Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת הראשונה של יוחנן

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 3 - האיגרת הראשונה ליוחנן (I)
  • ISBN8983143630
  • עמודים225

עִבְרִית 14

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 3 - האיגרת הראשונה ליוחנן (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא 

פרק 1
1. ישוע המשיח הוא אלוהים (הראשונה ליוחנן 1:1-10) 
2. האם באמת יש לכם התחברות עם אלוהים? (הראשונה ליוחנן 1:1-10) 
3. שני סוגי וידוי (הראשונה ליוחנן 1:8-10) 
4. וידוי באמת (הראשונה ליוחנן 1:8-10) 

פרק 2
1. ישוע המשיח הוא האלוהים האמיתי (הראשונה ליוחנן 2:1-5) 
2. אדונינו אשר נעשה סנגורנו (הראשונה ליוחנן 2:1-17) 
3. האם אתם חיים במצוות האלוהים? (הראשונה ליוחנן 2:7-11) 
4. אל תאהבו את העולם או את דברי העולם (הראשונה ליוחנן 2:15-17) 
5. מיהם אויבי המשיח? (הראשונה ליוחנן 2:18-29) 
 
זה המאמין שישוע, אשר הוא האלוהים והמושיע, בא בבשורת המים והרוח כדי להושיע את החוטאים מחטאיהם, נושע מכל חטאיו ונעשה לילדו של אלוהים האב.
אגרתו הראשונה של יוחנן אומרת שישוע, אשר הוא אלוהים, בא אלינו בבשורת המים והרוח ושהוא בנו של אלוהים האב. הספר, במילים אחרות, מדגיש ברובו שישוע הוא אלוהים (הראשונה ליוחנן 5:20), ומעיד באופן מוחשי על בשורת המים והרוח בפרק 5.
אל לנו להסס להאמין שישוע המשיח הוא אלוהים וללכת אחריו.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה