Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל הגלטיים

דרשות על אל-הגלטיים : מברית מילה פיזית ועד לדוקטרינת ההכאה על חטא (II)
  • ISBN8983147318
  • עמודים259

עִבְרִית 17

דרשות על אל-הגלטיים : מברית מילה פיזית ועד לדוקטרינת ההכאה על חטא (II)

Rev. Paul C. Jong

תוכן-העניינים

מבוא 

פרק 4
1. אנו אלה אשר לעולם לא נטעם טעמו של מוות ונהנה מחיי נצח (אל הגלטיים 4:1-11) 
2. האם לכם ולי יש אותו סוג של אמונה כמו שהייתה לאברהם? (אל הגלטיים 4:12-31) 
3. אל תחזרו אל התיקונים הרפים והדלים של העולם (אל הגלטיים 4:1-11) 
4. אנו יורשי האלוהים (אל הגלטיים 4:1-11) 

פרק 5
1. הישארו במשיח ביטחו בבשורת המים והרוח (אל הגלטיים 5:1-6) 
2. התוצאה של אמונה הפועלת באהבה (אל הגלטיים 5:1-6) 
3. חיו על פי רצון רוח הקודש (אל הגלטיים 5:7-26) 
4. רצון רוח הקודש ותשוקות הבשר (אל הגלטיים 5:13-26) 
5. התהלכו על פי תשוקת הרוח (אל הגלטיים 5:16-26) 
6. פירות רוח הקודש (אל הגלטיים 5:15-26) 
7. אל תחיו למען תהילה חסרת תועלת אלא רדפו אחר תהילת מלכות האלוהים (אל הגלטיים 5:16-26) 

פרק 6
1. חלקו עם כולם את עבודת האל הטובה (אל הגלטיים 6:1-10) 
2. אנו בעצמנו צריכים להיפטר מהאמונה בתפילות הכאה על חטא בהבנה שהיא מוטעית (אל הגלטיים 6:1-10) 
3. הבה נשרת את אלוהים כשאנו נושאים איש את משא רעהו (אל הגלטיים 6:1-10) 
4. ישוע הושיע אותנו לא רק באמצעות דמו על הצלב אלא באמצעות בשורת המים והרוח (אל הגלטיים 6:11-18) 
5. הבה נלמד את בשורת המים והרוח עם הבנה נכונה (אל הגלטיים 6:17-18) 
 
הנצרות היום הפכה ללא יותר מאשר דת בעולם. רוב הנוצרים בימים אלה חיים בצב שהם חוטאים כיוון שהם לא נולדו מחדש על ידי אמונה רוחנית. זה בגלל שעד עתה הם הסתמכו רק על דוקטרינות נוצריות מבלי להיות מודעים לבשורת המים והרוח.
לכן, עתה הוא הזמן בשבילכם לדעת את הטעות הרוחנית של הנימולים ולהתרחק בסוג אמונה שכזה. עליכם לדעת הסתירה של תפילו ההכאה על חטא. עתה הוא הזמן בשבילכם לעמוד איתנים יותר מפעם בבשורת המים והרוח.
אם לא האמנתם עד עתה בבשורת אמת זו, עליכם להאמין אפילו עכשיו במושיענו אשר בא אלינו על ידי בשורת המים והרוח. עתה, עליכם להיות נוצרים מושלמים עם אמונה המאמינה בבשורת האמת של המים והרוח. 
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה