Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת הראשונה של יוחנן

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 4 - האיגרת הראשונה ליוחנן (II)
  • ISBN8983143649
  • עמודים247

עִבְרִית 15

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 4 - האיגרת הראשונה ליוחנן (II)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא 

פרק 3
1. אלוהינו אשר בא אלינו עם אהבת Agape (אהבה ללא תנאי) (הראשונה ליוחנן 3:1-8) 
2. איזה סוג של חטא אסור לנו לעשות לפני אלוהים? (הראשונה ליוחנן 3:9-16) 
3. השומר את מצוותיו יקום בו (הראשונה ליוחנן 3:17-24) 

פרק 4
1. בחנו הרוחות אם מאלוהים המה (הראשונה ליוחנן 4:1-6) 
2. כיצד עלינו לחיות מעתה והלאה? (הראשונה ליוחנן 4:7-13) 
3. עלינו לעמוד באהבת האלוהים (הראשונה ליוחנן 4:16-21) 

פרק 5
1. מהי האמת המשחררת אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-4) 
2. מיהו הנולד מאלוהים? (הראשונה ליוחנן 5:4-8) 
3. במה אנו מאמינים? (הראשונה ליוחנן 5:1-11) 
4. מהי האמת אשר גאלה אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-12) 
5. העדות המוחשית אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו (הראשונה ליוחנן 5:8-13) 
6. אם אח יחטא חטא אשר לא מוביל למוות, בקשו מאלוהים שישאיר אותו בחיים (הראשונה ליוחנן 5:16-19) 
7. הוא האל האמיתי וחיי עולם (הראשונה ליוחנן 5:20)
8. למרות שתמיד נהיה בעלי חסרונות, אהבתו המושלמת של אלוהים גאלה אותנו מכל חטאי העולם (הראשונה ליוחנן 5:1-21) 
 
זה המאמין שישוע, אשר הוא האלוהים והמושיע, בא בבשורת המים והרוח כדי להושיע את החוטאים מחטאיהם, נושע מכל חטאיו ונעשה לילדו של אלוהים האב.
אגרתו הראשונה של יוחנן אומרת שישוע, אשר הוא אלוהים, בא אלינו בבשורת המים והרוח ושהוא בנו של אלוהים האב. הספר, במילים אחרות, מדגיש ברובו שישוע הוא אלוהים (הראשונה ליוחנן 5:20), ומעיד באופן מוחשי על בשורת המים והרוח בפרק 5.
אל לנו להסס להאמין שישוע המשיח הוא אלוהים וללכת אחריו.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה