Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל הגלטיים

דרשות על אל-הגלטיים : מברית מילה פיזית ועד לדוקטרינת ההכאה על חטא (I)
  • ISBN8983143959
  • עמודים294

עִבְרִית 16

דרשות על אל-הגלטיים : מברית מילה פיזית ועד לדוקטרינת ההכאה על חטא (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן-העניינים

מבוא

פרק 1
1. אדונינו גאל אותנו מהעולם הרע הזה (אל הגלטיים 1:1-5) 
2. האם יכול להיות שאמונתכם היא כמו של הנימולים? (אל הגלטיים 1:1-5) 
3. ישוע הושיע אותנו באופן מושלם אחת ולתמיד (אל הגלטיים 1:3-5) 
4. לא יכולה להיות בשורה אחרת מלבד בשורת המים והרוח (אל הגלטיים 1:6-10) 
5. אלה אשר ליבם מקובע כמשרתי האלוהים (אל הגלטיים 1:10-12) 
6. אמונתו של פאולוס ותוכחתו את הנימולים (אל הגלטיים 1:1-17) 
7. חיי אמונה לגליסטיים גורמים רק לקללות (אל הגלטיים 1:1-24) 

פרק 2
1. מדוע פאולוס השליח זלזל בלגליסטיים? (אל הגלטיים 2:1-10) 
2. מהות אמונתו של פאולוס (אל הגלטיים 2:20) 
3. על ידי האמונה בבן האלוהים, האם מתנו וקמנו לתחייה עימו? (אל הגלטיים 2:20) 
4. האדם אינו נצדק על ידי מעשי התורה אלא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח (אל הגלטיים 2:11-21) 
5. אנו מוצדקים רק על ידי אמונה טהורה (אל הגלטיים 2:11-21) 

פרק 3
1. תמיד חיו את חייכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח (אל הגלטיים 3:1-11) 
2. מתי נעלמת בליבנו הריקנות? (אל הגלטיים 3:23-29) 
3. עתה איננו צריכים להיות יותר תחת קללת התורה (אל הגלטיים 3:1-29)
 
הנצרות היום הפכה ללא יותר מאשר דת בעולם. רוב הנוצרים בימים אלה חיים בצב שהם חוטאים כיוון שהם לא נולדו מחדש על ידי אמונה רוחנית. זה בגלל שעד עתה הם הסתמכו רק על דוקטרינות נוצריות מבלי להיות מודעים לבשורת המים והרוח.
לכן, עתה הוא הזמן בשבילכם לדעת את הטעות הרוחנית של הנימולים ולהתרחק בסוג אמונה שכזה. עליכם לדעת הסתירה של תפילו ההכאה על חטא. עתה הוא הזמן בשבילכם לעמוד איתנים יותר מפעם בבשורת המים והרוח.
אם לא האמנתם עד עתה בבשורת אמת זו, עליכם להאמין אפילו עכשיו במושיענו אשר בא אלינו על ידי בשורת המים והרוח. עתה, עליכם להיות נוצרים מושלמים עם אמונה המאמינה בבשורת האמת של המים והרוח. 
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה