Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 1-4] Người công chính sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17-18)

(Rô-ma 1:17-18)
“Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” 
 
 
Chúng ta phải sống bởi đức tin 
 
Như có chép, “Người công chính sống bởi đức tin.” Chúng ta sống bởi đức tin hay không? Chỉ có một cách cho người công chính sống là bởi đức tin. Đức tin cho phép người công chính sống. Chúng ta có thể sống và thực hiện tất cả mọi việc khi chúng ta tin Đức Chúa Trời. Chỉ những người công bình sống bởi đức tin. Từ “chỉ” có nghĩa rằng không một ai ngoại trừ người công chính có thể sống bởi đức tin. Rồi, Tội nhân thì thế nào? Tội nhân không thể sống bởi đức tin. Bạn sống bởi đức tin không? Chúng ta phải sống bởi đức tin. 
Phải mất một thời gian dài để học biết đức tin thật. Những gì chúng ta phải nhận biết là chúng ta sống khi chúng ta tin Đức Chúa Trời và chết khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết rằng điều tất yếu của người công chính là sống bởi đức tin. 
Chim có cánh, nhưng nếu chúng không sử dụng nó, chúng sẽ bị bắt và giết bởi thú dữ đi lang thang trên đất. Vì thế, người công chính được định sẳn để sống bởi đức tin. Đức Chúa Trời đã quyết định người công chính sống bởi đức tin. Nếu họ thất bại trong việc sống bởi đức tin, linh hồn họ sẽ chết. 
Đời sống của Cơ-đốc-nhân và con đường lẽ thật bắt đầu bởi đức tin. Làm thế nào người công chính có thể thích nghi lại vào trong đoàn thể sau khi được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Chúng ta phải biết rằng phương cách duy nhất là vì chúng ta sống bởi đức tin. 
Bạn hiểu không? Đó là cuộc sống của người công chính. Không có đức tin, chúng ta chết và không có năng lực để đương đầu với khó khăn. Nếu một người, không sống bởi đức tin và không sử dụng đức tin, phải chịu đựng gian khổ, và rồi cuối cùng họ sẽ chết. Khi một người có đức tin trong Đức Chúa Trời và xưng nhận, “Lạy Chúa, tôi tin Ngài.” rồi người ta có thể sống, ngay cả anh/chị ấy thiếu khả năng và yếu đuối. Anh/chị ấy có thể sống vì đức tin trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giúp và làm việc trong con người khi anh/chị ấy tin Ngài. 
 
 
Khi chúng ta cảm thấy sự hạn chế, chúng ta hãy học đức tin 
 
Tôi muốn bạn suy nghĩ bạn có sống bằng đức tin hay không. Một người không thể sống bởi đức tin ngay sau khi anh/chị ấy được tái sanh. Anh/chị ấy sống trong hoàn cảnh trước hết, vì thế anh chị ấy không học cách sống bởi đức tin. Tại sao? Bởi vì người ta có thể sống trên đất này bằng tiền với với sự làm lụng của họ, nó không cần thiết phải sử dụng đức tin trong Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cảm nhận sự yếu đuối của chúng ta khi chúng ta tự hỏi chúng ta có thể chỉ sống với khả năng và cố gắng của thể chất chúng ta không? Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể sống. Rồi chúng ta phải sống thế nào? Chúng ta phải sử dụng đức tin. Chúng ta có thể không bao giờ sống thật sự trừ khi chúng ta sử dụng đức tin và tin Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải sống bởi đức tin mặc dù những công việc nhỏ, và nói rằng, “Lạy Chúa, Tôi tin Ngài, xin giúp tôi.” Khi chúng ta tin Đức Chúa Trời qua những vấn đề tầm thường, và nói, “Lạy Chúa, tôi tin Ngài. Tôi tin rằng Ngài giúp tôi, tôi tin nơi Ngài.” Chúng ta chứng minh rằng chúng ta có thể sống bởi đức tin ngay cả khi đó là một công việc nhỏ. 
Chúng ta có thể nhận được kinh nghiệm mạnh mẽ hơn và có sự mong muốn cho những việc sẽ làm chỉ khi chúng ta tin. Tuy nhiên, khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời chúng ta không nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho phép nó được thực hiện, vì thế chúng ta không kinh nghiệm trong đức tin. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề, dù nó có thể giải quyết bởi Đức Chúa Trời cách dể dàng. Để sống bởi đức tin là tốt trong mọi cách, chúng ta phải học làm thế nào để sống bởi đức tin. 
Người trong Cựu-ước sống bởi đức tin và nó cũng thích hợp cho người trong Tân-ước để sống bởi đức tin. Làm thế nào chúng ta có sự tự tin trong sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta đã trở nên người công chính bởi tin những gì Đức Chúa Jêsus Christ đã làm không? Vâng. Đức Chúa Trời giúp chúng ta khi chúng ta sống bởi đức tin trong Ngài. Trước hết, chỉ tin Đức Chúa Trời và cầu xin bất cứ gì các bạn tìm kiếm, và rồi Đức Chúa Trời giúp chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những việc khác, như thể Ngài ban cho sự cứu rỗi cho chúng ta. Đức tin thì có thể có trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Đó là cuộc sống. Nó cũng giống như huyết trong xác thịt. Khi một người được tái sanh mà không có đức tin, linh hồn anh/chị ấy sẽ chết như thể một người chết khi thể xác anh/chị ấy không có huyết. Chúng ta nên tin Đức Chúa Trời và xưng nhận, “Lạy Đức Chúa Trời, Tôi tin Ngài. Tôi tin rằng Ngài giúp tôi và giải quyết những nan đề.” 
Đó là đức tin tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết, trước khi chúng ta tìm kiếm những gì chúng ta cần và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải sống bởi đức tin. Người công chính không thể sống mà không có đức tin. Những gì chúng ta có trong xác thịt sẽ bị suy tàn đi ngày nào đó trong khi sống trên đất này. Và chúng ta sẽ chạm trán với những nguy hiểm hay những trường hơp không thể tránh vào một ngày nào đó. Lúc ấy, điều quan trọng nhất chúng ta cần là đức tin trong Đức Chúa Trời; tin rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta, giúp chúng ta, và Ngài là tốt lành. 
Hơn nữa, chúng ta cũng cần tin rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin và tìm kiếm nếu nó thích hợp với Đức Chúa Trời. Đức tin dẫn chúng ta sống trong ân điển của Ngài khi những gì chúng ta có trong xác thịt bị cạn kiệt. Đức tin trong Đức Chúa Trời trở nên năng lực thúc đẩy chúng ta để hoàn thành những gì chúng ta hy vọng trước Đức Chúa Trời. 
 
 

Chúng ta phải sử dụng đức tin trong những công việc nhỏ 

 
Chúng ta phải sống thế nào? Chúng ta phải cầu nguyện như thế này. “Lạy Đức Chúa Trời, tôi tin Ngài. Tôi thiếu ‘điều này, điều khác,’ xin giúp tôi.” Tôi không nói về sự yếu đuối chủ yếu của chúng ta. Chúng ta hãy sống bởi đức tin, và nói, “Tôi cần điều này điều khác cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Xin giúp tôi Chúa ôi, tôi tin Ngài sẽ làm điều đó cho tôi.” Một người sống bởi đức tin phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, khởi sự từ những việc nhỏ. Thí dụ, “Lạy Chúa, tôi không có bàn chải đánh răng. Xin cho tội một cái. Tôi tin nơi Ngài.” Vì thế, chúng ta hình thành kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời trả lời khi chúng ta tin Ngài và tìm kiếm Ngài. 
Tội nhân sống bằng gì? Tội nhân sống bởi sức mạnh riêng của họ, nhưng người công chính sống bởi đức tin. Chúng ta có thể sử dụng đức tin trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta biết rằng người công chính sống bởi đức tin. Chúng ta không sống bởi những gì chúng ta có, nhưng bởi đức tin. Bạn có nhận thấy điều này không? “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Những gì người công chính cần nhất là đức tin, nhưng chúng ta sử dụng đức tin chỉ khi chúng ta hết năng lực. 
Chúng ta sử dụng đức tin khi tất cả sức mạnh và nguồn tài nguyên của chúng ta đã dùng cạn. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng sống bởi đức tin là lẽ thật và nó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, căn cứ vào lời hứa của Ngài, điều mà chúng ta chắc chắn cần nó trong cuộc sống chúng ta. Sống bởi đức tin. Tin Đức Chúa Trời và tìm kiếm. Rồi chúng ta có thể nhận và đạt đến những gì chúng ta cần. Chúng ta cần phải học thế nào sống bởi đức tin từ những công việc nhỏ của chúng ta, và rồi chúng ta có thể từ từ đến đức tin mạnh mẽ hơn. 
Đa-vít giết Gô-li-át với 5 viên đá cuội bởi đức tin. Oâng giết Gô-li-át với đức tin rằng Đức Chúa Trời ở với ông, và nghĩ rằng, “Đức Chúa Trời ôi, Tôi tin Ngài. Tôi giết hắn là do ý Ngài.” Và ông kêu Gô-li-át, “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục” (1 Sa-mu-ên 17:45). Bởi đức tin, khi Áp-ra-ham được gọi, ông vâng phục bởi việc ra đi đến một nơi mà ông nhận làm cơ nghiệp; và ông ra đi, không biết mình đi đâu. 
Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Có nhiều sự diễn đạt tương đồng như “sống bởi đức tin” trong bốn sách Phúc âm. Tuy nhiên có bao nhiêu người biết rằng để sống bởi đức tin là đời sống của người công chính, như cuộc sống của Cơ-đốc-nhân? Tôi không nói rằng chúng ta nên từ bỏ tất cả sức mạnh và tài sản vật chất mà chúng ta tùy thuộc vào. Tôi chỉ khuyên bạn cấm tâm trí của bạn lệ thuộc vào những vật ở trên đất để sống bởi đức tin. Rồi sau đó tin gì? Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời làm việc khi chúng ta tin Ngài và tìm kiếm những gì chúng ta cần. Tin rằng Ngài trả lời cầu nguyện của chúng ta và tin người lãnh đạo Hội Thánh. Kết hợp với Hội Thánh và phục vụ Chúa. Bạn tin không? Chúng ta phải sống bởi đức tin vì chúng ta là người công chính. 
Chúng ta phải từ bỏ những gì mà chúng ta lệ thuộc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời, tìm kiếm và đạt được nhờ đức tin, không có gì đáng lo ngại là có thể những việc đó quátầm thường. Chúng ta phải sống bởi đức tin và kinh nghiệm nó. Rồi, chúng ta có thể cai trị với Chúa và không bị người thế gian nhạo báng. Đức Chúa Trời phán rằng, “dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi” (Thi thiên 23:5). Phần thưởng xứng đáng là được phước trước Đức Chúa Trời. Không sống theo sự phát triển của tình huống mà sống theo đức tin. 
Bạn có bao giờ sống bởi đức tin chưa? Vô số người không bao giờ sống bởi đức tin, nhưng có những người kinh nghiệm công việc của Đức Chúa Trời khi họ cầu nguyện. Chúng ta phải tiếp tục kinh nghiệm điều này, không chỉ một lần. Hãy tiếp tục và tiếp tục. Đó là cách người công chính sống bởi đức tin. Chúng ta không được nương dựa trên những gì thuộc về thế gian nhưng tin Đức Chúa Trời. Đó là đời sống của người công chính. Chúng ta phải sống như thế. Chỉ bởi đức tin chúng ta có thể sống và nhận tất cả phước hạnh từ Đức Chúa Trời. 
 
 

Những gì chúng ta cần nhất trước Đức Chúa Trời là đức tin 

 
Có đức tin dường như là việc rất khó, nhưng trên thực tế, nó rất dể. Không có gì cần ngoại trừ tin Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ phải tin Đức Chúa Trời. Người ta nghĩ rằng khó để tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thật ra thì không khó. Tôi gọi cha tôi là “Cha” và tin ông là cha của tôi vì ông là cha thật của tôi. Ông là cha của tôi không tùy thuộc vào niềm tin riêng của tôi. Đức tin trong Đức Chúa Trời khởi sự từ điểm này. Tôi tin Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời luôn luôn đứng bên người công chính, yêu thương họỉ và trở thành Cha và Cứu Chúa của họ. Thứ hai, nếu chúng ta tin Ngài, chúng ta cầu xin Ngài những gì chúng ta cần, như một đứa trẻ cầu xin cha mẹ của nó những gì nó cần. Cuối cùng, Đức Chúa Cha nghe và đáp lời những gì chúng ta tìm kiếm. Tin Đức Chúa Trời là căn bản và khởi đầu từ sự tin chắc đơn giản như thế. 
Chúng ta phải sống bởi đức tin vì Đức Chúa Trời là ‘An-pha’ và ‘Ô-mê-ga’; Đầu tiên’ và ‘Cuối cùng’. Tất cả cuộc sống của chúng ta là tùy thuộc vào đức tin. Chúng ta được cứu bởi đức tin và được chăm sóc bởi Ngài qua đức tin. Đó là đức tin mà nó cho phép chúng ta nói “Lạy Chúa, Tôi tin Ngài. Xin giữ tôi và chăm sóc tôi.” Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta yếu đuối và sợ hải vì sự đe dọa của Satan? Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời và nói rằng, “Lạy Chúa, tôi tin Ngài.” Chúng ta có thể suy nghĩ không chính xác và hậu quả là chúng ta có thể bị bắt phục và đánh bại bởi Satan. Trong trường hợp đó, chúng ta cầu nguyện và tin Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa, xin giữ tôi. Tôi tin Ngài chắc chắn giữ tôi,” và vì Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, Ngài giữ chúng ta. Đức Chúa Trời giữ chúng ta, dù chúng ta dâng những lời cầu nguyện không thích hợp, vì Ngài biết rỏ chúng ta. Điều quan trọng nhất là tin. Thật là đơn giản. Chỉ đến với Đức Chúa Trời của bạn bằng đức tin và rồi Ngài sẽ dẫn bạn từ đức tin đến đức tin. Thật vô ích nếu chúng ta không tin, ngay cả Đức Chúa Trời tồn tại. Chúng ta sẽ sống bởi đức tin nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời. 
 
 
Từ đức tin dẫn đến đức tin 
 
Rô-ma 1:17 viết, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa.” Khi chúng ta sử dụng đức tin của chúng ta lần này qua lần khác, chúng ta trở nên người của đức tin. Tôi muốn bạn hiểu điều này. Đức Chúa Trời không hiện diện trong chúng ta nếu chúng ta không tin Ngài, dù Ngài thật sự tồn tại. Bạn đạt đến đức tin bởi đức tin khi bạn tin cách kiên định rằng Đức Chúa Trời là Đấng sống và cứu chúng ta. 
Khi bạn trở nên người của đức tin, tất cả những gì của Đức Chúa Trời trở thành của bạn bởi đức tin. Những gì Kinh thánh chép trong Rô-ma 1:17 là bắt đầu và kết thúc của đức tin là đức tin, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa.” Vì vậy, chúng ta có thể được cứu và cũng có thể trở thành người đức tin nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Chúng ta không thể trở nên con cái của đức tin nếu chúng ta không tin. Đức Chúa Trời trả lời khi chúng ta tìm kiếm những gì chúng ta cần trong đời sống chúng ta cách hết lòng trong lúc chúng ta tin Ngài. 
Những gì Sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 1:17 thì rất quan trọng, dù nó ngắn. Bạn có hiểu người công chính sống thế nào không? “Người công chính sống bởi đức tin.” Đức tin là yếu tố cần thiết chắc chắn cho người công chính, không cho tội nhân. 
Điều cần thiết đầu tiên cho tội nhân là tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Tuy nhiên, chúng ta những Cơ-đốc-nhân tái sanh, có thể có đức tin trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần một hay hai việc để chúng ta sống không? Không. Có nhiều việc để làm dù cho chúng nghiêm trọng hay tầm thường. Người công chính sẽ sống bởi đức tin trong tất cả mọi công việc. Bạn hiểu điều này không? Chúng ta phải sống bởi đức tin. Chúng ta được cứu bởi đức tin và được gìn giữ khỏi những rủi ro bởi đức tin. Khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, Đức Chúa Trời trả lời. Chúng ta phải sống bởi đức tin và cầu nguyện dù cho chúng ta yếu đuối. Trong tất cả mọi việc, từ hôn nhân đến rao giảng Phúc âm, chúng ta cần đức tin. Khi chúng ta rao giảng Phúc âm cho người khác, đức tin làm cho chúng ta cầu nguyện như sau, “Đức Chúa Trời ôi, tôi tin Ngài cứu linh hồn này.” Chúng ta làm mọi sự bởi đức tin. 
Chúng ta không thể rao giảng Phúc âm mà không có đức tin. Chúng ta chỉ có thể rao giảng Phúc âm bởi đức tin. Người ta chỉ có thể được cứu khi chúng ta rao giảng Phúc âm bởi đức tin. Bạn có bao giờ sống bởi đức tin chưa? Người ta sống không có đức tin không biết rằng họ phải sống bởi đức tin, vì thế họ chạm phải gốc đá khi họ gặp nguy khốn. Họ chỉ sự dụng năng lực của họ khi họ tìm kiếm, vì thế cuối cùng, họ luôn thiếu vài điều. Họ không có lòng tin trong đức tin và cuộc sống bất đắc dĩ, như họ nói, “Tôi sống cách bất đắc dĩ vì tôi không thể chết". 
Nhưng người công chính sống cuộc đời đức tin của họ cách tự nhiên và tích cực; họ tin, tìm kiếm và nhận sự đáp ứng. Những tư tưởng vô ích và vô tín trở thành hiện thực nếu chúng ta không có đức tin. Rồi thì, chúng ta không thể bước đi với Hội Thánh. Làm thế nào chúng ta có thể bước đi với Chúa mà không có đức tin? Có gì để chúng ta tin trong xác thịt không? Không gì cả. Làm thế nào chúng ta tin? Chúng ta không thể có đức tin nếu chúng ta không tin Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bước đi theo Hội Thánh khi chúng ta sống bởi đức tin và sống bởi đức tin là nhờ có đức tin. Bạn nhận ra điều này không? Bạn tin Đức Chúa Trời không? Hãy tìm kiếm những gì bạn cần. Tin Đức Chúa Trời, và rồi tất cả sẽ tốt đẹp. Chỉ có một nan đề là chúng ta không nhận thấy rằng chúng ta phải sống bởi đức tin. 
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt chúng ta sống cuộc đời còn lại của chúng ta bởi đức tin.