Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 13] Sống vì sự công chính của Đức Chúa Trời

Rô-ma 13:1 chép, “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.”
Chúng ta phải sống trong ranh giới của qui tắc xã hội. Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải kính sợ và tôn trọng những bậc cầm quyền thuộc linh và thuộc thể của chúng ta. Đức Chúa Trời có lý do để ban thẩm quyền cho nhà cầm quyền, vì thế chúng ta không được bác bỏ họ. 
Chúng ta phải nhớ lời Phao-lô nói,“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi.” (Rô-ma 13:8).
Đó là lý do tại sao chúng ta phải phát hành sách miễn phí và phân phối phúc âm tốt đẹp này cho tất cả mọi người trên thế giới.
 Chúa phán, “vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.” Người ta bị ám ảnh bởi những ảo giác rằng họ giữ Luật pháp cách trung thực trong cuộc sống tôn giáo của họ. 
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh Linh để bày tỏ sự công chính của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta cần phải tin vào sự công chính của Ngài được bày tỏ ra trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. 
Phân phát Phúc âm tốt đẹp này mà Chúa đã ban cho chúng ta là đang thực sự ban phát sự sống cho người khác, vì nó cứu người ta ra khỏi tất cả tội lỗi. Chúng ta không nên mắc bất cứ loại nợ nào khác hơn là nợ tình yêu mà chúng ta nhận từ tình yêu của Đấng Christ. 
 
 

Đến lúc chúng ta phải thức dậy 

 
Câu 11 nói, “Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.” Chúng ta sẽ đồng trị với Đấng Christ 1000 năm khi thân thể yếu đuối này được biến đổi – đó là, khi thân thể chúng ta được cứu chuộc. 
Chúng ta có thể thấy sự tương đồng giữa thời đại của chúng ta và thời đại của Nô-ê. Một làn sống đồng tính (homosexual) mới đã khuấy động các trường đại học. Con người ác độc thế nào khi họ chém giết lẫn nhau mà chỉ dùng điện thoại đường dài? Có quá nhiều hành động tội ác và thô lỗ đang xảy ra trong thời đại này. 
Chúng ta phải nhận thức rằng đây là thời điểm mà chúng ta phải thức dậy. Giờ tái lâm của Chúa chúng ta đã gần. Chúng ta nên than khóc (không phải cho chúng ta mà là cho người chưa tái sanh – ghi chú của người dịch) và có thể nhận thấy thời đại này giống cái gì và nhận ra rằng sự tái lâm của Chúa đã quá gần. Nhưng cùng lúc, nên nhớ rằng có quá nhiều người không thật sự nhận thức ra thời kỳ này. 
“Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.” (Ma-thi-ơ 24:37). Ngay cả trong thời kỳ của Nô-ê, người ta xây dựng nhà, cưới gả, phạm tất cả các loại tội, và cứ lo buôn bán hàng ngày cho đến một ngày kia sự phán xét của Đức Chúa Trời bất thình lình đổ trên họ. Không ai trừ Nô-ê là người tin rằng có mưa lớn và rồi nước lụt đã quét sạch tất cả chỉ trừ những người ở trong chiếc tàu của ông là được cứu. Những người bị chết bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong lúc tự do ăn uống, không hề có một nhận thức trước. 
Thế giới này bị đặt vào tình trạng nguy hiểm không chỉ vì sự nguy hiểm của chiến tranh, nhưng cũng bởi những thiên tai kinh khiếp đang xảy ra trên toàn thế giới bởi sự thay đổi thời tiết. Có hàng loạt những hiểm nguy đang ẩn nấp ngay cả trong việc chúng ta ăn gì và chúng ta có thể không còn thưởng thức ngay cả những bữa ăn của chúng ta mà không lo lắng vì chúng. Đó là lý do vì sao chúng ta phải sống cách khôn ngoan trong thời đại này, và nên nhớ rằng sự cứu rỗi thân thể chúng ta là gần hơn khi chúng ta mới bắt đầu tin. 
 
 

Bạn đã mặc chiếc áo cứu rỗi của Đấng Christ chưa? 

 
Bạn có thể nghĩ rằng sự tàn phá thế giới này không ảnh hưởng gì trong lãnh vực đức tin, mà chỉ có nhiều điều ảnh hưởng trong kinh tế và chính trị thế tục. Nhưng những thảm hoạ toàn cầu là dấu hiệu cảnh cáo sự hủy diệt thế gian. Thế giới sẽ sớm đối diện với một nền kinh tế khắc nghiệt và những gay go của môi trường. Kinh thánh nói với chúng ta rằng khi ngày Đấng Christ trở lại càng gần, chúng ta phải, “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi”-giúp đở, bảo vệ, dẫn dắt và hợp tác với nhau trong tình yêu. Và chúng ta phải nhận thức rằng hy vọng của chúng ta gần hơn những ngày đầu chúng ta tin Chúa. 
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà trong đó chúng ta cần sống trong hy vọng, chờ đợi ngày Chúa chúng ta trở lại. 
Hy vọng của chúng ta ở đâu? Hy vọng của chúng ta được tìm thấy trong việc chờ đợi sự trở lại của Đấng Christ là Đấng sẽ làm cho chúng ta sống lại và ban thưởng cho chúng ta để trị vì với Ngài trong Vương Quốc Ngàn Năm, tiếp tục bởi bảy năm đại nạn. Vì thời điểm đã đến gần, chúng ta phải sống trong hy vọng, có sự công chính của Đấng Christ. Chúng ta phải đứng vững vàng càng ngày càng hơn trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và phục vụ nó với cả lòng của chúng ta. Chúng ta phải mở rộng chức vụ của chúng ta để chia sẻ Phúc âm cho mọi người trên toàn thế giới. 
 
 
Chúng ta không được nợ bất cứ điều gì ngoại trừ tình yêu thương nhau 
 
Tôi biết rằng sẽ có nhiều đau khổ phát sinh từ thiên tai, như động đất và núi lửa. Ngày nay, nhiều phim đang được thực hiện trong chủ đề sự tàn phá thế giới. Tôi nghĩ rằng thế giới có khả năng biến chuyển giống như những gì mà cácnhà viết phim tưởng tượng ra, và đó là những dấu hiệu của sự hủy diệt thế giới sắp xảy ra mà người ta không ý thức. 
Vì thế, chúng ta không nên quan tâm đến những công việc làm xác thịt của chúng ta, nhưng quan tâm về những việc của Thánh Linh. 
Chúng ta phải tin rằng một đời sống rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh Linh là một đời sống tốt đẹp nhất. Con nguời trên toàn thế giới kinh ngạc về chức vụ của chúng ta. Vô số người đã nói với chúng ta thế nào họ có những thách thức bởi chức vụ của chúng ta. Họ không thể tin làm thế nào chúng ta là một nhóm nhỏ đầy tớ của Đức Chúa Trời ở Hàn quốc, một đất nước nhỏ bé, có thể ra truyền sự công chính của Đức Chúa Trời cách đầy năng lực. Vâng, thật vậy chúng ta nhỏ bé và yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn rao truyền Phúc âm cho cả thế giới vì chúng ta tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, đó là, tin sự công chính của Đức Chúa Trời.   
Rô-ma 14:8 nói, “vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” Phao-lô cũng nói trong câu trước, “chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết.” Chúng ta tồn tại chỉ vì Chúa chúng ta.
Vì chúng ta sanh ra trong thế gian này bởi Chúa và trở nên công chính bởi sự công chính của Ngài, chúng ta thuộc về Đấng Christ dù sống hay chết. Chúng ta sẽ sống và từ bỏ thế gian này vì Đấng Christ, Đấng đã sống vì sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hài lòng vì chúng ta và đã lựa chọn chúng ta để dùng như là một công cụ của Ngài để rao truyền tin vui cho toàn thế giới. Vì thế Ngài đã mở những cách cửa truyền giáo lớn cho chúng ta. Ngài cho phép chúng ta rao truyền Phúc âm qua sách, mà không thật sự đến từng quốc gia bằng chân. 
Một loạt những quyển sách chứa đựng Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời đã được dịch ra và gởi đến các quốc gia nói tiếng Anh, tiếng Tây ban nha, và đến mọi đất nước ở Á châu, Phi châu, và Aâu châu. Tôi chắc rằng những quyển sách “Chúa Chúng Ta Trở Nên Người Công Chính Của Đức Chúa Trời” sẽ ban một phước lớn cho mọi người trên toàn cầu. Thật kỳ diệu biết bao khi công việc của Đức Chúa Trời được hoàn tất trong ý chỉ của Ngài qua những tín đồ của sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Thế giới này chắc chắn sẽ được bao trùm bởi Phúc âm tốt đẹp này, và khi Phúc âm có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời được rao ra trên toàn thế giới, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành tất cả mọi kế hoạch của Ngài mà Ngài để trong chúng ta. 
Thời đại này là thời gian xảy ra trước của cơn bảo tố. Khủng hoảng dầu khí và sự kinh hãi về tài chánh toàn cầu có thể đánh vào thế giới một lần nữa. Chúng ta phải trung thành hơn trong những gì mà chúng ta đã thiết kế để thực hiện. Chúng ta phải rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho đến ngày cuối cùng của đất. Chúng ta hãy siêng năng rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh Linh để không một ai trên thế gian này qua đời mà chưa nghe Phúc âm. Chúng ta phải hợp tác và làm việc cho cùng một mục đích. Chúng ta phải làm việc như Ghê-đê-ôn với ba trăm chiến sĩ. Mặc dù chúng ta chỉ có số ít người, chúng ta là những lính chiến can đảm của Thiên đàng, và Đức Chúa Trời ở với chúng ta. 
Bất cứ ai nhận được sự tha tội và tràn ngập lòng biết ơn với Đức Chúa Trời thì có thể có phẩm chất để rao truyền sự công chính của Đức Chúa Trời. Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời luôn theo đuổi công việc của Đức Thánh Linh và đặt mục tiêu của họ vào công việc thuộc linh. 
Cầu xin Đức Chúa Trời của sự công chính ở với bạn.