Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 12] Đổi Mới Tâm Thần Của Bạn Trước Đức Chúa Trời

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).
“Sự thờ phượng phải lẽ” này, được dịch như là một “hành động thờ phượng thuộc linh” trong bản dịch NIV mà chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời là gì? Dâng sự hầu việc phải lẽ cho Đức Chúa Trời có nghĩa là dâng thân thể mình cho Ngài để làm công việc công chính của Ngài. Vì chúng ta đã được cứu, chúng ta cần phải dâng thân thể chúng ta và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời về việc rao giảng Phúc âm của sự công chính. Sự thờ phượng phải lẽ mà chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời là để chia thân thể chúng ta ra từng phần trong sự thiêng liêng để dâng chúng cho Ngài. 
Trong chương 12, Phao-lô nói về sự thờ phượng thuộc linh của chúng ta. Đó là đừng làm theo đời này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần chúng ta, bởi đó chúng ta có thể chứng tỏ ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. 
Sự thờ phượng phải lẽ là dâng thân thể và trái tim chúng ta cho Đức Chúa Trời. Vậy thì, làm sao có thể sống cuộc sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Phao-lô nói rằng chúng ta đừng nên làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần chúng ta, và chúng ta nên dâng thân thể chúng ta cho những công việc công chính của Đức Chúa Trời. Tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, trong lúc dâng thân thể và trái tim chúng ta, thì cũng là một sự thờ phượng phải lẽ đối với Đức Chúa Trời. 
Câu Kinh thánh này rất quan trọng bởi vì nó nói với chúng ta rằng chúng ta đừng nên làm theo đời này, và thay vào đó, chúng ta nên hầu việc Đức Chúa Trời và biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần chúng ta. 
Chúng ta không thể thờ phượng bằng tâm linh nếu trước nhất không đổi mới tấm lòng của chúng ta. Ngay cả người công chính không thể dâng thân thể họ hoặc trái tim họ cho Đức Chúa Trời nếu họ không tin vào sự công chính của Ngài. 
Chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi thời đại này, cũng như đã xãy ra trong thời đại của Phao-lô. Bởi vì chúng ta sống giữa dòng chảy của thời đại tội lỗi, nếu chúng ta không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không thể tránh khỏi dòng cuốn của thời đại này. Ngay cả người công chính là người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi bị cuốn hút vào dòng chảy thế tục, vì họ đang sống với người thế gian. Đó là tại sao Kinh thánh nói với chúng ta đừng nên làm theo đời này. 
Vậy thì, làm thế nào người công chính có thể dâng sự thờ phượng phải lẽ, và của lễ thánh cho Đức Chúa Trời bằng cả trái tim và thân thể của họ, trong khi bị đặt để trong thế gian này? Điều này chỉ có thể thực hiện bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh là Phúc âm không ngừng đổi mới tâm thần chúng ta. Người công chính biết và tuân theo ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời khi họ đổi mới tâm thần của họ và được biến hóa bởi sự công chính của Ngài. 
Phao-lô không cần phải nói điều này bởi vì sự không biết những việc thế gian của ông, cũng không phải là ông đang dạy bài học tôn giáo bằng cách nói “Hãy trở nên tốt.” trong khi vẫn không biết hoàn cảnh và khả năng của họ. Lý do Phao-lô động viên chúng ta nên đổi mới tấm lòng chúng ta để hầu việc Đức Chúa Trời là vì ông biết rất rõ rằng những tín đồ cũng có thể bị quét sạch bởi phương cách của thế gian này. 
Dù tái sanh hay không, thì thân xác thuộc thể cũng không khác nhau giữa mỗi người. Nhưng có một sự khác nhau lớn giữa những người sanh lại và những người chưa sanh lại-đó là đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ người công chính mới có thể bước theo Chúa bởi không ngừng đổi mới tâm thần họ trong lúc tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Vậy thì điều gì có thể đổi mới tấm lòng của chúng ta? Đức tin nơi Lời của Phúc âm đã công bố chúng ta hoàn toàn được giải cứu khỏi tội lỗi là điều đổi mới tấm lòng của chúng ta. Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi mà chúng ta đã phạm bởi thân thể và tấm lòng của chúng ta trong sự yếu đuối và bất toàn của xác thịt chúng ta. Tâm thần của người công chính có thể được đổi mơí bởi vì Chúa chúng ta đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta trong thế gian với phép báp tem và huyết của Ngài trên cây Thập tự giá. Nói cách khác, tâm thần của chúng ta đã được đổi mới bởi vì chúng ta tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Bây giờ, chúng ta cần phải có một sự hiểu biết đúng đắn về những gì chúng ta làm trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận rõ ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời là gì, Ngài muốn gì từ nơi chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sứ mệnh gì, và người công bình tái sanh cần phải làm gì. Chúng ta phải đổi mới tấm lòng của chúng ta trong những phạm vi này và phục sự Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời trên chúng ta là dâng thân thể và tâm thần, dâng chính chúng ta như của lễ thánh cho Ngài. Chúng ta có thể dâng chính bản thân chúng ta như là của lễ cho Ngài khi chúng ta đổi mới tâm thần của chúng ta. Đổi mới tâm thần của chúng ta đến bởi tin rằng Đức Chúa Trời đã cất đi hết tội lỗi của chúng ta. 
Có một sự khác biệt giữa những người sanh lại và những người không sanh lại. Chỉ người công chính mới có thể đổi mới tâm thần của họ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta, những người công chính, có thể luôn luôn làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đức tin bởi tẩy sạch và đổi mới tấm lòng chúng ta, và từ chối sự ham muốn xác thịt thuộc thế gian. Người công chính khác với những tội nhân bởi vì họ có thể đổi mới tấm lòng của họ và luôn luôn phục sự và bước đi với Chúa. 
 
 

Bạn phải đổi mới tấm lòng bạn với đức tin 

 
Có nhiều nhân vật có danh tiếng trên vô tuyến truyền hình. Con người của thế gian này đang bận rộn cố gắng để bắt chước kiểu cách và thời trang của những nhân vật này. Chúng ta có thể dễ dàng bị gây ấn tượng những khuynh hướng mới nhất bởi xem vô tuyến truyền hình. Chúng ta có thể mở ra cả thế giới chỉ với một cái điều chỉnh từ xa của máy. Bạn có đã làm theo đời này hay không? 
Tôi cảm thấy rằng thế giới này đang thay đổi nhanh chóng. Mặc dù bây giờ chúng ta có những chi phiếu, chúng ta cuối cùng sẽ có những tiền điện tử và thẻ tín dụng điện tử. Nếu đánh mất những thẻ điện tử này thì bị phiền phức, chúng ta sẽ được nhận dãi số mật mã trên tay hay trên trán để tiện lợi hơn. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên vào lúc đó. Hãy luôn để tâm trí chúng ta trong sự đổi mới và truyền rao Phúc âm của Đức Chúa Trời trước khi thời gian đó đến để vì đó chúng ta, những người công chính, không bị làm theo đời này. 
Tôi nghĩ về việc phục sự Đức Chúa Trời trong suốt mỗi thời gian trôi qua. Bây giờ tôi ao ước chuyên cần truyền giảng Phúc âm chứa đựng sự công chính của Ngài, vì nó sẽ không thể truyền giảng ra Lời của Ngài khi những dãy số mật mã trên tay hay trán chúng ta xãy đến. Tôi không mệt mõi làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có lẽ tôi sẽ chỉ có thể nghĩ ngơi khi tôi không còn làm việc được nữa. Tôi có thể cho đi tất cả của cải của tôi cho sự cần thiết khi thời điểm đó đến. 
Nhưng như hiện nay, thì tôi chỉ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tránh xa và không làm theo đời này. Nhiều người công chính tại thành Rô-ma là những người được cứu bởi Phúc âm đã giảng dạy bởi Phao-lô, theo thời gian trôi qua, đã làm theo đời này và xa cách khỏi Chúa chúng ta. Chúng ta phải lưu ý không đi theo những bước chân của họ. 
Phao-lô đã viết phân đoạn này vì ông lo lắng cho những người tín đồ tại thành Rô-ma làm theo đời này. “Thân thể của bạn đang làm theo đời này, nhưng có một điều quý báo mà bạn có thể làm. Đổi mới tâm thần bạn. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã mua chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta? Hãy nhớ lại Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời và nghĩ điều gì làm đẹp lòng Ngài. Đổi mới tâm thần bạn và làm những công việc trọn vẹn và được chấp thuận, bởi cân nhắc thuộc linh, chứ không phải xác thịt. Đó là lý do tại sao Phao-lô đã khuyên những người tín đồ tại thành Rô-ma, cũng như cho chúng ta ngày hôm nay. 
Mặc dù chúng ta làm như không làm theo đời này, nhưng sự thật chúng ta đang làm theo. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa bởi đổi mới tâm thần chúng ta. Dù trong sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta thấy khó mà không làm theo đời này, nhưng chúng ta vẫn tin rằng Chúa chúng ta đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Đây là cách chúng ta có thể luôn luôn phục sự những việc công chính của Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta trong sự công chính của Ngài. Chúng ta có thể hoàn toàn làm theo ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Ngài. 
Chúng ta phải đổi mới tâm thần chúng ta mỗi lúc. Bởi vì người công chính, là những người đã chết về thế gian này, là những nguời tinh khiết hơn những người thế gian, họ đối diện nhiều nguy hiểm của sự thoái hóa trong những suy nghĩ, tâm thần sai lạc và thân thể hơn là người thế gian. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn canh giữ tấm lòng chúng ta với đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Vì Đấng Christ đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta, chúng ta chỉ cần đứng vững trong đức tin tự tái cam đoan về sự thật rằng đức tin của chúng ta đã được làm nên cách trọn vẹn. Bạn có tin rằng Chúa chúng ta đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi sự công chính của Đức Chúa Trời không? Nếu bạn tin thì bạn có thể làm những công việc của Chúa chúng ta trong đức tin, bất chấp tất cả những sư bất chính của chúng ta trong quá khứ, vì Chúa đã cất đi khỏi bạn tất cả sự đoán xét và xử phạt cho tội lỗi của bạn. 
Chúng ta phải đổi mới tâm thần của chúng ta bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta cuối cùng sẽ hoàn toàn rời bỏ hội thánh và chết nếu chúng ta không đổi mới tâm thần của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh trong kỷ nguyên cuối cùng này. 
Sống cuộc sống đức tin trong sự đổi mới liên tục thì giống như đang cưỡi một chiếc xe đạp lên dốc. Một người không đổi mới tâm thần thì giống như ngưng khi đang lên dốc mà không đạp thắng. Nếu bạn không thắng, bạn sẽ không chỉ không dừng lại, mà bạn chắc chắn sẽ còn bị tuột dốc và đâm sầm xuống đồi.
Cũng nguyên lý đó áp dụng cho đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang cưỡi một chiếc xe đạp lên dốc. Thật khó để lên đến đỉnh chỉ bởi ý muốn và sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ kiên định về sự công chính của Đức Chúa Trời, khi chúng ta vẫn đang ở trong xác thịt của chúng ta. Không một lúc nào trôi qua mà không có những ý nghĩ xác thịt. 
Ý muốn trong xác thịt của chúng ta có khuynh hướng bỏ cuộc dễ dàng khi bất cứ lúc nào chúng ta không còn sức mạnh nữa. “Tôi không thể làm điều này. Tôi không thể thích ứng với điều này. Năng lực của tôi thì quá yếu, nhưng năng lực của anh kia thì thật sự mạnh mẽ. Tôi không có năng lực, nhưng chị kia thì có năng lực vô cùng. Tôi thật quá yếu đuối so với những anh chị em kia. Họ có vẽ thích hợp hầu việc Chúa, nhưng tôi thì không.” Bất cứ ai không tin và nắm vững sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn ngưng đạp thắng và té dốc. 
Có phải điều này chỉ áp dụng cho một ít người không? Dĩ nhiên là không. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Một người đi xe đạp được huấn luyện tốt thì có thể cưỡi xe đạp lên dốc cách dễ dàng, nhưng với một người yếu đuối thì sẽ là một sự khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề của người công chính không nằm trong sức mạnh thuộc thể của họ – đó là giữ sự kiên định đối với đức tin của họ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nó không thể đạt đến đỉnh thuộc linh chỉ với sức mạnh thuộc thể. Bị yếu đuối hay mạnh mẽ thuộc thể không ảnh hưởng gì đến điều đó. 
Hãy nhớ rằng không ai có thể trãi qua một cuộc sống đức tin chỉ bởi người đó có năng lực mạnh mẽ. Bạn đừng so sánh chính bạn với những người khác và bị nãn lòng. Chỉ nắm lấy sự công chính của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa sẽ kéo chúng ta qua nếu chúng ta luôn luôn đổi mới tâm thần của chúng ta với đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Phúc âm của sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận sẽ được trồng trong lòng chúng ta và Chúa sẽ nắm chặt chúng ta nếu chúng ta kiểm tra tấm lòng của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải làm sạch những ý nghĩ không tinh sạch của chúng ta bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và làm công việc của Chúa. 
Tôi tạ ơn Chúa chúng ta vì ân điển của Ngài đã cho chúng ta phục sự Ngài bởi đổi mới tâm thần của chúng ta. Bởi việc chúng ta đổi mới tâm thần của chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta đã cho phép chúng ta luôn luôn có giá trị trước mặt Ngài bởi đức tin của chúng ta. 
 
 

Vì tôi biết rằng chẳng có điều lành nào ở trong tôi 

 
Phao-lô nói trong Rô-ma 7:18, “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn” Phao-lô biết rất rõ rằng chẳng có điều lành nào trong xác thịt của ông. Rằng chẳng có điều lành nào trong xác thịt là một nguyên tắc. 
Phao-lô biết rằng chẳng có điều lành nào ở trong xác thịt của ông. Ông đã biết rằng không cần biết ông yêu mến luật pháp bao nhiêu và ông cố gắng hết sức bao nhiêu để sống, nhưng ông chỉ biết là ông không thể làm được điều đó. Tấm lòng muốn đổi mới để đi theo Chúa, nhưng xác thịt luôn muốn rút lui khỏi chiến trường thuộc linh. 
Đó là lý do tại sao Phao-lô than khóc trong Rô-ma 7:21-24, “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” 
Phao-lô đã nhận định thân thể ông như thế nào? Ông xem nó như là “thân thể chết.” Còn về thân thể bạn thì sao? Có phải nó cũng là thân thể chết? Dĩ nhiên là như vậy! Thân thể vốn là một thân thể chết. Nó chỉ muốn phạm tội và đi đến bất cứ nơi nào có tội lỗi. “Thật khốn khổ cho tôi! Ai sẽ là người cứu tôi khỏi thân thể chết này?” Và đây là lý do tại sao Phao-lô nói, “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô-ma 7:25).
Phao-lô chỉ ra rằng có hai luật. Thứ nhất là luật pháp của xác thịt. Nó chỉ tìm kiếm đi theo sự mong muốn của xác thịt và ở trong ý nghĩ của xác thịt, đó là hoàn toàn ngược lại với những gì đẹp lòng của Đức Chúa Trời. 
Thứ hai là luật của sự sống-Thánh linh. Luật của Đức Thánh Linh muốn dẫn chúng ta đến con đường đúng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi theo. Luật của Đức Thánh Linh mong muốn những điều ngược lại với xác thịt. Chúng ta, những Cơ Đốc Nhân bị kẹt giữa hai luật đó, đang cố gắng quyết định đi nơi nào. 
Đôi khi chúng ta tiếp tục đi theo những gì thể xác chúng ta muốn, nhưng khi chúng ta đổi mới tâm thần của chúng ta, chúng ta theo những điều Đức Chúa Trời mong muốn bởi Đức Thánh Linh. Lý do tại sao chúng ta làm như vậy là vì để dâng thân thể chúng ta như của lễ cho Đức Chúa Trời và rồi ngay lập tức chúng ta làm theo những điều xác thịt- là vì chúng ta đều có xác thịt. Như vậy, chúng ta phải luôn luôn đổi mới tâm thần chúng ta bởi Đức Thánh Linh. 
Mặc dù đã được cứu, chúng ta vẫn làm theo đời này cách dễ dàng bởi vì chúng ta vẫn ở trong xác thịt. Bởi vì bất cứ ai trong thế gian này đều sống cuộc sống theo đời này, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đời. Như vậy, chỉ có một cách mà chúng ta có thể đi theo Đức Chúa Trời, và đó là đổi mới tâm thần của chúng ta. Chúng ta có thể sống bởi luôn luôn đổi mới tâm thần chúng ta trong đức tin. Đó là cách chúng ta có thể luôn luôn bước theo Chúa chúng ta, cho đến khi Ngài trở lại lần nữa. 
Chỉ nhìn vào xác thịt của chúng ta, không ai có thể đi theo những việc làm công chính của Chúa và tất cả chúng ta đều có số phận hủy diệt. Nhưng chúng ta có thể bước theo Chúa bởi đổi mới tâm thần của chúng ta và nắm lấy sự công chính của Ngài với cả tấm lòng chúng ta. Chúng ta phải đổi mới tâm thần của chúng ta và bước theo Ngài. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói trong Rô-ma 8:2, “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 
Những gì Luật pháp không thể làm vì xác thịt yếu đuối, thì Đấng Christ đã hoàn thành bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Như Rô-ma 8:3 chép, “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.”
Đức Chúa Trời đã sai Con Một của ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến trong thế gian này và nhận lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Bởi đó “Ngài đã nhận lấy tội lỗi trong xác thịt” có nghĩa là tất cả tội lỗi của chúng ta đã được cất đi và vì đó chúng ta đã được làm cho vô tội. Chúng ta đã được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin sự công chính của Đức Chúa Trời. Để đạt đến yêu cầu công bình của Luật pháp, Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta qua phép báp tem và huyết của Ngài trên Thập tự giá và để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian này. 
Sau khi nhận được sự cứu rổi này, hai loại người xuất hiện: những người sống dựa theo xác thịt và để tâm trí của mình trong những việc thuộc về xác thịt, và những người dựa theo Thánh linh và để tâm trí của họ trong những việc thuộc về Thánh linh. Chúng ta phải hiểu rằng những ý nghĩ của xác thịt dẫn bạn đến sự sống và bình an. Những ý nghĩ xác thịt là sự thù nghịch chống lại Đức Chúa Trời. 
Chúng ta không phục dưới Luật pháp của Đức Chúa Trời, cũng không bao giờ có thể làm được điều đó (Rô-ma 8:7). Ngay cả những người công chính tái sanh sẽ rơi vào những ý nghĩ của xác thịt nếu họ không đổi mới tâm thần. Nếu chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta không đổi mới tâm thần, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào những việc làm của xác thịt và không đi theo Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn đổi mới tâm thần của chúng ta. 
Phao-lô nói rằng chúng ta, những người công chính - tái sanh, có thể rơi vào xác thịt bởi theo những ý nghĩ của xác thịt, hoăỉc theo những ý nghĩ của Thánh linh bởi đổi mới tâm thần của chúng ta. Chúng ta bị treo giữa hai điều đó. Nhưng Phao-lô vẫn nói, “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9). 
Chúng ta là dân sự thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta là dân sự của Ngài. Mặc dù chúng ta đi và làm theo những sự ham muốn của thế gian trong sự yếu đuối của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là người tái sanh. Chúng ta rơi vào trong xác thịt khi chúng ta để tâm thần của chúng ta trong những điều xác thịt, nhưng bởi vì chúng ta có Đức Thánh ở trong chúng ta, nên chúng ta là dân sự của Đấng Christ. Nói cách khác, chúng ta trở nên người công chính, dân sự của Đức Chúa Trời. 
Phao-lô đã nói, “Thân thể chúng ta trở nên chết bởi Đấng Christ.” và ông đã nói thêm, “Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình.” (Rô-ma 8:10). Những ý nghĩ thuộc linh của chúng ta phải được tỉnh thức. Chúng ta vẫn yếu đuối, và thân thể chúng ta dễ dàng đi lạc lối cho đến khi chúng ta chết. Nhưng tâm thần và ý nghĩ của chúng ta phải luôn luôn đổi mới bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta hãy để mắt trên sự công chính của Đức Chúa Trời khi nào chúng ta nhận ra rằng sự ham muốn tội lỗi ở trong chúng ta. Thì chúng ta có thể biết rằng sự công chính của Chúa đã cất lấy tội lỗi của chúng ta. Hãy nhìn vào sự công chính của Đức Chúa Trời và tin nơi đó. Dâng lời cảm tạ Ngài vì đã cất đi tội lỗi của chúng ta và suy nghĩ về những công việc của Đức Chúa Trời. Nghĩ về ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là gì. Thì tâm thần bạn sẽ luôn luôn được đổi mới. 
Chúng ta phải đổi mới tâm thần của chúng ta bởi tin và để tâm thần của chúng ta trong những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là cách mà người công bình sống. Chỉ bởi làm điều này thì chúng ta mới có thể đi theo Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Tôi biết rằng chúng ta hoàn toàn mệt mõi trong cuộc sống mỗi ngày. Điều này thật khó để làm, và thật khó để đi đến nhà thờ. Mọi người đang đối diện với những sự khó khăn. Thậm chí có khi tôi ghanh tị với Chúa Jêsus khi Ngài kêu lớn tiếng trước khi Ngài chết. “Mọi việc đã xong rồi”. Tôi tin tưởng rằng chúng ta cũng sẽ được nói, “mọi sự đã xong rồi,” và được giải thoát khỏi tất cả những sự thử thách. 
Sự trở lại lần thứ hai của Chúa chúng ta gần rồi. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy đổi mới tâm thần của chúng ta, không làm theo đời này. Bởi vì để bước theo Chúa, tấm lòng chúng ta cần phải nắm lấy sự công chính của Đức Chúa Trời, tâm thần chúng ta phải luôn luôn đổi mới. Đó là cách chúng ta có thể theo Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Thời gian thì gần rồi. 
Tôi đọc một tờ báo có ghi lại rằng lổ thủng của tầng khí quyển Cực Nam đã lớn hơn 3 lần diện tích của nước Mỹ. Tôi cũng đọc một bài báo khác về tên lửa phòng thủ. Hệ thống này có mục đích bắn rơi hỏa tiển đạn đạo không gian, và thử nghiệm mở đầu đã được thành công. Aũnh hưởng của những tường trình này thì rõ ràng là: Môi sinh sẽ bị tàn phá tăng lên gấp bội phần, hơn cả khả năng tàn phá của sức mạnh quân sự và bởi nhiều vết nứt của vỏ trái đất.
Nếu một đất nước gia tăng sức mạnh quân sự, thì chẳng lẽ địch thủ của họ không tăng cường sức mạnh quân đội của họ để đối chọi với sự gia tăng này sao? Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ không chỉ đứng yên để xem một đất nước nào đó gia tăng quyền lực của nó. Chuyện gì sẽ xãy ra nếu chiến tranh bùng nổ giữa những cường quốc này? 
Khi một số quốc gia đã cố gắng phát minh vũ khí hạt nhân, thì những cường quốc khác cố gắng cật lực để ngăn ngừa họ đatỉ được năng lực tiềm tàng về hạt nhân. Nhưng hãy để chúng ta nói rằng những cố gắng ngăn ngừa như vậy đã thất bại và những đất nước đó đang nghiên cứu để có thể đạt được những vũ khí có tính chất hủy diệt lớn và đe dọa sẽ dùng nó. Vậy thì, những nước còn lại trên thế giới sẽ cố gắng phát triển vũ khí mới để đối phó với tình huống này. 
Những vũ khí mới như vậy sẽ tàn phá thế giới này với những sức mạnh lớn hơn vũ khí hạt nhân. Chiến tranh không còn đánh với nhau bằng súng như trong quá khứ nữa. Giết từng người sẽ chẳng là gì nữa; mà sẽ là cả nhiều thành phố hoăỉc toàn bộ nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt chỉ trong phút chốc. Sẽ không phải chỉ là chiến tranh hạt nhân cục bộ nữa, nhưng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Dù đã bị tàn phá bởi một cuộc chiến tranh như vậy, nhưng sự phá hủy lớn hơn sẽ chờ đợi thế giới trong hình thức của thảm họa tự nhiên. Tầng khí quyển sẽ bị hủy diệt nhanh chóng hơn, và những đợt sóng thủy triều và gió bão sẽ tiếp tục tăng lên từ sự phá rừng. Kế đó những kẻ chống lại Đấng Christ sẽ xuất hiện với quyền lực to lớn và chế ngự thế giới. 
Chúng ta phải nói rằng tôi đang dùng những viễn tượng này cách quá khích, nhưng con người tự nhiên vốn có bản chất xấu. Xây dựng những quân đội quốc gia và phát minh những vũ khí mới, là những điều không bao giờ được dùng cho những mục đích tốt. Vũ khí hạt nhân có thể bị đối chọi bởi loại vũ khí tàn phá lớn giống như vậy. Các nước sẽ đánh nhau để họ có thể tồn tại. Những quốc gia khác thì sẽ cố gắng để cân bằng chống lại bất cứ đất nước nào tìm kiếm sự thống trị thế giới. Không cần biết vì mục đích gì, nhưng khi chế tạo vũ khí hạt nhân và củng cố tiềm lực quân đội thì nó chỉ có thể được dùng cho những mục đích xấu. 
Xưa kia, Phao-lô đã nói với những tín đồ tại thành Rô-ma đừng nên làm theo đời này nhưng hãy bước đi theo Chúa bởi sự đổi mới tâm thần của họ. Đây là một phân đoạn rất xứng hợp cho chúng ta là những người sống trong thời đại hiện nay. Trong những ngày cuối cùng này, chúng ta phải nhận biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào, và bước theo Chúa bằng đức tin của chúng ta. 
Mặc dù chúng ta có nhiều khuyết điểm, nhưng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sự Toàn Năng ở trong chúng ta là Đức Thánh Linh. Mặc dù thân thể chúng ta có thể yếu đuối, nhưng Đức Thánh Linh ở trong chúng ta thì rất mạnh mẽ. Đức Thánh Linh đổi mới tâm thần của chúng ta bởi tin nơi Lời vì thế chúng ta có thể bước theo Chúa. 
Chúng ta hãy hoàn toàn nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh, đổi mới tâm thần của chúng ta, và phục vụ Chúa. Nếu Chúa trở lại với chúng ta trong khi chúng ta đang phục vụ Ngài, thì chúng ta sẽ được đi với Ngài. Cho đến ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ sống để rao giảng sự công chính của Đức Chúa Trời. Đổi mới tâm thần của chúng ta bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời.