Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 16] Hãy chào nhau

Sứ đồ Phao-lô truyền cho các thánh đồ ở thành Rô-ma và chúng ta hãy chào nhau trong phần kết luận của ông. Chúng ta có thể chào ai với cả tấm lòng trong Chúa vào thời kỳ này? Chúng ta có thể chào mừng những mục sư và tín đồ là những người giảng rao Lời của Chúa cho cả thế giới này. Chúng ta có thể có tình anh em với những người này là những người đã được cứu bởi đọc những sách của Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta cũng có thể chào mừng trong Đấng Christ những Hội thánh, những tín đồ, và những đầy tớ của Đức Chúa Trời. 
Vì không phải ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, là những người công chính cũng có thể chào thăm mọi người. Không có nhiều người trong thế giới này là những người mà chúng ta có thể chào thăm trong sự vui mừng. Đó là sự đáng tiếc rằng không có nhiều người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, là người chúng ta có thể chào thăm và có tình anh em trong cùng niềm tin. Chúng ta không thể có tình anh em với tội nhân là những người từ chối trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời trong những Hội thánh trên thế gian này. 
Cũng như tội lỗi và Đức Thánh Linh không thể ở chúng với nhau, tội nhân và người công chính không thể chào nhau. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh có thể dâng những sự thờ phượng thuộc linh cho Đức Chúa Trời và làm những công việc thuộc linh. Nhưng những tội nhân, là những người chưa nhận được sự tha tội, cố gắng để được cứu bằng cách giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời, vì vậy họ không thể có tình anh em thuộc linh với người công chính. Cũng như một con thú dữ và một con người không thể chuyện trò với nhau được, người công chính không thể có tình bạn thuộc linh với tội nhân. 
Chúng ta có thể thấy rằng những người mà Phao-lô có tình anh em thuộc linh chỉ là những người có cùng niềm tin với ông. Chúng ta biết rằng nếu một người có tình anh em với Phao-lô, có nghĩa là Phao-lô đã chấp thuận niềm tin của người đó. Vì thế, tôi nghĩ, “Nếu tôi đi gặp một tín hữu hôm nay, tôi nên thăm và chào hỏi ai?” Tôi chắc rằng tôi sẽ thăm Hội thánh Sokcho nếu tôi đi đến Sokcho và thăm hội thánh Gangneung nếu tôi đi đến Gangueung. Tôi có thể găp gở những tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời, và có tình anh em và ăn chung với họ. Tôi cũng có thể đến thăm nhà của anh chị em của tôi ở đó và chào thăm họ. Nhưng những người tôi có thể chào hỏi chỉ là những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, và với những người mà tôi có thể chia xẻ chung một niềm tin trong Đức Thánh Linh. 
Chúng ta có thể thấy thật phước hạnh cho những người có đức tin được Phao-lô chấp nhận. Thật tuyệt vời là chúng ta có Phúc âm của Nước và Thánh linh để xác nhận niềm tin của nhau và chào hỏi nhau. Bạn có niềm tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh để bạn chào hỏi người khác không? Bạn có thành thật xưng nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn chắc chắn không có một tội lỗi nào không? 
Tôi đã có cơ hội chào hỏi những anh em tín đồ tại Trung quốc khi tôi đến thăm ở đó. Tôi đã đến thăm một anh em là người sống trên bờ sông Heran. Khi chúng tôi vừa thức giấc vào sáng hôm sau, thì anh đã chuẩn bị cho chúng tôi một bửa điểm tâm thịnh soạn. Chúng tôi ngồi ở một bàn tròn lớn, là loại bàn mà chúng ta dùng để dành cho một gia đình lớn ngồi, và có một tình anh em thân thiết với những tín hữu ở đó. Cũng có một giáo sĩ ở thành phố gần đó mong muốn gặp gở chúng tôi. Vì thế chúng tôi cũng đã đến thăm và có tình anh em với ông. Chúng ta có thể chào thăm bất cứ ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Tôi sẽ đến thăm nơi nào nếu tôi có dịp đi Mỹ? Tôi sẽ đi thăm mục sư Sa-mu-ên Kim và vợ của ông tại Flushing, Nữu-ước. Tôi cũng sẽ đi thăm Hội thánh Cuộc Sống Mới để gặp gở những anh chị em ở đó. Cũng vậy ở Nga xô, có một Hội thánh Tái Sanh mà tôi đã ghé thăm nhiều năm trước. Tại Nhật, tôi thích đi thăm ngôi nhà của Bà trợ tế Soon-Ok Park tại Tô-ki-ô. 
Chúng ta là những người công chính là người đã được cứu bởi đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta không phải được cứu vì những tài năng thuộc thể của chúng ta, nhưng vì sự công chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nhận qua đức tin của chúng ta nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Như bạn có thể thấy, có nhiều người được dành riêng cho sự công chính để chào thăm, cũng như Phao-lô có một bảng liệt kê những người để chào thăm trong Rô-ma đoạn 16. Cũng như Phao-lô đã làm, chúng ta không thể chào thăm mọi Cơ Đốc Nhân bởi vì không phải tất cả họ đều có đức tin đúng, nhưng chỉ những người biết và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể không ca ngợi Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta đức tin mà bởi đó chúng ta có thể chào hỏi và được chào hỏi. 
 
 
Phao-lô đã cảnh báo chúng ta tránh xa những người nào? 
 
Bắt đầu từ câu 17, lời cảnh báo mà Phao-lô dành cho chúng ta là tránh xa những người chỉ hầu việc cho bụng dạ của họ. “Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.” (Rô-ma 16:17-18). Có những người không hầu việc Đấng Christ, nhưng hầu việc bụng dạ của họ. Họ là những người gây xung đột và chia rẽ trong vòng những tín đồ bằng những từ ngữ ngọt ngào và lời nói dua nịnh. Chúng ta không được chào hỏi những người như vậy mà phải tránh xa họ. 
Phao-lô đã cảnh báo chúng ta phải tránh xa những người như vậy, vì họ chỉ thích gây đau buồn trong Hội thánh, làm rối loạn những người thật sự tin nơi Đức Chúa Trời, và tụ tập giữa nhà thờ chỉ để thêm lên sự chào hỏi cho riêng họ. Những ngưòi lãnh đạo Cơ Đốc bịp bợm như vậy chỉ muốn giam hãm con người dưới tội lỗi bởi dạy người ta hoàn toàn tuân theo Luật pháp. Họ chỉ dùng danh của Chúa Jêsus để làm đầy cái bụng của họ và lừa dối những người ngây thơ. Chúng ta không cần phải chào hỏi họ, vì họ chỉ ở trong đoàn mục sư để hầu việc cái bụng riêng của họ. 
 
 

Phúc âm của Nước và Thánh linh phải được truyền rao ra cho tất cả các nước! 

 
Thứ ba, Phao-lô đã nói về việc truyền rao Phúc âm cho tất cả các dân. Câu 26 nói, “mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin” Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Phao-lô rao giảng là Phúc âm thật mà tất cả các nước phải tin và vâng phục. Thật không may là hầu hết các tôn giáo, trong những Hội thánh mà Phao-lô đã gieo trồng với những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh hiện nay đã trở nên vùng của Hồi giáo. 
Lúc đó, Phao-lô đã đến với những vùng này và thiết lập những người lãnh đạo Hội thánh ở đó trong vòng những tín đồ tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Cũng giống như cách chúng ta gởi những người làm việc đến cho những Hội thánh sau khi huấn luyện họ trong trường truyền giáo của chúng ta. Mặc dù những Hội thánh lúc đó đã giữ niềm tin của họ nơi “một Chúa, một đức tin, một phép báp tem” (Ê-phê-sô 4:5), nhưng họ đã thất bại trong việc duy trì đức tin của họ trong Phúc âm, vì họ đã không ghi chép lại Phúc âm. 
Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình dịch sách của chúng tôi sang tiếng Thổ-nhĩ-kỳ. Một số người từ Thổ-nhĩ-kỳ đã cảm động bởi loại sách xuất bản tiếng Anh của chúng tôi và tự nguyện chuyển dịch nó. Bây giờ chúng tôi đang bắt đầu truyền giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh đến nơi mà chính Phao-lô đã một lần rao giảng Phúc âm và những Hội thánh của Đức Chúa Trời được dựng nên. Chúng tôi đang giảng dạy cùng một Phúc âm cho cùng một vùng là nơi Phao-lô đã đến thăm khi xưa. Phúc âm mà Phao-lô giảng dạy là Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm có thể cứu tất cả các dân tộc chỉ bởi tin và vâng phục Phúc âm đó. 
Trong đoạn cuối cùng của sách Rô-ma, Phao-lô đã bảo những sứ đồ tại thành chào thăm nhau, tránh xa những người chỉ làm đầy cái bụng của họ, và truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh cho tất cả các dân tộc. 
 
 
Phúc âm của Nước và Thánh linh sẽ làm vững chí chúng ta 
 
Điều thứ tư mà Phao-lô nhắc đến là Phúc âm của Nước và Thánh linh này là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ làm vững chí chúng ta. “Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin, nhân Đức Chúa Jêsus Christ, nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.” (Rô-ma 16:25-27). Điều gì đã có thể làm vững chí những sứ đồ ở thành Rô-ma? Đó là Phúc âm Nước và Thánh linh của Phao-lô là điều có thể và đã làm vững chí những sứ đồ tại Rô-ma. Phúc âm này cũng là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 
Trong Phúc âm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là sự khôn ngoan của Ngài. Phúc âm này có quyền năng cất đi tất cả tội lỗi, ngay cả của những người đầy những khuyết điểm. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh không những được trở nên những người vô tội mà còn trở nên những người giảng dạy Phúc âm, bất kể họ thiếu sót và yếu đuối như thế nào. Chỉ bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và Phúc âm của Nước và Thánh linh này mới có thể làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo. Không có lẽ thật nào khác ngoài Phúc âm này có thể làm mạnh mẽ tâm hồn, tấm lòng, suy nghĩ và thân thế chúng ta. 
Phao-lô đã không gọi Phúc âm cách rõ ràng là “Phúc âm” nhưng ông gọi nó là “Phúc âm của tôi.” Phúc âm mà Phao-lô giảng dạy là Phúc âm của Nước và Thánh linh, được bày tỏ trong cả Tân ước lẫn Cựu ước. Phúc âm của Nước và Thánh linh này dựa trên Phúc âm được bày tỏ qua những tiên tri trong Cựu ước và được làm trọn bởi Đức Chúa Jêsus Christ trong Tân ước. Đó là tại sao Phao-lô nói rằng “Phúc âm của tôi” đã được bày tỏ dựa theo sự khải thị của sự huyền bí được giữ kín trong Kinh thánh. 
Phúc âm mà Phao-lô đã giảng dạy ý nói phương pháp dâng tế lễ trong 5 sách đầu của Cựu ước, đặc biệt trong Lê-vi-ký, và được hoàn tất bởi Đức Chúa Jêsus Christ trong Tân ước như sự công chính của Đức Chúa Trời qua phép Báp tem, sự chết trên Thập tự giá và sự phục sinh của của Ngài. Đó là tại sao Phao-lô đã dành tất cả sự vinh hiển “cho Ngài là Đấng có thể làm vững chí bạn theo Phúc âm của tôi.” 
Phúc âm của Nước và Thánh linh làm vững chí các sứ đồ và những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Qua Phúc âm này, đức tin, tâm hồn, ý nghĩ, tâm trí và thân thể của chúng ta được làm cho mạnh mẽ. Làm thế nào đức tin của chúng ta được làm cho mạnh mẽ? Điều gì làm cho chúng ta luôn luôn đứng vững trong khi luôn chúng ta yếu đuối? 
Đức tin của chúng ta mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn bởi vì chúng ta đã nhận được sự cứu rổi của Đấng Christ, là Đấng đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua phép báp tem và huyết trên Thập tự giá của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta không còn tội trước măt Đức Chúa Trời bởi vì tấm lòng của chúng ta chẳng có gì phải hổ thẹn nữa, và với đức tin thuộc linh không hổ thẹn này, chúng ta có thể truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh đến những người vẫn đắm trong tội lỗi. 
 
 
Những lời khuyên bảo cuối cùng 
 
Phao-lô kết thúc đoạn 16 với lời cầu nguyện, “Dâng lên Đức Chúa Trời, là Đấng khôn ngoan có một, sự vinh hiển qua Đức Chúa Jêsus Christ đời đời vô cùng, A-men.” Điều gì làm vinh hiển Đức Chúa Trời nhất? Rao giảng sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ là vinh hiển Đức Chúa Trời hơn cả. Chúng ta cũng được vinh hiển khi chúng ta phục vụ Phúc âm với cả tấm lòng của chúng ta. 
Điểm cốt yếu trong thông điệp của Phao-lô trong Rô-ma đoạn 16 là những điều sau đây: chào hỏi nhau, tránh xa những người chỉ làm đầy cái bụng của họ, truyền rao Phúc âm của Nước và Thánh linh cho tất cả các dân. Đây là lời khuyên bảo cuối cùng mà Phao-lô gởi cho hội thánh tại Rô-ma. Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Phao-lô giảng dạy có quyền năng để làm chúng ta mạnh mẽ trong mọi cách. Đây là những gì chúng ta tin nơi. Đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh thì giống như đức tin mà các sứ đồ trong Kinh thánh đã có và là điều mà hội thánh của chúng ta tin hiện nay. 
Bạn có thể cảm giác giống như vậy không? Tôi đã ngạc nhiên khi tôi đọc Kinh thánh và nhận ra rằng chúng ta có cùng đức tin như những nhân vật trong Kinh thánh là những người đã sống hơn hai ngàn năm trước. 
Bạn có bao giờ nghĩ về đã có bao nhiêu người chúng ta chia sẻ Phúc âm cho trong mỗi ngày không? Chúng ta chia sẻ Phúc âm của Nước và Thánh linh cho không ít hơn hai ngàn người mỗi ngày. Hai ngàn người này sẽ sớm nhân lên thành 10 ngàn người nếu những tín đồ tái sanh mới trong mỗi quốc gia giảng rao ra Phúc âm cho người lân cận họ. Như bạn có thể thấy, xét cho cùng thì giảng rao Phúc âm cho toàn thế giới không phải là một nhiệm vụ không thể làm được. 
Dĩ nhiên, điểm đặc trưng chủ yếu trong những quyển sách của chúng ta trên Phúc âm của Nước và Thánh linh là điều không hề mất đi nhưng được lưu trữ, và ý nghĩa của nó không hề thay đổi bất chấp bao nhiêu người đã đọc nó. Ở đâu có một quyển sách chứa đựng Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì nhiều người sẽ mượn để đọc, và Phúc âm của Đức Chúa Trời sẽ được rao ra. Ngày mà Phúc âm được rao ra toàn thế giới không còn xa nữa. 
Sự công bình của Đức Chúa Trời mà bạn có bởi Đức Chúa Trời là Phúc âm của Nước và Thánh linh mà ngay cả những nước phát triển cũng không nhận thức rõ được. Phúc âm thật chúng ta muốn chia sẻ với cả thế giới là một sự huyền diệu mà thế giới chưa được biết, và vì thế, chúng ta nôn nóng mong muốn bày tỏ sự huyền bí của sự cứu rỗi cho tất cả những người chìm đắm trong tội lỗi của họ. Sự công chính này của Đức Chúa Trời đã bày ra trong Phúc âm của Nước và Thánh linh thì vô cùng rõ ràng bởi đó ai tiếp nhận Phúc âm này sẽ dâng sự tạ ơn và vinh hiển cho Đức Chúa Trời. 
Một số người nghĩ rằng nó dư thừa khi chúng ta cứ nói về Phúc âm của Nước và Thánh linh nhiều lần. Nhưng không cần biết bao nhiêu lần chúng ta lập lại, thì nó vẫn gây ra sự vui mừng và tạ ơn trong tâm hồn chúng ta. Vì nhiều Cơ đốc nhân vẫn còn đi trong tội lỗi, chúng ta cứ tiếp tục giảng dạy Phúc âm của Nước và Thánh linh cho cả thế giới, Bởi vì Phúc âm này là Phúc âm đã được truyền lại bởi các sứ đồ, bao gồm cả Phao-lô, tất cả những tâm hồn nên tin nơi Phúc âm này. Chúng ta cần phải tin và khắc sâu Phúc âm của Nước và Thánh linh này trong lòng chúng ta bởi vì đó là sự cần yếu cho mỗi Đức Chúa Trời. 
Chúng tôi chia sẻ Phúc âm với 2 ngàn người khác mỗi ngày qua những quyển sách in lẫn sách điện tử của chúng tôi, và cả mạng lưới internet. Chúng tôi chắc rằng nếu những hạt giống lẽ thật rơi vào những vùng đất tốt, nó sẽ sản sinh ra một vụ thu hoạch 30, 60 hay 100 lần hơn những gì đã được gieo. Một người có thể giảng dạy Phúc âm cho 10 người và mỗi người đó có thể giảng dạy cho 100 người hơn, từ đó truyền ra Phúc âm đến một số thật nhiều người. 
Khi chúng tôi nghe rằng Phúc âm của chúng tôi được truyền rao ra hơn hai ngàn người mỗi ngày, lòng chúng tôi được đầy dẫy bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã mở đường cho chúng tôi để đem Phúc âm này đến cho toàn cả thế giới. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thêm sức mạnh đức tin cho những đầy tớ của Ngài. 
Bây giờ, Phúc âm của Nước và Thánh Linh đang được phổ biến ra khắp thế giới là một làn sóng mới của lẽ thật của sự cứu rỗi. Phúc âm này là phương cách duy nhất để nhận lãnh Đức Thánh Linh và vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Dù bạn khó nhọc đến đâu để tìm kiếm trong các tôn giáo thế tục, bạn sẽ không tìm thấy Phúc âm của Nước và Thánh Linh.  
Con người trên toàn thế giới sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì hiện nay họ có thể tin nơi sự công chính của Ngài qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những người đọc sách của chúng tôi sẽ kêu lên, “À, qua sách này tôi biết Chúa Jêsus đã cứu tôi khỏi tội lỗi của tôi như thế nào!” vì họ chưa bao giờ nghe Phúc âm này trước kia. 
Những người muốn được thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và những người cuối cùng mong muốn được nhận Đức Thánh Linh sẽ nhận được sự tha thứ tội hoàn toàn và có sự bình yên trong tâm hồn khi họ biết và tiếp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh. Từ thời điểm đó trở đi, Phúc âm của Nước và Thánh linh sẽ truyền rao ra cho mọi dân tộc trên thế giới. 
Trái tim của tôi được đầy sự vui mừng rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh đang được rao ra trên thế giới. Mặc dù tôi phục vụ Phúc âm, tôi biết rằng vẫn đầy những sự yếu đuối và khuyết điểm. Nhưng bởi vì tôi tin hoàn toàn nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời, nên tôi luôn luôn nhận được sức mới từ nơi Chúa để vì thế mà tôi có thể tiếp tục phục vụ Phúc âm của Ngài. Hiện nay Phúc âm đã đến với nhiều quốc gia hơn, nhiều người đã đọc những quyển sách của chúng tôi và đã ngạc nhiên vì Phúc âm tuyệt vời này. 
Những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới là những người đã được cứu bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Lý do tại sao chúng ta có thể đứng vững được khi chúng ta hoàn toàn yếu đuối là bởi vì chúng ta tin nơi Chúa chúng ta, là sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người làm việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta dừng mưu cầu để chỉ thoả mãn cái bụng xác thịt của chúng ta, nhưng phải truyền rao niềm tin thật cho toàn thế giới. Tôi cầu xin Chúa và hy vọng rằng nhiều tín đồ công chính sẽ đứng lên theo yêu cầu của chúng ta để truyền rao Phúc âm khắp thế giới. 
Như Phao-lô, chúng ta có thể truyền rao Phúc âm của Nước và Thánh linh cho đến khi Chúa đến. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc hết sức cho Đại Mạng Lệnh này. Khi chúng ta truyền rao Phúc âm cho đến cùng trái đất, thì Chúa sẽ đến theo như lời hứa của Ngài và đem chúng ta về nhà. Chúng ta phải lắng nghe cẩn thận những gì Phao-lô đã khuyên răn chúng ta, chào hỏi và độâng viên nhau. Mặc dù chúng ta không có đủ năng lực thể chất, nhưng chúng ta co ù thuộc linh mạnh mẽ vô cùng qua đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết đức tin của chúng ta chắc chắn và ngay thẳng như thế nào trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta thật sự là những tín đồ trong Chúa chúng ta, Đấng thực hiện sự công chính hoàn toàn của Đức Chúa Trời. 
Khi chúng ta nhìn vào thế giới này với đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tìm thấy rằng thật có quá nhiều điều để làm. Chúng ta có thể sống cả đời truyền rao Phúc âm khắp thế giới, ca ngợi Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta trong Đấng Christ, Đấng là sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Ha-lê-lu-gia! Tôi ca ngợi Chúa chúng ta, sự công chính của Đức Chúa Trời mãi mãi!