Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 16-1] Sự Bắt Đầu Của Tai Họa Của Bảy Cái Bát (Khải huyền 16:1-21)

Sự Bắt Đầu Của Tai Họa Của Bảy Cái Bát
(Khải huyền 16:1-21)
“Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sanh vật ở trong biển đều chết hết. Vì thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng Hiện Có, Đã Có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể nầy; bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình! Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.”
 
 

Giải Thích

 
Câu 1: Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.
Với tai họa 7 bát thạnh nộ, Đức Chúa Trời sẽ đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên những đầy tớ của Anti-christ và dân sự của hắn, là những người vẫn còn đang sống trên đất này. Mọi tạo vật và con người sẽ bị quét đi bởi cơn giận của Đức Chúa Trời bùng nổ sau bao nhiêu năm kiên nhẫn của Ngài, và họ sẽ đau khổ từ những tai họa lớn sẽ tàn phá qua suốt những năm còn lại của Đại Nạn. Lúc đó, thế giới này sẽ bị biến thành tro bụi khi nó bị vỡ tan ra từng mảnh và biến mất. 
Khải huyền đoạn 16 là đoạn nói về tai họa 7 cái bát được đổ xuống. Những người cho đến thời điểm cuối cùng này, không biết cũng như không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh đã làm chứng cho sự cứu rỗi, là Phúc âm cho phép họ được Chúa cất lên không trung – đó là Phúc âm Nước và Thánh Linh – sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi tai họa này. 
 
Câu 2: Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó.
Tai họa ghẻ chóc và đau nhức mà Đức Chúa Trời đổ xuống những người nhận dấu hiệu của Con thú qua thiên sứ của Ngài. Tai họa đau đớn này là một bệnh về da không thể chữa được, nó gây ra sự sưng mủ và hôi thối trên da, những người bị nhiễm bệnh có thể làm lây lan vùng da sưng mủ. Tai họa ghẻ lở và đau nhức này gây ra khổ sở và đau đớn cho đến chết sẽ to lớn như thế nào? Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ đổ xuống tai họa đau nhức trên những người nhận dấu hiệu Con Thú, nhưng sau đó Ngài sẽ đổ trên đầu họ sáu tai họa nữa. Nên, tất cả phải tìm cách thoát khỏi những tai họa này nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, và tránh những tai họa đáng sợ này bởi tin nơi Phúc âm ngay bây giờ, ngay chính thời điểm này. 
Chúa chúng ta nói rằng Ngài sẽ đổ sáu tai họa nữa trên những người thờ phượng Con Thú và tượng hắn. Tội lỗi nào mà Đức Chúa Trời ghét nhất? Đó là tội làm hình tượng, tôn sùng chúng và đầu phục chúng ngoài Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta phải biết chính xác ai là Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta và Đức Chúa Jêsus Christ là ai, để tin và thờ phượng Đức Chúa Jêsus Christ. Không có gì và không có ai trong toàn cả vũ trụ này ngoài chính Đức Chúa Trời có thể là Đức Chúa Trời của chúng ta. 
Nếu bạn thật sự muốn tránh khỏi tai họa đau nhức và sáu tai họa nữa, thì hãy học và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Vô số người chống nghịch lại Đức Chúa Trời trong cuộc sống mỗi ngày của họ, và những người đã từ chối tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, tất cả sẽ bị khổ sở từ những tai họa này cho đến khi họ hoàn toàn bị hủy diệt.
 
Câu 3: Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sanh vật ở trong biển đều chết hết.
Tai họa thứ hai là khi biển biến thành máu của người chết. Đức Chúa Trời sẽ giết mọi sinh vật trong biển với tai họa này. Từ tai họa thứ hai do Đức Chúa Trời đổ xuống này, biển sẽ bị thối rữa và mọi sinh vật trong đó không thể sống nữa. Vì thế con người sẽ không thể ăn những thành quả của biển khi Đức Chúa Trời đổ tai họa thứ hai này xuống. Qua tai họa thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ rằng Ngài là Đấng sống, và rằng Ngài là Chúa của mọi vật sống. 
Tai họa thứ hai này là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho người thế gian, là những người thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời bởi sự sáng tạo của Ngài thì thờ lạy tượng Con Thú, kẻ thù của Đức Chúa Trời, và làm đổ huyết những tín đồ. Tại họa thứ hai này cũng thật thích đáng. Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài sẽ lấy đi sự phong phú của thiên nhiên khỏi những kẻ không tạ ơn Chúa vì mọi tạo vật mà Đức Chúa Trời đã làm nên. 
 
Câu 4-7:Vì thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng Hiện Có, Đã Có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể nầy; bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình.
Tai họa thứ ba này sẽ biến sông suối trở thành máu chính là tai họa kinh khủng nhất. Tai họa này, đến như sự đoán phạt tội lỗi của tất cả những ai không tin Đức Chúa Trời, sẽ biến suối trở thành máu và khiến họ không thể sống trên đất này. Đức Chúa Trời sẽ biến mọi sông suối trên đất này trở nên máu. Tai họa này cũng là sự đoán phạt dành cho người thế gian như là sự trả giá và sự trừng phạt tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho họ nước và nguồn của sự sống. 
Lý do mà Đức Chúa Trời mang tai họa này đến với những kẻ chống nghịch lại Ngài là bởi vì họ đã giết các tín đồ và tiên tri của Ngài trong khi ở thế gian này. Họ là những người không những chỉ không tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mà còn kết hợp với Anti-christ chống nghịch Ngài. 
Có đầy quyền lực của Anti-christ, những người chống nghịch lại tình yêu của Đức Chúa Trời trong thế gian này sẽ bắt bớ và giết hại những tín đồ và đầy tớ yêu dấu nhất của Ngài. Những người hiện nay không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, là Phúc âm mà Chúa đã ban cho chúng ta để giải cứu người thế gian khỏi tội lỗi, sẽ giết hại và làm đổ huyết nhiều tín đồ và tiên tri trong thời kỳ cuối cùng. Vì thế Đức Chúa Trời sẽ đổ tai họa thứ ba của Ngài trên thế giới này, là nơi kẻ thù của Ngài đang sống, Ngài sẽ biến nước, nguồn của mọi sự sống, thành huyết và hủy diệt họ. 
Đây là sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời, và vì đó những tín đồ trong không trung sẽ vui mừng hớn hở. Tại sao? Bởi vì với sự đoán phạt công chính của Ngài dành cho những kẻ thù đã giết hại các tín đồ, Đức Chúa Trời sẽ báo thù sự chết của các tín đồ trên họ. Như thế, các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời không được sợ hãi, nhưng phải bảo vệ đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, và tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời cũng như quyền năng của Ngài khi họ đối diện với sự tử đạo. 
 
Câu 8-9: Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài.
Khi thiên sứ thứ tư đổ bát tai họa thứ tư trên mặt trời, thì người ta sẽ bị thiêu cho đến chết vì cái nóng thiêu đốt của nó. Đức Chúa Trời sẽ đem tai họa cái nóng thiêu đốt của mặt trời đến cho những kẻ chống nghịch Ngài. Vì trái đất này quay xung quanh mặt trời cách chính xác, nên nếu trái đất bị trệch khỏi quỹ đạo này và đi gần mặt trời hơn cho dù là một chút khoảng cách đi nữa, thì những người ở trong đó sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Như thế, khi tai họa thứ tư này được đổ xuống thì những người vẫn còn sống trên đất này sẽ bị khổ sở vì bị đốt. 
Nhưng họ vẫn chưa chịu ăn năn tội chống nghịch Đức Chúa Trời của họ. Tại sao? Bởi vì do chống nghịch lại Phúc âm Nước và Thánh Linh, nên họ đã có số phận bị hủy diệt. Vì thế, mọi người ngay bây giờ phải sớm chuẩn bị đức tin của họ, là đức tin có thể cho phép họ thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức tin này là tin Phúc âm Nước và Thánh Linh là sự cứu rỗi của mọi người. Vì thế mọi người phải tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh Linh. 
 
Câu 10-11: Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình.
Tai họa bát thứ năm là tai họa sẽ đem đến sự tối tăm và đau đớn. Nook Chúa Trời sẽ đổ cái bát này trên ngai của Anti-christ, đem tai họa bóng tối và đau đớn đến. Từ tai họa này, người ta sẽ cắn lưỡi vì đau đớn. Đức Chúa Trời chắn chắn sẽ báo thù những sự đau đớn của các tín đồ trên họ bằng sự đau đớn gấp đôi. 
Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ khiến họ đau đớn y như họ đã làm các tín đồ đau đớn trước đây. Nhưng họ vẫn phỉ báng Đức Chúa Trời và không ăn năn, cho dù họ khổ sở vì đau đớn. Như thế, họ phải nhận sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục cùng với lửa và diêm cháy. 
 
Câu 12: Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được.
Tai họa của bát thứ sáu do Đức Chúa Trời đổ xuống là tai họa đói kém sẽ làm sông Ơ-phơ-rát bị cạn khô. Con người sẽ đối diện với sự khổ sở lớn nhất từ tai họa này. Tai họa đói kém là tai họa đáng sợ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tai họa này, là tai họa sẽ đổ xuống trên những người đã từ chối Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho, nó bày tỏ cho chúng ta rằng sự trừng phạt to lớn như thế nào đối với những người chối từ tình yêu của Đức Chúa Trời và chống nghịch Ngài. Sau đó, quân đội trên Thiên đàng của Đức Chúa Trời và quân đội của Sa-tan trên đất này sẽ tiến hành cuộc chiến cuối cùng trên mặt trận này. Tuy nhiên, Sa-tan và những người đi theo hắn sẽ bị bắt và bị Đức Chúa Trời hủy diệt. 
 
Câu 13: Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.
Câu này bày tỏ cho chúng ta rằng những công việc của thần ma quỷ ô uế bắt nguồn từ miệng của Sa-tan, Con Thú của hắn và những tiên tri giả. Công việc của ma quỷ sẽ phổ biến khắp thế giới khi sự kết thúc của nó gần đến. Ma-quỷ sẽ cám dỗ người ta và dẫn họ đến sự hủy diệt bởi thực hiện những dấu kỳ và phép lạ qua Sa-tan, tiên tri giả và Anti-christ. Thế giới của thời kỳ cuối cùng sẽ trở thành thế giới của ma-quỷ. Nhưng thế giới của họ sẽ hoàn toàn bị kết thúc bởi tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống và sự đến lần hai của Ngài. 
 
Câu 14: Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng.
Thần ma-quỷ sẽ xúi giục lòng của mọi vua chúa trên cả thế gian hiệp nhau lại trong một nơi để đánh lại Đức Chúa Trời. Trong thời giới của thời kỳ cuối cùng, lòng mọi người sẽ bị cai trị bởi thần ma-quỷ, và họ sẽ bị trở thành đầy tớ của Sa-tan, làm những công việc của ma quỷ. 
 
Câu 15: Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!
Chúa sẽ đến thế gian này như kẻ trộm, những người bảo vệ đức tin của họ và giảng dạy Phúc âm của Ngài cho đến tai họa 7 cái bát được đổ xuống sẽ được phước lớn. Chúa chúng ta nói với các tín đồ sống trong thế giới thời kỳ cuối cùng này rằng họ phải sống bởi đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho và bảo vệ đức tin của họ cho đến ngày cuối cùng. Những người bảo vệ đức tin của họ nơi Chúa trước sự đổ xuống của tai họa 7 cái bát sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Ngài. Chúa chúng ta chắn chắn sẽ đến lần nữa để tìm kiếm những người mà Ngài sẽ ban cho những ơn phước của Ngài. 
 
Câu 16: Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.
Kinh thánh tiên tri rằng cuộc chiến cuối cùng giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời sẽ xảy ra ở một chỗ gọi là Ha-ma-ghê-đôn. Nhưng vì Đức Chúa Trời là vô hạn nên Ngài sẽ chiến thắng Sa-tan, quăng Con Thú vào trong hồ lửa và diêm cháy. Chúng ta phải nhận biết rằng Sa-tan luôn luôn là một kẻ dụ dỗ, và chúng ta phải giữ đức tin của chúng ta nơi Chúa cách vững vàng cho đến ngày chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. 
 
Câu 17-21: Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.
Khi Đức Chúa Trời đổ tai họa của bát thứ bảy trong không trung, thì có chớp nhoáng, sấm vang, trên bầu trời, trong khi có một cơn động đất và tiếng gầm lớn, là điều mà chưa bao giờ thấy, sẽ ập xuống trái đất. Với những tai họa này, thế giới đầu tiên sẽ biến mất mà không còn một dấu vết nào. Sau sự này, các tín đồ sẽ sống vinh hiển với Đức Chúa Jêsus Christ trên đất mới trong một ngàn năm sắp đến. 
Khi một ngàn năm qua đi, và thời gian làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời về Trời mới Đất mới dành cho các tín đồ đến, Đức Chúa Trời sẽ làm thế giới đầu tiên biến mất và ban cho các tín đồ trời và đất thứ hai. Sau đó các tín đồ sẽ cùng với Đức Chúa Trời cai trị Trời mới Đất mới này cho đến đời đời. Các tín đồ phải tin rằng họ sẽ sống trong Nước của Đấng Christ một ngàn năm và sau đó sống đời đời trong sự vinh hiển nơi Trời mới Đất mới của Ngài. Họ phải sống trong hi vọng này, chờ đợi ngày Chúa trở lại.