Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 15-2] Điểm Phân Chia Của Số Phận Đời Đời (Khải huyền 15:1-8)

Điểm Phân Chia Của Số Phận Đời Đời
(Khải huyền 15:1-8)
 
Đoạn 15 miêu tả tai họa 7 cái bát, là tai họa sẽ được đổ xuống ngay sau sự cất lên của các thánh đồ, là tai họa đổ xuống những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Số “bảy” thường xuất hiện trong Khải huyền, thí dụ như 7 cái ấn, 7 ống loa, 7 cái bát, chúng biểu thị cho sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời và quyền năng tuyệt đối của Ngài. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời trọn vẹn và quyền năng tuyệt đối. Việc Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trọn vẹn và quyền năng tuyệt đối, đối với chúng ta có nghĩa rằng Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vì với Ngài không gì là không có thể xảy ra. Chúa chúng ta chính là Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên mọi vật và là Đấng có quyền làm trọn vẹn chúng. 
Như thế các thánh đồ phải ngợi khen Chúa vì sự oai nghi tuyệt đối và toàn vẹn của Ngài và quyền năng đó bày tỏ qua tai họa 7 cái bát mà Ngài sẽ đổ xuống đất này. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sự đoán xét như thế được làm nên bởi quyền năng vô hạn và sự toàn vẹn của Ngài. Việc Chúa sẽ báo thù trên kẻ thù của Ngài bằng tai họa 7 cái bát và sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục, đối với các thánh đồ là điều gì đó mà họ có thể cảm tạ và là điều thích đáng nhất. Vì thế các tín đồ không thể không ngợi khen Chúa. Ha-lê-lu-gia! 
Tai họa 7 cái bát sẽ đến sau khi các tín đồ bị tử đạo lúc ba năm rưỡi của 7 năm Đại Nạn vừa qua. Vì tai họa 7 cái bát này, lòng của kẻ thù Đức Chúa Trời sẽ bị chán nản, và khi họ biết rằng Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng thì họ sẽ kính sợ Ngài. 
“Dấu hiệu lớn và lạ trên trời,” được ghi trong câu 1 tượng trưng cho tai họa cuối cùng sẽ đổ xuống đất này – đó là, tai họa 7 cái bát. Mặt khác, điều mà cụm từ “lớn và lạ” ở đây nói với chúng ta ba vấn đề: thứ nhất, qua Lời tiên tri, các thánh đồ đã biết mọi điều về tai họa sẽ đến thế gian này; thứ hai, các tín đồ sẽ được loại khỏi tai họa 7 cái bát; thứ ba, sức mạnh của tai họa 7 cái bát do Chúa mang đến sẽ hủy diệt toàn cả thế giới. 
Mặt khác, những tín đồ đã được cứu chuộc và cất lên sẽ hát “bài ca của Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con” trong không trung. Nội dung của bài hát này có thể được xem trong Xuất-ê-díp-tô-ký 15:1-8, là bài ca của dân I-sơ-ra-ên ngợi khen Chúa vì quyền năng và sức mạnh của Ngài sau khi băng qua Biển đỏ do Môi-se hướng dẫn. Họ không thể không ngợi khen Chúa vì đã cứu họ khỏi sự tuyệt vọng trong việc bị quân đội Ê-díp-tô rượt đuổi với sức mạnh và quyền năng của Ngài. 
Cũng thế, các tín đồ của thời Tân ước cũng không thể không ngợi khen Chúa vì sự cứu rỗi đời đời của họ, là điều đến từ sự tha tội được làm trọn bởi Báp-tem mà Chúa đã nhận nơi Giăng và huyết Ngài trên Thập tự giá. Khi thời gian đến, dân của Đức Chúa Trời sẽ một lần nữa ngợi khen Chúa, cảm tạ Ngài vì sự tử đạo, phục sinh, thăng thiên và sự sống đời đời, mọi điều được làm nên bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã giải cứu họ khỏi kẻ thù và mọi tội lỗi. 
Hơn nữa, nét đặc biệt của bài hát này là ngợi khen quyền năng tuyệt đối, sự oai nghi và sự công chính của Chúa. Những người tử đạo không thể không ngợi khen Chúa vì quyền năng, ân điển của Ngài cứu họ khỏi tội lỗi, và ban sự sống đời đời. 
“Đền tạm chứng cớ” trong câu 5 tượng trưng cho đền tạm mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên khi họ rời Ê-díp-tô như là ban cho họ ơn đi cùng với Chúa. 
“Vải lanh” trong câu 6 tượng trưng cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Nó nói với chúng ta rằng các thiên sứ sẽ được mặc lâáy sự công chính của Đức Chúa Trời và nhận từ Ngài quyền thực hiện sự đoán phạt mà không kẻ thù nào có thể được ngoại lệ. 
Câu 8 nói, “Đền thờ đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời; chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn.” Chúng ta có thể khám phá ra ba ý nghĩa ở đây. Trước nhất nó bày tỏ cơn giận của Đức Chúa Trời trên kẻ thù của Ngài hoàn thành như thế nào. 
Thứ hai, nó nói với chúng ta rằng không ai có thể vào Đền thờ của Chúa mà không tin nơi Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết của Ngài, vì sự cứu rỗi tội nhân của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn. 
Thứ ba, nó bày tỏ rằng không một sự tốt lành nào của con người có thể khiến người đó tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, và chỉ bởi tin nơi Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết Ngài trên Thập tự giá thì người đó mới có thể thoát khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên tội nhân. 
Vì thế các thánh đồ phải nắm vững Phúc âm và giảng dạy nó cho đến thì giờ cuối cùng. Và những người chưa nhận được sự tha tội phải nhận biết rằng họ đang đối diện với sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời, và sớm trở lại với Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho. Câu này bày tỏ cho chúng ta rằng, khi sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho kẻ thù của Ngài bởi tai họa 7 cái bát hoàn thành trước mắt mọi người, thì không ai có thể ngưng nó lại cho đến khi sự đoán phạt tội lỗi này hoàn toàn làm xong. 
Khải huyền đoạn 15 bày tỏ cho chúng ta rằng Anti-christ, Sa-tan, ma quỷ, và tất cả những kẻ chống nghịch và không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, là Phúc âm được ban cho chúng ta bởi tình yêu của Đấng Christ, là kẻ thù của Chúa chúng ta. Tôi cảm tạ và ngợi khen Chúa vì đã mang tai họa của Ngài đến cho những kẻ thù của Đức Chúa Trời để đoán phạt họ. Thật xứng đáng cho các thánh đồ trong việc ngợi khen Chúa bằng bài ca của Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con. 
Không ai có thể ngăn cản sự ngợi khen của chúng ta về sự công chính, quyền năng, sự oai nghi và lẽ thậỉt của Chúa. Tôi ngợi khen Chúa vì đã ban cho chúng ta những ơn phước như thế. Ha-lê-lu-gia!