Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-4] Hãy Trung Tín Cho Đến Chết (Khải huyền 2:8-11)

Hãy Trung Tín Cho Đến Chết
(Khải huyền 2:8-11)
Trong suốt thời kỳ Hội thánh Đầu tiên, nhiều Cơ-đốc-nhân tản lạc khắp nơi để tìm kiếm một chỗ an toàn, là nơi họ có thể tránh khỏi bàn tay bắt bớ của thế lực La-mã. Đế quốc La-mã tiếp tục chính sách đàn áp của họ ngay cả sau sự nhượng bộ của Hoàng Đế Nê-ron, khi Cơ-đốc-nhân cứ không tuân phục thế lực của những hoàng đế tiếp theo. Những tín đồ đầu tiên thừa nhận và chấp thuận quyền lực thế gian của những hoàng đế La-mã, nhưng họ từ chối tuân phục nó khi họ bị bắt buộc từ bỏ đức tin. Vì họ chống lại sắc lệnh của thế lựỉc La-mã, nên biên niên sử của Hội thánh đầu tiên chép đầy những sự bắt bớ và tử đạo. 
Chúng ta nên tự hỏi Lời Khải huyền có điều gì thích hợp với những tín đồ ngày nay hay không. Nói chung nó được chép hơn 2000 năm trước, chứ không phải bây giờ, và chép cho 7 hội thánh xứ A-si chứ không phải cho chúng ta. Làm sao nó có thể thích hợp cho chúng ta? 
Nó thích hợp là vì đó là Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta sự bí ẩn của điều sẽ xảy đến trong tương lai. Chúng ta nên nhận biết rằng chúng ta hiện nay đang sống trong thời đại của ngựa ô, thời đại thứ ba của “thời đại 4 con ngựa” được miêu tả trong Khải huyền đoạn 6. Đã qua thời của ngựa trắng và ngựa hồng, hiện nay chúng ta đang sống trong thời của ngựa ô, và gần như vào cuối của thời kỳ này. Toàn thế giới sẽ sớm đối diện với sự đói kém về thuộc thể lẫn thuộc linh. Thật đúng khi nói rằng thời kỳ đói kém này đã đến. Hiện tại, thời đại ngựa ô, thời đại đói kém qua đi, thì thời đại ngựa vàng sẽ đến. 
Bảy cái ấn được đề cập đến trong Khải huyền đoạn 6 có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã dự tính trong Đấng Christ tổng cộng 7 thời đại khi Ngài mới tạo dựng vũ trụ. Thời đại đầu tiên, thời đại ngựa trắng là thời đại của Phúc âm; thời đại thứ hai, thời đại ngựa hồng là thời đại của Sa-tan, khi Ma-quỷ mang sự lộn xộn đến cho thế gian, tiến hành những cuộc chiến tranh, và tiếp tục chống đối hội thánh Đức Chúa Trời. Những thời đại này được tiếp nối bởi thời đại ngựa ô, trong thời đại này sự đói kém thuộc thể lẫn thuộc linh tàn phá thế giới. Thời đại ngựa ô này đã bắt đầu một thời gian trước đây. 
Khi thời đại này kết thúc, thời đại ngựa vàng sẽ bắt đầu, là thời đại mà Anti-christ cầm quyền, cũng như tai họa của 7 ống loa được miêu tả trong Khải huyền đoạn 8 sẽ bắt đầu. Khi ống loa cuối cùng được thổi lên thì các tín đồ sẽ được cất lên, và điều này sẽ được tiếp nối bởi tai họa của 7 cái bát. Kế đó sẽ có tiệc cưới Chiên Con trong không trung cho các thánh đồ đã cất lên, và khi tất cả tai họa của 7 cái bát kết thúc, Chúa sẽ trở lại thế gian với chúng ta và bắt đầu Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài. Sau đó Vương Quốc Ngàn Năm sẽ được tiếp nối bởi Trời mới Đất mới là nơi sẽ ban cho các thánh đồ là những người đã sống trong Vương Quốc Ngàn Năm bởi sự sống lại lần đầu của họ. 
Vì thế sách Khải huyền viết, “Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống,” và “Ai chiến thắng sẽ không bị hại gì về lần chết thứ hai,” là hoàn toàn có liên quan trực tiếp với chúng ta. Nói cách khác, lời Khải huyền vô cùng thích hợp cho Cơ-đốc-nhân đang sống trong thế giới ngày nay. Nếu Khải huyền không thích hợp cho chúng ta, thì tất cả Lời Đức Chúa Trời cũng không có ý nghĩa gì cả. 
Chương trình 7 thời đại được bày tỏ trong Sách Khải huyền được thực hiện và hoàn tất trong Đấng Christ Chúa chúng ta. Khi thời đại của ngựa vàng đến, Anti-christ sẽ xuất hiệân. Chúng ta cần phải tìm từ Lời Đức Chúa Trời chương trình gì Chúa dành cho chúng ta trong thời gian đó. Nó vô cùng quan trọng nếu chúng ta hiểu tường tận từ Lời Khải thị của Đức Chúa Trời đặt để toàn bộ chương trình của Ngài cho chúng ta là thế nào và Ngài sẽ hoàn thành nó ra sao – tai họa nào sẽ xảy đến cho thế gian, điều gì sẽ xảy ra với các tín đồ, và nhiều điều nữa. Bạn phải thừa nhận và tin nơi điều vô cùng quan trọng và thích hợp của Lời tiên tri này cho chúng ta. 
Bạn cũng phải hiểu rõ Sách Khải huyền nói đến điều gì, như 7 năm Đại Nạn và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Nhiều Cơ-đốc-nhân ngày nay tin nơi học thuyết thăng thiên trước thời kỳ khổ nạn, là học thuyết đầu tiên xuất hiện tại Anh quốc vào những năm 1830 và sau đó được phổ biến rộng rãi bởi một nhà học giả tên C. I. Scofield, một giáo sư tại Học Viện Kinh Thánh Moody. 
Học thuyết này cho là sự thăng thiên của các tín đồ sẽ xảy ra trước thời kỳ 7 năm Đại Nạn bắt đầu. Trong quan điểm này, người Ngoại bang sẽ được cất lên trước, và sau đó Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công tác cứu rỗi của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, sự thăng thiên của các thánh đồ sẽ đến trước cả sự xuất hiện của Anti-christ lẫn những tai họa của 7 cái bát.
Nói chung, hầu hết Cơ-đốc-nhân tin nơi amillennialism lẫn học thuyết thăng thiên trước khi khổ nạn này. Nhưng những học thuyết này chỉ là những giả thuyết được tạo nên từ những sự hiểu biết không rõ ràng và không đầy đủ về Kinh thánh. Thay vì trả lời nhiều câu hỏi mà những tín đồ thắc mắc về Sách Khải huyền, những giả thuyết này làm tổn hại hơn là làm tốt đẹp bằng cách xuất hiện thêm nhiều câu hỏi và nghi ngờ về Sách Khải huyền. 
Nếu học thuyết của Giáo lý cất lên trước đại nạn là đúng, thì điều gì của Sách Khải huyền thích hợp cho tín đồ Ngoại bang? Đại Nạn và hàng loạt dữ kiện được tiên tri trong Khải huyền sẽ không thích ứng gì cho chúng ta cả, vì chúng ta tất cả sẽ được thăng thiên trước rồi. Đấy là tại sao người ta thường xem Lời Khải huyền như là một vấn đề hiếu kỳ hơn là đức tin. 
Nhưng chúng ta phải nhận biết rằng Lời Khải huyền vô cùng thích ứng cho chúng ta, những người đang sống trong thế giới ngày nay. Hãy để tôi hỏi bạn điều này: Bạn tin nơi Lời Đức Chúa Trời hay tin nơi lời của những học giả? Có dư thừa những học thuyết vào thời kỳ cuối cùng, từ không có ngàn năm bình an đến cất lên sau ngàn năm bình an, cất lên sau đại nạn, cất lên trước đại nạn, cất lên giữa đại nạn, và nhiều nữa. Những học thuyết này được đưa ra bởi những học giả là những điều không gì khác hơn chỉ là những giả thuyết, những sự mặc nhận, và những sự suy xét mà thôi. 
Bạn tin điều nào trong số những học thuyết này? Nhiều người nói rằng họ tin nơi học thuyết cất lên trước đại nạn bởi vì đó là điều mà họ đã được dạy bởi những mục sư của họ. Nhưng hãy để tôi nói với các bạn cách rõ ràng và dứt khoát rằng: bạn và tôi sẽ trải qua những tai họa của 7 ống loa và sống đến giữa thời kỳ Đại Nạn. Bởi vì chúng ta có tiền định phải trải qua thời kỳ Đại Nạn, đức tin của chúng ta phải là thật và mạnh đủ để chiến thắng những sự thử thách và khổ nạn đang chờ đợi chúng ta. 
Điều gì xảy ra nếu bạn đã từng tin nơi học thuyết cất lên trước đại nạn, bạn tự nghĩ rằng, “tôi sẽ được cất lên trước thời kỳ Đại Nạn; tôi có thể không cần quan tâm đến điều đó,” và đã không chuẩn bị đức tin cho thời kỳ cuối cùng? Khi 7 năm Đại Nạn đến như Lời Đức Chúa Trời đã nói, những ai không chuẩn bị đức tin của họ cho sự Khổ Nạn sẽ bị nhận chìm trong sự rối loạn, đau khổ và thậm chí có thể chết – đó là, chính đức tin của họ nơi Chúa Jêsus có thể bị lung lay. Nhiều người trong số họ không có thể chiến thắng được sự Khổ nạn và cuối cùng đánh mất đức tin chiến đấu của họ. 
Trước khi xuất hiện học thuyết cất lên trước Đại nạn, nhiều Cơ Đốc Nhân đã thực sự tin rằng họ sẽ trải qua tất cả 7 năm Đại nạn, và họ sẽ được cất lên sau khi nó kế thúc khi Đấng Christ thực hiện sự hiện đến lần thứ hai của Ngài. Nghĩ rằng họ sẽ phải chịu đựng suốt thời gian 7 năm, họ đã chuẩn bị đức tin của họ trong sự hăm hở, nhưng cũng trong nỗi sợ hãi lớn. Trải qua tất cả những tai họa phải là một viễn tượng khủng khiếp đối với họ, như thể nó sẽ là như thế cho bất cứ ai. Nhưng niềm tin như thế cũng chỉ là một học thuyết trừu tượng, một kết quả của sự không biết Lời Đức Chúa Trời. 
Kế đó là sự bảo thủ của những người tin nơi không có ngàn năm bình an. Những người này xem Vương Quốc Ngàn Năm như là một biểu tượng. Họ xem nó như là một sự miêu tả tượng trưng của sự bình an mà các tín đồ trong Đấng Christ nhận được qua sự cứu rỗi của họ. Nếu những học thuyết trừu tượng này là thật, chúng ta có thể không quan tâm đến những điều xảy ra trên thế giới, vì chúng ta đều sẽ được Đức Chúa Trời cất lên không trung trước khi Đại Nạn bắt đầu. 
Nhưng nếu những điều đó là không đúng, thì điều gì sẽ xảy ra? Đối diện với Đại nạn mà không có sự chuẩn bị đức tin, chúng ta sẽ bị kẹt trong nỗi sợ hãi không thể cử động được. Chúng ta sẽ không thể bảo vệ đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ đầu hàng trước những con sóng thử thách và khổ nạn, và cuối cùng bị trôi theo cùng một dòng chảy như những người khác của thế gian. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta rằng tên của những người được chép trong Sách Sự Sống – đó là những người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh – sẽ không bao giờ đầu hàng. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Lời Khải Huyền của Ngài rằng những người được tái sanh sẽ chiến thắng những sự thử thách của Đại nạn bởi đức tin, và rằng trong giữa thời kỳ Đại Nạn Ngài sẽ cất họ lên không trung. Vì thế học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn là đi trệch khỏi lẽ thật Kinh thánh, có nghĩa rằng điều này chỉ là một sự mặc nhận của con người tạo ra. Nói cách khác, đó là một sự giả dối chứ không phải là lẽ thật. 
Nhưng có nhiều người trên cả thế giới này hiện nay đã tiếp nhận học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn này. Những người tin nơi lời dạy về sự cất lên trước khi Đại Nạn của Scofield tin nơi những điều sau đây: 
1. Thời kỳ 7 năm Đại Nạn sẽ bắt đầu sau khi Anti-christ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng. 
2. Anti-christ sẽ cai trị toàn cả thế giới trong cuốt 7 năm Đại Nạn; đối với nửa thời gian đầu của 7 năm, hắn sẽ cai trị như một nhà cầm quyền nhân từ, và nửa thời gian sau sẽ cai trị như một bạo chúa xấu xa. 
3. Đền thờ Giê-ru-sa-lem sẽ được xây dựng lại và hệ thống tế lễ sẽ hồi phục lại lần nữa.
4. Anti-christ sẽ ký hiệp ước 7 năm với Y-sơ-ra-ên. 
5. Sau ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn, Anti-christ sẽ phá bỏ hiệp ước với Y-sơ-ra-ên.
6. Ba năm rưỡi kế tiếp sẽ là thời gian đại nạn và bắt bớ của Y-sơ-ra-ên. Trong suốt thời gian này Phúc âm của Vương Quốc Ngàn Năm sẽ được giảng dạy thay vì Phúc âm ân điển. 
7. Trong vòng người Y-sơ-ra-ên, sẽ có 144,000 người qua khỏi được Đại Nạn. 
8. Đại Nạn sẽ kết thúc bằng cuộc chiến tranh của A-ma-ghê-đôn. 
Định nghĩa Đại Nạn như điều khoản trên, Scofield đã không nhắc đến điều gì sẽ xảy ra cho người Ngoại bang trong suốt thời kỳ Đại Nạn. Nói cách khác, Scofield tranh luận rằng mọi người Ngoại bang tin nơi Đấng Christ sẽ được cất lên trước khi Đại nạn bắt đầu, và chỉ sau sự cất lên của họ Đức Chúa Trời mới làm việc trong vòng những người Y-sơ-ra-ên. Công việc của Ngài sẽ được hoàn tất với kết quả là giải cứu 144 ngàn người Y-sơ-ra-ên, và với việc đó, Ngài sẽ kết thúc công tác cứu rỗi của Ngài. Sau đó Vương Quốc Ngàn Năm sẽ bắt đầu. 
Nguồn gốc ảnh hưởng trên Scofield và những quan điểm của ông về cất lên trước cơn Đại nạn là John Nelson Darby, người sáng lập ra một nhóm được gọi là Plymouth Brethren, người bắt đầu theo học thuyết này sau khi gặp gỡ một lãnh đạo của phái Ngũ Tuần. Người lãnh đạo này thực ra là một cô gái 15 tuổi tên là Margaret MacDonald ở Luân đôn, là người trong năm 1830 nói rằng cô ta có một khải thị từ Đức Chúa Trời rằng cô ta thấy những Cơ-đốc-nhân được thăng thiên ngay thời kỳ Đại Nạn. Sau khi thăm viếng cô gái này Darby bắt đầu dạy học thuyết. 
Những sự dạy dỗ của Darby sau đó truyền sang Scofield, một nhà thần học người Mỹ. Scofield, là người đã dành cả cuộc đời học để thực hiện quyển Kinh thánh Tham Khảo Scofield được sử dụng rộng rãi, vào lúc đó đã suy nghĩ cân nhắc về việc sự thăng thiên xảy ra trước hay sau Đại Nạn. Khi Scofield nghe học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn của Darby thì ông đã hoàn toàn ủng hộ nó, và hoàn toàn bị thuyết phục bởi những luận điệu của nó, ông đi theo học thuyết mới này bằng cách bao gồm nó vào trong quyển Kinh thánh Tham khảo Scofield của ông. Đấy là thế nào mà Scofield tin và tranh cãi cho học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn, và cũng như thế nào mà nhiều Cơ-đốc-nhân hiện nay đi theo nó. 
Trước khi học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn được trình bày chi tiết bởi Darby và Scofield, hầu hết Cơ-đốc-nhân đã tin nơi học thuyết cất lên sau cơn Đại nạn. Nhưng Scofield, là một giáo sư tại Học Viện Kinh thánh Moody của Mỹ, có một ảnh hưởng ghê gớm trên những vấn đề học thuyết, đặc biệt với sự tác động của quyển Kinh thánh Tham Khảo Scofiel của ông. Bởi vì Scofield và ảnh hưởng của ông nên học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn trở nên phổ biến trong cộng đồng Cơ-đốc-giáo trên toàn thế giới. 
Thật không may, kết quả là có nhiều Cơ-đốc-nhân hiện nay đang ngủ say sưa trong đức tin của họ. Họ ngủ là vì họ nghĩ sai lạc rằng sự xuất hiện của Anti-christ chẳng có ảnh hưởng gì đến họ cả. Họ thấy không cần thiết phải chuẩn bị đức tin cho thời kỳ Đại Nạn, vì họ tin rằng họ sẽ được thăng thiên trước khi nó bắt đầu. Nhưng Chúa chúng ta đã bảo chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, vì không ai biết khi nào chàng rể sẽ đến. Nhưng buồn thay, những người coi thường Lời của Đức Chúa Trời và dựa vào những sự dạy dỗ về cất lên trước cơn Đại nạn vẫn ngủ say. 
Nhưng hiện nay là giờ thức dậy. Hiện nay là giờ để bạn quăng bỏ đi những niềm tin sai lạc nơi cất lên trước cơn Đại nạn và tin nơi Lời của lẽ thật. Cả học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn lẫn học thuyết cất lên sau cơn Đại nạn đều không có nền tảng Kinh thánh; bạn phải trở lại với Lời thật của Đức Chúa Trời. Lời Khải huyền đoạn 6:8 nói với chúng ta rằng, “Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.”
Ở đây nói rằng tên của những người ngồi trên con ngựa vàng là Anti-christ và Thần chết, và Âm phủ theo sau người. Điều này có nghĩa rằng Anti-christ là một kẻ giết người, là kẻ dẫn nạn nhân của hắn đến hỏa ngục. Ở đây cũng nói rằng hắn sẽ được ban cho quyền trên một phần tư trái đất, sẽ giết người bằng gươm đao, đói kém, sự chết và thú dữ trên mặt đất. Nói cách khác, Anti-christ sẽ thực hiện những hành động hung ác giống như những hoàng đế La-mã – chỉ có là lúc này còn thậm tệ hơn – giết, hành hạ, bắt bớ Cơ-đốc-nhân và hủy diệt đức tin của họ. 
Bạn phải nhận biết rằng thời đại của ngựa vàng là thời đại của Anti-christ. Chúa nói với chúng ta rằng, “Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!” (Ma-thi-ơ 16:3). Khi chúng ta không thể nhận thức được dấu hiệu thời gian, nên chúng ta không thể biết loại đức tin nào chúng ta phải nên có, và vì thế chúng ta không thể gieo giống cũng như thu hoạch kết quả – nói cách khác, chúng ta không thể làm việc cho Chúa. Ngày nay, thời đại ngựa hồng đã qua đi, và chúng ta đang ở trong thời đại ngựa ô. Thế giới sẽ sớm bị tấn công lớn bởi tai họa kinh tế và đối diện với thời đại đói kém khốc liệt. Đói kém sẽ lan tràn cả thế giới. Khi mọi điều này qua đi, nhiều người sẽ hối hận trong sự thống khổ. Đừng làm một trong số những người đó; ngược lại hãy là một người có đức tin có thể nhận biết dấu hiệu thời gian. 
Thời đại hiện nay là thời đại của ngựa ô. Khi thời đại ngựa ô này qua đi, thời đại ngựa vàng sẽ đến. Anti-christ, xuất hiện trong thời kỳ này, sẽ bắt bớ và giết các tín đồ cách bừa bãi, đánh dấu cho thời đại này là thời đại của sự tử đạo. 
Khải huyền 13:6-8 nói, “Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.”“Hắn ta” ở đây tượng trưng cho Anti-christ. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng một trong những kẻ cầm quyền của thế gian sẽ được ban cho quyền lực của Sa-tan để báng bổ Đức Chúa Trời và bắt bớ các tín đồ. Đây là con cái của ma quỷ, với quyền lực của con rồng. Với quyền lực của hắn, hắn sẽ chiến đấu và “thắng” các tín đồ, nó chỉ có nghĩa rằng hắn sẽ khiến các tín đồ tử đạo. Điều này chỉ ý nói đến sự chết thể xác của các tín đồ; Anti-christ không bao giờ có thể lấy đi đức tin của các tín đồ. 
Điều mà Scofiel đã tranh cãi là việc các tín đồ sẽ hoàn toàn không phải đối diện với Đại Nạn. Nhưng không có 7 năm Đại Nạn thì sẽ không có Vương Quốc Ngàn Năm cho các tín đồ. Lờụi tiên tri này của Kinh thánh đã được nằm kế hoạch trong Đức Chúa Jêsus Christ từ buổi ban đầu của thế gian. Lịch sử của thế gian sẽ kết thúc trong những công tác mà Đấng Christ sẽ làm trọn. 
Bạn phải nhận biết 7 thời đại mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho chúng ta. Thời đại thứ nhất là thời ngựa trắng, là thời đại mà Lời Đức Chúa Trời bắt đầu công việc của nó. Thời đại thứ hai là thời ngựa hồng, là thời đại của ma quỷ. Thời đại thứ ba của ngựa ô là thời đói kém thuộc thể và thuộc linh. Thời đại thứ tư của ngựa vàng là thời đại Anti-christ xuất hiện. Đây là thời đại của 7 ống loa, thời đại của sự tử đạo. Thiếu nhận thức thời đại của ngựa vàng này khiến người ta vô cùng rối loạn. 
Không hiểu biết về thời đại này, chúng ta không thể nào sống đời sống như những Cơ-đốc-nhân tái sanh cách đúng đắn. Nếu chúng ta vẫn không nghĩ đến những điều đang chờ đợi chúng ta, làm sao chúng ta có thể sẵn sàng cho tương lai? Ngay cả những người làm ăn cũng phải biết trước những khuynh hướng thay đổi của thời gian để được thành công. Làm sao chúng ta, những tín đồ trong Đấng Christ, có thể sẵn sàng cho ngày trở lại của Ngài khi chúng ta không biết gì về những điều đang chờ đợi chúng ta? 
Chúng ta phải có một sự hiểu biết rõ ràng về Đại Nạn để sẵn sàng cho điều đó. Các tín đồ phải sống qua ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn, và trong thời gian này họ sẽ chịu tử đạo. Họ không phải trải qua suốt 7 năm Đại Nạn, nhưng chỉ nửa phần đầu, và sau đó, với sự tử đạo của họ, họ sẽ được sống lại và cất lên. Khi các tín đồ được cất lên, nó không có nghĩa rằng Đấng Christ sẽ xuống thế gian, nhưng Ngài sẽ cất họ lên không trung để dự tiệc cưới Chiên Con. 
Trong lúc đó, trái đất này sẽ bị bao bọc bởi tai họa của 7 cái bát. Những người trở lại với Đấng Christ sau những tai họa chỉ là những người đã được tha tội, trắng như tuyết, bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Đấy là tại sao chúng ta phải chuẩn bị đức tin của chúng ta bằng cách hiểu biết thời đại này, nó vô cùng thích hợp và quan trọng đối với chúng ta. 
Chúa chúng ta đã nói với các thiên sứ Hội thánh Si-miệc-nơ rằng, “Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”
Từ phân đoạn này, chúng ta có thể thấy rằng Hội thánh Si-miệc-nơ từng bị người Giu-đa bắt bớ cách nặng nề. Nhưng Chúa nói rằng những người Giu-đa này không phải thực sự là người Giu-đa, nhưng là một tổ hợp Sa-tan Ngài nói điều này không phải chỉ với Hội thánh Si-miệc-nơ, nhưng với cả 7 hội thánh xứ A-si. 
Có một cộng đồng lớn người Giu-đa trong xứ Si-miệc-nơ, là nơi mà thực ra cho dù người Giu-đa cũng thờ phượng một Đức Chúa Trời giống như những người tín đồ trong Đấng Christ, tuy nhiên họ bắt bớ các tín đồ của Hội thánh Si-miệc-nơ, như người La-mã đã làm. Đối với việc các tín đồ đối diện với sự bắt bớ này, Đức Chúa Trời đã nói rằng, “Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống” và, “kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai” Đức Chúa Trời nói với các tín đồ rằng họ phải chiến thắng. Cũng vậy, chúng ta cũng phải chiến đấu với Anti-christ cho đến cuối cùng và chiến thắng hắn trong cuộc chiến đức tin của chúng ta. Sau đó Chúa chúng ta sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống – nói cách khác, Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta bằng cách ban cho chúng ta và cho phép chúng ta được sống trong Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. 
Bạn có đủ cản đảm để chịu tử đạo không? Hiện nay là thì để bạn chuẩn bị đức tin cho sự tử đạo. Và để làm như thế, bạn phải có đức tin của sự cứu chuộc, là đức tin khiến bạn có thể hoàn toàn đứng trước mặt Chúa- đức tin có thể chịu tử đạo cách không ngần ngại. 
Chúng ta phải chuẩn bị đức tin này ngay bây giờ. Chúa chúng ta đã nói với mọi người rằng không ai có thể vào hay thậm chí nhìn thấy Nước Đức Chúa Trời mà không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh. Ngài đã nói với chúng ta rằng đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh là đức tin của sự tử đạo trong thời kỳ cuối cùng. 
Nếu tội lỗi có ở trong lòng người ta, làm sao họ có thể chịu tử đạo? Ngược với việc tử đạo, họ là loại người sẽ dẫn người khác đi nhận dấu hiệu của những Con Thú! Chẳng có gì ngoài Phúc âm Nước và Thánh Linh có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Ngay cả sự cầu nguyện ăn năn mà bạn thường thực hiện hằng ngày cũng không thể tẩy sạch tội lỗi của bạn. Tìm cách tẩy đi tội lỗi của bạn bằng sự cầu nguyện ăn năn chỉ là tốn thời gian và công sức mà thôi. 
Những người làm như thế tin nơi điều những nhà thần học nói hơn là tin nơi những điều mà Lời Đức Chúa Trời nói với họ. Chẳêng phải những nhà học giả, chính là những người có rất nhiều Cơ-đốc-nhân đặt lòng tin của họ, tranh cãi và tin nơi thuyết không có ngàn năm bình an chỉ bày tỏ ra sự không biết Kinh thánh của những người đáng lý là những nhà chuyên môn về Kinh thánh sao? Theo những học giả của thuyết không có ngàn năm bình an này, sẽ chẳng có Vương Quốc Ngàn Năm lẫn sự tử đạo cho các tín đồ trong thời Đại Nạn. Đối với những người tin nơi học thuyết cất lên trước cơn Đại nạn hay không có ngàn năm bình an, thì Sách Khải huyền hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả! 
Lời Khải huyền là Lời của Đức Chúa Trời. Đó là Lời của Đức Chúa Trời được chép bởi sứ đồ Giăng, môn đồ được yêu nhất của Đấng Christ. Không ai có thể phủ nhận điều này. 
Tôi không phải đang phê bình những học thuyết và nguyên lý đã sáng lập của những nhà thần học cách vô căn cứ, nhưng tôi làm như thể để chuẩn bị đức tin của bạn để vì thế mà bạn có thể trở nên trung tín với Chúa cho đến chết. Đào tạo bạn trong Lời Kinh thánh để bạn có thể được sẵn sàng chịu đựng sự bắt bớ của thời kỳ Đại Nạn với một quyết tâm sẵn sàng chịu tử đạo. 
Để làm như thế, bây giờ bạn phải chuẩn bị đức tin của bạn với Phúc âm Nước và Thánh Linh. Mặt khác, những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh sẽ đầu hàng Sa-tan và cuối cùng trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, vì những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ thờ phượng Sa-tan. Đây là Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta. 
Đức Chúa Trời sẽ để các tín đồ chịu tử đạo trong thời kỳ giữa của Đại Nạn. Khi ba năm rưỡi đầu tiên của 7 năm Đại Nạn qua đi, những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh sẽ chịu tử đạo. Chỉ ngay sau khi sự tử đạo là sẽ đến sự sống lại và cất lên của họ. Đây là tóm tắt toàn bộ của Sách Khải huyền, và đây là tại sao tôi lập lại những điểm mấu chốt của sách này. 
Bạn phải nhớ rằng khi thời của Anti-christ đến, sẽ có nhiều người, ngay sau khi chịu tử đạo vì tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, sẽ cùng lúc được sống lại và thăng thiên. Khi thời đại ngựa vàng đến, bông trái đức tin sẽ nở rộ với sự tử đạo của họ. Đức tin thật, khi thời điểm đúng đến, sẽ sanh trái thật và nở những đóa hoa đẹp đẽ. 
Sẽ có những cái cây trong sa mạc sẽ nẩy mầm, nở hoa, và ra trái chỉ trong thời gian một tuần. Đây là bởi vì chúng đã thích nghi với điều kiện sa mạc của chúng, khi mà những cơn mưa thì ít có và nước thì khan hiếm. Chúng phải nẩy mầm, nở hoa, và ra trái nhanh chóng bởi vì số lượng nước khan hiếm chỉ có thể tồn tại bao nhiêu lâu đó mà thôi. 
Đức tin của những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh trong thời kỳ Đạn nạn sẽ giống như những cây trồng này. Vì họ tin, theo, và chịu tử đạo vì Phúc âm này cùng với chúng ta, chỉ một thời gian ngắn là đủ. Sự giận dữ của Anti-christ sẽ lên đến tột cùng vào giữa thời kỳ Đại nạn, ba năm rưỡi từ lúc bắt đầu. 
Đây là khi sự tử đạo của các tín đồ xảy ra. Ngay cả những người đã nghe về Phúc âm Nước và Thánh Linh, dầu rằng chưa tiếp nhận nó vào trong lòng nhưng trong thời gian ngắn ngũi sau đó họ tin nơi Phúc âm này trong thời kỳ Đại Nạn, họ sẽ vẫn có thể có đức tin thật và tham gia với chúng ta trong sự tử đạo. Đấây là tại sao chúng ta đang truyền rao Phúc âm, để đánh thức Cơ-đốc-nhân trên cả thế giới khỏi sự mê ngủ thuộc linh của họ. Chúng ta sẽ giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh đến cuối cùng thế giới cho đến ngày tử đạo của chúng ta. Nếu không có sự tử đạo, hiện nay chúng ta giảng dạy Phúc âm này có lợi gì? Những người tin Phúc âm Nước và Thánh Linh có thể chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng. 
Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị đức tin để chịu tử đạo hầu bảo vệ Phúc âm Nước và Thánh Linh, thì khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, lúc đó chúng ta sẽ chỉ hối tiếc mà thôi. Khi thời gian đến, chúng ta sẽ luôn miệng nói rằng, “Lạy Chúa, bây giờ con quá bận rộn. Hãy chờ con chút xíu nữa, con đang ăn năn đây.” Nếu đây là loại đức tin mà chúng ta giữ cho đến chết, thì Chúa sẽ nói với chúng ta rằng, “Tại sao con không tự nhảy vào hồ lửa đi? Con dư điều kiện để vào chỗ đó mà!” Hiện nay những người có tội phải nhận biết rằng họ sẽ có kết cuộc như thế vào lúc cuối cùng. Đây là tại sao Đức Chúa Trời nói “Ai có tai, hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.” 
Vào lúc các tín đồ chịu tử đạo, môi trường thiên nhiên của thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Rừng sẽ bị đốt trụi; biển, sông và suối sẽ biến thành máu thối rữa; mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sẽ trở nên tối tăm, cả thế giới bị nhận chìm trong sự tối tăm. Những người sống trong thế giới đó sẽ bị cai trị bởi những linh hồn xấu xa, sẽ mất trí, họ sẽ trở nên kẻ cư xử cách bạo lực dã man, và mục đích duy nhất của họ sẽ tập trung lại và họ sẽ giết tất cả con cái của Đức Chúa Trời mà họ tìm thấy. Đấy là tại sao chúng ta phải hiểu và tin nơi Lời của Khải Huyền. 
Những hội thánh ngày nay chỉ bị ám ảnh bởi việc xây dựng những nhà thờ to hơn, lớn hơn, cao hơn. Họ dùng hàng triệu đô-la để xây dựng nhà thờ của họ, nhưng trong lòng họ toàn tìm thấy tội lỗi chứ không phải đức tin để có thể chịu tử đạo vì Chúa Jêsus. Những người này trước hết phải tẩy sạch tội lỗi trong lòng họ.
Thế gian sẽ sớm bước vào thời đại của Đại Nạn, thời đại của ngựa vàng. Tôi mong muốn và cầu nguyện rằng các bạn sẽ có loại đức tin có thể chịu tử đạo và vẫn trung tín với Đấng Christ cho đến chết. Chúng ta tin nơi Lời của Khải huyền sau khi suy gẫm nó cách thận trọng với tinh thần của người Bê-rê.