Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-5] Ai Được Cứu Khỏi Tội? (Khải huyền 2:8-11)

Ai Được Cứu Khỏi Tội?
(Khải huyền 2:8-11)
Phân đoạn này là thư của Chúa gởi cho Hội thánh Si-miệc-nơ trong xứ A-si, một Hội thánh nghèo nàn về vật chất nhưng giàu có về thuộc linh trong đức tin. Những thánh đồ và những đầy tớ của Đức Chúa Trời bảo vệ đức tin của họ cho dù họ bị người Giu-đa bắt bớ, và ngay cả trong khổ nạn của sự chết, họ đã không chối bỏ Chúa và Phúc âm Nước và Thánh linh của Ngài. Họ đã chiến đấu và đắc thắng bởi tin nơi Lời Đức Chúa Trời. 
Chúa đã phán với các thánh đồ của Hội thánh Si-miệc-nơ là đừng sợ những sự khốn khổ sẽ đêán, nhưng hãy trung tín cho đến chết, và Ngài hứa sẽ ban cho họ mão triều thiên của sự sống. 
Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài phải chiến đấu và thắng những học thuyết sai lạc của những người tự gọi là thầy tế lễ. Chúng ta phải biết loại đức tin nào cần có để chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta phải nhận biết rằng Phúc âm Nước và Thánh linh là Phúc âm thật, và với Phúc âm này chúng ta phải chiến đấu và thắng những học thuyết giả, những sự dối trá đang là tai họa cho Cơ-đốc-nhân thế giới ngày nay. Khi cả thế giới bị Sa-tan cám dỗ, Đức Chúa Trời đã sai Chúa chúng ta đến để làm ứng nghiệm Phúc âm Nước và Thánh linh. Ngài cũng đã cứu chúng ta, là những người tin Phúc âm này ra khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta phải nhận biết và tin nơi lẽ thật này. 
Ai được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ trước mặt Đức Chúa Trời? Họ không phải là những người có thân thể khỏe mạnh hay là người có ý chí, nhưng họ là những người đã được giải cứu khỏi tội lỗi chỉ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Họ là những người chiến đấu và thắng những học thuyết giả, Đức Chúa Trời sẽ cứu họ khỏi sự chết thứ hai. 
 
 

Sự Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời Được Ban Cho Những Ai Chiến Thắng 

 
Lời của Khải huyền nói với chúng ta rằng, “Ai chiến thắng sẽ không bị làm hại bởi sự chết thứ hai.” Chỉ những người chiến thắng, Đức Chúa Trời mới ban cho họ một sự sống mới và Nước mới của Ngài. Khi chúng ta có 2 cái tai, chúng ta nghe 2 câu chuyện khác nhau, chúng ta nghe sự thật và sự giả dối cùng một lúc. Giữa Lời của Đức Chúa Trời và của Sa-tan, số phận của chúng ta được định bởi chúng ta tiếp nhận lời của ai và từ chối lời của ai. 
Đó là lý do tại sao chúng ta phải hoàn toàn tin Phúc âm Nước và Thánh linh, với Lời của lẽ thật này và đức tin của chúng ta, chúng ta chiến đấu và thắng những sự dạy dỗ giả dối. Vì mọi người trên thế gian này đang bị khổ sở dưới gánh nặng tội lỗi, chúng ta tìm kiếm và phải tìm được Phúc âm Nước và Thánh linh mà bởi đó nó có thể giải cứu chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Nhưng có nhiều người không thể tiếp nhận lẽ thật vì sự giả dối mà họ đã được cung cấp bởi những giáo sư giả. Sự cứu rỗi giả được giảng dạy bởi những tiên tri giả này được dựa trên lời dạy rằng nếu bạn không có tội thì bạn sẽ được phước. 
Nhưng chúng ta, trong bản chất của chúng ta, bị định là có tội; phạm tội là điều tự nhiên mà chúng ta không thể tránh, và vì thế chúng ta chỉ có thể bị xiềng vào tội lỗi của thế gian này. Nếu lòng của những tội nhận bị xiềng vào tội lỗi của thế gian bởi những tiên tri giả, thì làm sao họ có thể tin nơi Đức Chúa Trời và được cứu khỏi tội lỗi của họ? Họ phải trở lại với hội thánh của Đức Chúa Trời, nghe Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh, và nhận được sự yên nghĩ thật trong tâm hồn của họ qua sự tha tội. Nhiều người trên thế giới này tìm kiếm hội thánh thật của Đức Chúa Trời và khao khát sự cứu rỗi của họ, nhưng hầu hết bọn họ không thể tìm được và cuối cùng ở trong hội thánh của Luật pháp – và đó là lý do tại sao họ bị đưa đến hỏa ngục. 
Vậy thì loại hội thánh nào là hội thánh của Đức Chúa Trời mà tội nhân thật sự cần đến? Hội thánh của Đức Chúa Trời mà mọi tội nhân cần là hội thánh giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. Hội thánh của Đức Chúa Trời giảng dạy trong Kinh thánh về Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá. Hội thánh thật của Đức Chúa Trời giải thích và giảng dạy cách đúng đắn và chính xác Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên Ngài như thế nào, Ngài đã khiến tội lỗi mất đi ra sao - hoàn toàn trong Phúc âm Nước và Thánh linh. Mọi tội nhân được giải cứu khỏi tội lỗi của họ là bởi đức tin đến từ việc nghe Phúc âm Nước và Thánh linh qua hội thánh của Đức Chúa Trời. 
Nhưng vì nhiều Cơ-đốc-nhân chưa được nghe cũng như chưa tiếp xúc với Phúc âm Nước và Thánh linh, nên họ chưa được cứu khỏi tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Ngài sẽ giải cứu những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, những người chiến đấu và thắng những Phúc âm giả để ra khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng ai chiến thắng sẽ không bị làm hại về lần chết thứ hai. 
Sự giải cứu thật khỏi tội lỗi chỉ có đối với những người chống lại và chiến thắng những giáo sư giả. Vì chúng ta được sinh ra là những tội nhân, nếu chúng ta không thể thắng những sự dạy dỗ sai lạc, hậu quả chúng ta sẽ là những tù nhân của Sa-tan, bị tội lỗi trói buộc, và cuối cùng có số phận nơi hỏa ngục. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời bảo mỗi một người trong chúng ta phải chiến thắng kẻ thù trong cuộc chiến cứu rỗi thuộc linh của chúng ta. 
Người ta nói rằng một vài loại động vật, như là hổ hay sư tử, muốn huấn luyện những thú con của chúng, chúng ta thận trọng đẩy con của nó xuống chân một cái đồi và bắt chúng phải tự leo lên. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Phúc âm Nước và Thánh linh, và chỉ những người chiến đấu và thắng những sự dạy dỗ sai lạc với Phúc âm này mới được Ngài cho phép vào Thiên đàng. 
Sự cứu rỗi của chúng ta không đến từ thịt và huyết của chính chúng ta. Chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi chỉ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Sự cứu rỗi thật được đạt đến bởi đức tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Khi lòng chúng ta tin nơi Báp-tem và sư đổ huyết của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian, thì chúng ta sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi và được giải thoát khỏi sự hủy diệt chắc chắn của chúng ta. Những người vào được Thiên đàng là người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, và người kết cuộc nơi hỏa ngục là người không tin nơi Phúc âm này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hoàn toàn tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và từ bỏ những Phúc âm giả. 
Bằng cách rao truyền những sự dạy dỗ sai lạc và giả dối, Sa-tan tìm cách ngăn ngừa người ta đến với sự cứu rỗi bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Vậy thì những sự dạy dỗ sai lạc này là gì? Những phúc âm giả là phúc âm dạy rằng Chúa Jêsus đã không cất tội lỗi của thế gian với Báp-tem của Ngài. Họ dạy rằng Chúa Jêsus cất đi nguyên tội của chúng ta, nhưng tội lỗi mỗi ngày của chúng ta phải được tẩy sạch bởi sự cầu nguyện ăn năn hằng ngày. Những sự dạy dỗ này có thể có lý trong khía cạnh tôn giáo, nhưng khi nhìn vào Phúc âm thật của Nước và Thánh linh thì chúng chỉ là giả. 
Sự cứu chuộc của mọi người đến bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh; phúc âm giả sẽ không bao giờ giải cứu chúng ta ra khỏi tội. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chống lại và chiến thắng những sự dạy dỗ sai lạc này. Chiến đấu chống lại Sa-tan có nghĩa là chống lại những gì không thật. Vì thế chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh hay những phúc âm giả, và khi đã quyết định, chúng ta phải chống lại phúc âm còn lại. Ngay cả những ai tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh không thể chiến thắng Sa-tan nếu đức tin của họ chỉ là hâm hẩm. 
Trước đây nhiều người được cứu đã từng cân nhắc giữa Lời Đức Chúa Trời và của Sa-tan. Tội lỗi của họ được tha chỉ khi họ quyết định tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Những người được cứu, từ buổi ban đầu sáng thế cho đến hiện nay, là những người đã chiến đấu và thắng những phúc âm giả. Chúng ta phải nhận được Phúc âm Nước và Thánh linh, từ bỏ phúc âm giả, để được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi đức tin. 
 
 

Phúc Aâm Giả Là Phúc Âm Gì? 

 
Để minh họa, hãy giả sử rằng có một làng nọ, là nơi những người sống ở đó chỉ có một mắt mà thôi, và có một người khách có hai mắt đến thăm làng này. Người dân trong làng này sẽ gọi người có hai mắt này là “kỳ lạ” “dị thường”, “rất khác biệt” hay có thể thậm chí là “tà giáo”. Lý do mà người ta đánh giá người khách này là một dị giáo là vì ông ta khác với những người trong làng, trong trường hợp này, họ là những người chiếm số đông. Cũng như vậy, có một thành kiến trong thế gian này, là nơi “số đông nắm quyền”, hoặc nói cách khác là nơi “lẽ thật thuộc về số đông.” Nhưng chúng ta phải nhận biết rằng những tiêu chuẩn đánh giá và kết luận như thế là khá sai trật. 
Trong thế giới đời đời, lẽ thật không phải được quyết định bởi số đông nhưng trên những tiêu chuẩn cơ bản và chắc chắn. Vậy thì lẽ thật này có thể tìm được ở đâu? Nó có thể tìm được trong sự mua chuộc tội nhân và giải cứu họ khỏi sự hủy diệt. Người trở nên công chính vì họ đã được cứu khỏi tội lỗi – sau khi họ nghe lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh bằng đôi tai, và tin bằng tấm lòng của họ. 
Nhưng bởi vì có quá nhiều người rơi vào trong những Phúc âm giả trong thời gian quá dài, khi Lẽ thật thực sự được bày ra trước họ, họ sẽ gọi đó là kỳ dị thậm chí là tà giáo và loại bỏ nó. Nhưng Phúc âm Nước và Thánh linh mà họ loại bỏ là Phúc âm của lẽ thật được bày tỏ, được các sứ đồ tin và giảng dạy, tất cả hãy trở lại với thời kỳ các Sứ đồ. Vấn đề tội lỗi có thể được giải quyết chỉ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Chúa Jêsus, Lẽ Thật của chúng ta, đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian trên Ngài ngay khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng, con cháu của A-rôn, và đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá vì chúng ta. Lời Đức Chúa Trời làm chứng rằng Chúa Jêsus đã mang mọi tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài. Sau đó Ngài đã chết trên Thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết và đã được cất lên Thiên đàng để ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Lẽ thật này đã được ứng nghiệm hơn 2000 năm trước đây, khi Chúa Jêsus trở thành Chúa của lẽ thật bởi cất đi mọi tội lỗi của thế gian với Báp-tem và Huyết trên Thập tự giá của Ngài. 
Nhưng nhiều người bị cám dỗ bởi những sự dối trá vẫn không biết rằng đức tin của họ nơi Chúa Jêsus đã giải cứu họ hoàn toàn khỏi tội lỗi. Tệ hơn nữa, có nhiều linh hồn trong thế giới Cơ-đốc-giáo ngày nay vẫn bị lạc trong tội lỗi, rối loạn bởi những Phúc âm giả. Đó là lý do tại sao những người tin nơi Phúc âm thật của Nước và Thánh linh phải giảng dạy và truyền rao Phúc âm này nhiều và xa hơn nữa. Chỉ bởi nghe Phúc âm thật này mà người ta có thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ. 
Lẽ thật đã bày tỏ trong kinh thánh là Phúc âm Nước và Thánh linh (Ma-thi-ơ 3:13-17, Ê-phê-sô 1:13). Trong phân đoạn ở trên, Đức Chúa Trời khen ngợi Hội thánh Si-miệc-nơ rằng dù họ nghèo khó về vật chất, nhưng họ giàu có trong đức tin của họ. Nhưng Ngài đã gọi những người Giu-đa là đầy tớ của Sa-tan, vì mặc dù họ nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn từ chối tiếp nhận Phúc âm cứu chuộc của Ngài vào lòng họ. Họ đã không tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của họ, mặc dù Chúa chúng ta đã cất mọi tội lỗi của họ đi với Phúc âm Nước và Thánh linh. Vì họ vẫn không tiếp nhận sự thật rằng Chúa Jêsus đã cất đi tội lỗi của họ, mặc dù họ xưng rằng họ tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nên tội lỗi vẫn cứ ở trong lòng họ. 
Những người như thế chỉ nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng thực ra họ là một “cộng đồng của Sa-tan”, là những người không tin nơi Ngài. Những người, mặc dù nói rằng họ tin nơi Chúa Jêsus, nhưng chưa tiếp nhận sự cứu chuộc của Ngài vào trong lòng họ thì họ cũng thuộc về cộng đồng của Sa-tan. 
Có hai cộng đồng tồn tại trong thế gian này: một là của Sa-tan, và cái kia là của Đức Chúa Trời. Khi Chúa trở lại, cộng đồng của Sa-tan sẽ bị hủy diệt đời đời, và cộng đồng của Đức Chúa Trời sẽ được phước đời đời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ phân biệt người công chính và tội nhân cách rõ ràng. Không phải ai nói rằng tin nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ cũng sẽ được vào Thiên đàng. 
Ma-thi-ơ 7: 21-23 chứng minh rõ ràng điều Chúa Jêsus nói với chúng ta: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” 
Nói cách khác, chúng ta không thể nói rằng Thiên đàng chắc chắn dành cho những ai xưng nhận tin nơi Chúa Jêsus và kêu cầu danh của Ngài. Cho dù họ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng nếu họ không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì kết quả họ sẽ là đầy tớ của Sa-tan, cuối cùng bị đi đến hỏa ngục. Vì họ theo những phúc âm giả cho dù họ nói rằng họ tin nơi Chúa Jêsus, thì điều đó chỉ đủ và đáng để họ bị đày xuống hỏa ngục. 
Những người có tội thuộc về Sa-tan sẽ bị đi đến hỏa ngục. Nhưng đối với chúng ta, những người đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì cánh cổng Thiên đàng sẽ mở. Mọi người tin phải vào Thiên đàng bởi vì họ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Để được cứu khỏi tội lỗi của thế gian, chúng ta không phải chỉ có một sự hiểu biết về tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng phải có khả năng thuộc linh để phân biệt giữa lẽ thật và sự giả. Để làm được như thế, chúng ta phải ở trong Lời được chép của Đức Chúa Trời và tin theo đó. Nếu bạn không muốn bị quăng vào trong hồ lửa, bạn phải loại bỏ đức-tin vào phúc âm giả. Bạn phải chiến thắng trong cuộc chiến chống lại phúc âm giả của bạn. Và bạn phải chắc chắc chiến thắng trong đức tin, bạn phải biết Phúc âm Nước và Thánh linh là gì. Khi đó bạn mới tránh khỏi được sự chết thứ hai, và chỉ khi đó bạn mới có thể vào trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. 
II Giăng 1:7 nói với chúng ta rằng, “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ.” Những kẻ lừa dối ở đây tượng trưng cho những người không nhận rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này trong xác thịt. Nói cách khác hơn, đó là những người bác bỏ rằng Chúa đã đến trong xác thịt là Con Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên chính Ngài bởi Báp-tem của Ngài tại sông Giô-đanh, và rồi Ngài đã chịu đoán xét vì tội lỗi thay cho chúng ta bởi huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Những người không tiếp nhận những sự thật rằng Ngài đã cất đi khỏi chúng ta mọi sự đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta, là những kẻ lừa dối và là đầy tớ của Sa-tan. Những người này là kẻ thù của Đức Chúa Trời và những đầy tớ trung thành của Ma-quỷ. Họ làm rối loạn và dẫn người ta đến sự hủy diệt bằng cách dạy dỗ và rao truyền những phúc âm giả của họ và chống nghịch lại Phúc âm thật của Nước và Thánh linh. 
Những người nói rằng họ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mà không chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh chống lại phúc âm giả của Sa-tan thì kết cuộc họ chắc chắc sẽ là kẻ thù của Nước Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Những người như thế không quan tâm đến việc tín đồ của họ có tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh hay không. Điều mà họ quan tâm đến chỉ là sự vinh quang và sự giàu có của họ. Những người này là những đầy tớ giả, là những người chỉ muốn làm đầy cái bụng của họ. Tóm lại, họ là những người thuộc về Anti-christ như Kinh thánh đề cập đến. 
 
 
Những Thủ Đoạn Gian Trá Của Tà Giáo 
 
Ê-xê-chi-ên 13:17-18 nói, “Hỡi con người, ngươi khá xây mặt nghịch cùng các con gái của dân ngươi, là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình; và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. 18Bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay may gối, và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu, để săn linh hồn. Ủa kìa! Các ngươi muốn săn linh hồn dân ta, và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao?’” Từ phân đoạn này chúng ta có thể thấy những đầy tớ của Sa-tan tìm cách bắt lấy linh hồn của người ta như thế nào. 
Phân đoạn trên nói với chúng ta rằng những đầy tớ của Sa-tan may những cái bùa trên tay áo của người ta. Trong bản dịch King James, câu này được dịch như sau “Khốn thay cho những người phụ nữ may chiếc gối trên tay áo.” Thật là bất tiện và khó chịu thế nào nếu xâu những cái gối vào cánh tay áo của bạn và khó coi biết bao đối với người khác? Đối với những người, cho dù họ không tin hoặc hiểu biết về Phúc âm Nước và Thánh linh, được giao cho chức lãnh đạo trong hội thánh thì cũng y như vậy: bất tiện, khó chịu và khó coi. Tại sao? Bởi vì những vị trí này trong hội thánh không thích hợp cho họ. Họ biết rằng họ chưa được xưng công chính hay tái sanh, vì họ chưa tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Vậy thì, làm sao họ có thể làm việc cho Chúa? Vì thế, để làm những công việc của Đức Chúa Trời, điều trước tiên mà bạn phải làm là nhận được sự tha tội của bạn bằng cách tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, biết chắc rằng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng bạn, và sau đó bạn chịu sự đào tạo đầy đủ trong Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài trước khi bạn nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong hội thánh. 
Qua Kinh thánh Đức Chúa Trời phán với chúng ta là dân sự của Ngài rằng chúng ta phải chiến đấu và thắng những tiên tri giả bởi tin nơi lẽ thật của Ngài. Nhận được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh không phải không làm gì cả. Muốn nhận được điều đó là chúng ta phải có được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Ma-thi-ơ 11:12 chép, “Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.” Họ là những người tiến vào Nước Đức Chúa Trời bởi chiếm đoạt – chiếm đoạt ở đây là việc chống lại những điều không thật. Bạn phải nhớ rằng chỉ bởi tiếp nhận Phúc âm Nước và Thánh linh trong lòng bạn và chiến thắng những sự dạy dỗ giả dối thì bạn mới có thể hoàn toàn được cứu, và chỉ khi đó thì Đức Thánh Linh mới có thể ngự vào lòng bạn. 
Để đạt đến sự cứu rỗi, mọi người, là những người được sanh trong thế gian này phải chiến đấu và thắng những sự giả dối bằng Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thế giới này là chiến trường giữa thế lực của lẽ thật và thế lực của giả dối, giữa những người tái sanh và những người chưa tái sanh. Thế giới này trở nên chiến trường giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan bởi vì A-đam và Ê-va, mặc dù được Đức Chúa Trời ban cho sự sống, cuối cùng đã tin nơi những lời lừa gạt của Ma-quỷ hơn là tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. 
Thời đại hiện nay đặc biệt còn nguy hiểm hơn, vì Sa-tan, biết rằng ngày của hắn bị giới hạn, đang tìm cách ngăn người ta đến và tin Phúc âm Nước và Thánh linh bằng cách làm rối loạn họ bởi những tiên tri giả, dụ dỗ họ bằng những phép lạ giả, và dẫn họ sai lạc bằng những công việc giả được bao bọc giống như những công việc của Đức Thánh Linh. “Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Thu phục được những tôn giáo chủ đạo, Sa-tan chống lại người công chính. Mặc dù hiêản nay là thời đại mà những sự dối trá che mất sự thật, những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh vào lúc cuối cùng sẽ được giải thoát khỏi mọi sự giả dối, và sẽ chiến thắng những điều đó.
Để được cứu khỏi mọi tội lỗi, chúng ta phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, tránh xa những sự dạy dỗ giả dối dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện ăn năn mỗi ngày để được tha tội. Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng những ai chiến thắng những sự giả dối với Lẽ thật của Ngài sẽ không bị làm hại trong lần chết thứ hai. Chúng ta hãy chiến đấu, như những tín đồ của Hội thánh Si-miệc-nơ, để bảo vệ đức tin của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, để nhờ thế chúng ta cũng có thể được Ngài khen vì sự trung tín của chúng ta với Chúa.