Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 14-2] Tín Đồ Nên Phản Ứng Như Thế Nào Trước Sự Xuất Hiện Của Anti-christ? (Khải huyền 14:1-20)

Tín Đồ Nên Phản Ứng Như Thế Nào Trước Sự Xuất Hiện Của Anti-christ?
(Khải huyền 14:1-20)
 
Để chiến thắng Anti-christ khi hắn xuất hiện trong tương lai gần đây, các tín đồ phải chuẩn bị để chịu tử đạo vì đức tin của họ nơi Chúa. Để làm thế, họ phải biết rõ về những âm mưu độc ác mà Anti-christ sẽ đem đến thế gian này. Chỉ khi đó các tín đồ mới có thể chống nghịch và chiến thắng hắn bởi đức tin. Sa-tan sẽ tìm cách hủy diệt đức tin của Cơ-đốc-nhân bằng cách buộc họ nhận dấu hiệu hoặc con số của hắn. 
Lý do mà hắn tìm cách triệt phá đức tin của Cơ-đốc-nhân vì hắn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và muốn hủy diệt đức tin của người công chính, nên hắn ngăn trở người ta nhận sự tha thứ tội lỗi qua Phúc âm Nước và Thánh Linh. Anti-christ sẽ khiến người ta trở thành nô lệ của hắn và khiến họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì thế, Anti-christ và những kẻ đi theo hắn, là những kẻ vẫn còn ở trên thế gian này sẽ nhận những sự trừng phạt và tai họa lớn. 
Người công chính phải sống đời sống đức tin với một sự hiểu biết rõ ràng về tai họa 7 cái bát mà Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên kẻ thù của họ. Như Đức Chúa Trời phán trong Phục-truyền 32:35, “Sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ qui về ta”. Ngài sẽ báo thù họ về sự chết của con cái Ngài. Như thế, chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta và sống đời sống đắc thắng, hơn là bị tràn ngập sự giận dữ và làm những việc vô ích. Tin việc Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả những người vẫn còn trên đất này sau sự tuận đạo của các thánh đồ họ phải chiến đấu chống lại Anti-christ. 
 
 

Không Bao Giờ Được Quên Lãng Lời Của Lẽ Thật 

 
Tất cả những gì mà những ai đã nhận được sự tha tội phải nhớ là chỉ có những tín đồ sạch tội mới có thể được sống lại và cất lên ngay sau khi chịu tử đạo bởi Anti-christ. Khi Anti-christ xuất hiện và ngày tử đạo của các tín đồ đến, chúng ta không bao giờ được quên rằng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn. 
Từ câu 14 trở đi, Lời của Đức Chúa Trời trong đoạn 14 nói với chúng ta rằng sự cất lên chắn chắn sẽ xảy đêán với các thánh đồ, và thời điểm cất lên là ngay sau khi họ tử đạo. 
Chúng ta không được quên rằng sự tử đạo và cất lên của chúng ta sẽ đến sau khi Sa-tan khiến người ta nhận dấu hiệu của nó. Vì người công chính chịu tử đạo bởi Anti-christ, nên ơn phước đầu tiên là sự phục sinh và cất lên đang chờ đợi họ. Vào lúc đó, người công chính sẽ nhận lấy sự tử đạo thiêng liêng để bảo vệ đức tin của họ, vì họ sẽ từ chối nhận dấu hiệu của Sa-tan. Những người công chính đã tử đạo sẽ được nhận phần thưởng tùy theo công khó của họ trên đất này, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được gia thêm cho họ. 
Đừng buồn rầu cũng như đừng giận dữ khi bạn thấy các anh em tín hữu hay những người thân của bạn chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Ngược lại, tất cả các tín đồ phải tạ ơn Đức Chúa Trời và quy vinh hiển cho Ngài vì đã cho phép họ chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ, vì ngay sau đó những người tử đạo sẽ được sống lại trong thân thể thánh và được Chúa cất họ lên. 
 
 

Tai Họa Bảy Cái Bát Được Chuẩn Bị Cho Những Kẻ Chống Nghịch Lại Đức Chúa Trời Là Gì? 

 
Câu 19 nói, “Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.” Những người luôn luôn chống nghịch lại tình yêu của Đức Chúa Trời số phận của họ là phải nhận lấy những tai họa đáng sợ của Ngài sau sự tử đạo của các tín đồ, vì họ đã từ chối tiếp nhận Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho vào lòng họ trong khi họ ở trên đất này, và thậm chí chống nghịch lại Ngài. Đây là những người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời vì đã không tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi huyết của Ngài và nước để cứu họ khỏi tội lỗi. Họ không chỉ phải nhận tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống nhưng họ cũng phải nhận tai họa trừng phạt đáng sợ của địa ngục đời đời. 
Đây là 7 tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho những người không được Chúa thăng thiên. Sau sự tử đạo của các tín đồ, Đức Chúa Trời sẽ đổ tai họa 7 cái bát mà Ngài đã chuẩn bị cho những người không dự phần trong sự thăng thiên nên vẫn còn ở trên đất này như là nô lệ của Sa-tan và tiếp tục phạm thượng nghịch cùng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cách không thương xót. 
Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời khiến người công chính chịu tử đạo? Vì nếu những người công chính vẫn còn ở trên đất này với những người chưa tái sanh, thì Ngài sẽ không thể đổ tai họa 7 cái bát xuống khi thời điểm của chúng đến. Vì Đức Chúa Trời yêu thương người công chính, nên Ngài cho phép họ chịu tử đạo để họ có thể tham dự trong sự vinh hiển của Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời khiến cho người công chính chịu tử đạo trước khi tai họa 7 cái bát xảy ra. Sau sự sống lại và cất lên của những người công chính đã tử đạo, Ngài sẽ đổ những tai họa này xuống thế gian theo ý Ngài. Tai họa 7 cái bát này là tai họa cuối cùng mà Đức Chúa Trời đổ xuống nhân loại trên đất này. 
 
 
Vương Quốc Ngàn Năm Và Uy Quyền Của Các Tín Đồ 
 
Thời đại Vương Quốc Ngàn Năm sẽ bắt đầu khi Chúa cùng với các tín đồ của Ngài ngự xuống thế gian này lần nữa. Ma-thi-ơ 5:5 nói với chúng ta rằng, “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” Khi Chúa cùng với các tín đồ trở lại, Lời Thi-thiên 37:29, rằng “Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Sẽ hoàn toàn được làm thành. 
Khi Chúa ngự xuống đất này cùng với tất cả các tín đồ, Ngài sẽ ban cho họ quyền để khiến trái đất này trở thành của họ. Lúc đó, Ngài sẽ ban cho họ quyền cai trị 10 thành, và 5 thành khác nữa. Chúa sẽ đổi mới đất này và mọi thứ trong đó khi Ngài trở lại, và từ đó trở đi Ngài cho phép các tín đồ cùng cai trị với Ngài trong một ngàn năm. 
Vậy thì người công chính trong thời đại này phải nên sống với hi vọng gì? Họ phải sống với hi vọng về ngày mà Nước của Đức Chúa Trời được xây trên đất này. Khi Nước Chúa đến trong đất này thì sẽ có sự bình an, vui mừng và phước hạnh tuôn tràn từ sự cai trị của Ngài. Sống dưới sự cai trị của Chúa, chúng ta sẽ không thiếu gì, mà sẽ là một cuộc sống trong sự dư dật tràn đầy và tuyệt mỹ của Ngài. 
Khi Nước Chúa đến trong đất này, mọi hi vọng và mơ ước của người công chính sẽ được làm trọn. Sau khi sống trên đất này trong một ngàn năm, người công chính sẽ bước vào Nước Thiên đàng, nhưng những ai chống nghịch lại Đức Chúa Trời sẽ bị quăng vào hồ lửa và diêm cháy đời đời, chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến mãi mãi. 
Vì thế người công chính phải sống trong hi vọng, chờ đợi ngày của Chúa. Tất cả những người công chính không được quên rằng sự tử đạo, sống lại, thăng thiên và sự sống đời đời hoàn toàn thuộc về họ. Hãy giữ trong lòng bạn Lời lẽ thật và hi vọng mà bạn đã được nghe và hãy nắm giữ nó cách vững vàng. 
Cho đến ngày Chúa trở lại, người công chính sẽ sống để giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh và đặt hi vọng của họ nơi Nước Thiên đàng. Người công chính có quyền sống đời đời trong Nước Đức Chúa Trời, và có quyền giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh trên đất này. 
 
 
Những Tín Đồ Sống Trong Thời Đại Đen Tối Này Phải Làm Gì? 
 
Thời đại này rõ ràng là một thời đại đen tối, và càng ngày càng trở nên khó khăn để sống trong thời đại này. Như thế, chúng ta phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh cho tội nhân và nuôi dưỡng họ. Trên toàn cả thế giới này, người công chính phải rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tha thứ tội lỗi đến từ Phúc âm Nước và Thánh Linh do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho. Đây là điều mà những người công chính phải làm hiện nay. 
Nếu họ để mất cơ hội hiện tại này thì nó sẽ không bao giờ trở lại với họ nữa. Vì sự cuối cùng của thế giới này không còn xa, nên chúng ta phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh nhiều hơn nữa và nuôi dưỡng những linh hồn hư mất bằng hi vọng về Nước Đức Chúa Trời. Đây là điều tốt đẹp mà những người công chính nên làm. 
Trong thế giới hiện tại, có nhiều người, cho dù họ không có Lời Phúc âm Nước và Thánh Linh, nhưng họ vẫn nói rằng họ tin Chúa Jêsus và sống đời sống phục sự Chúa. Nhưng những người hướng dẫn đời sống đạo của họ mà không có lẽ thật là những tiên tri giả. Những kẻ giả dối này là những người dụ dỗ, là những người chỉ bóc lột của cải vật chất của tín đồ trong danh Chúa Jêsus. 
Vì thế chúng ta tội nghiệp những người cố gắng sống đời sống đức tin trong khi bị những tiên tri giả này cám dỗ. Sống đời sống đức tin ngoài Phúc âm Nước và Thánh Linh, những Cơ-đốc-nhân chỉ có hư danh này vẫn là tội nhân và tiếp tục sống dưới sự nguyền rủa của Luật pháp Đức Chúa Trời, cho dù họ nói rằng họ tin Chúa Jêsus. Họ đang luôn luôn sống trong tội lỗi, không biết rằng nếu họ chỉ cần tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, thì mọi tội lỗi trong lòng họ sẽ mất đi và khiến họ được trắng như tuyết, và Đức Thánh Linh sẽ được ban cho họ như một ân tứ. 
Nhưng ngược lại, những đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người tin và giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh sẽ sống trong sự an bình. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài vui mừng trong Phúc âm Nước và Thánh Linh. Họ làm chứng rằng: “Bởi gánh tội lỗi của thế gian trên Ngài một lần đủ cả với Báp-tem Ngài nơi Giăng, và bởi chịu đoán phạt vì những tội lỗi này trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã khiến mọi tội lỗi của thế gian biến mất. Khi tôi tin nơi sự cứu rỗi này, mọi tội lỗi đã đè nặng trong tôi cũng mất đi. Hiện nay tôi đã trở thành người công chính.” 
Với những sự làm chứng như thế, những thánh đồ trong Hội thánh Đức Chúa Trời đang quy vinh hiển cho Ngài. Những ai có đức tin này có thể có hi vọng về Thiên đàng. 
 
 
Sự Sống Lại Đầu Tiên Là Một Sự Kiện Dành Cho Các Thánh Đồ 
 
Chỉ trong một thời gian ngắn nữa Chúa sẽ sớm trở lại thế gian này. Không còn bao lâu nữa trong tương lai, người trở thành Anti-christ sẽ xuất hiện và in dấu hiệu của hắn trên tay phải hoặc trên trán nhiều người. Khi thời điểm này đến, bạn nên nhận biết rằng lần đến thứ hai của Chúa cũng như sự tử đạo, sống lại và phục sinh của các tín đồ đang gần kề bên bạn. Khi ngày và giờ đó đến, bạn nên nhận biết rằng đây là một ngày vui mừng cho các tín đồ, nhưng đối với tội nhân, là những người chưa tái sanh, thì đây là ngày đoán xét tội lỗi của họ. 
Tất cả thánh đồ sẽ được sống lại sau sự tử đạo của họ, và sau đó tham dự trong tiệc cưới Chiên Con cùng với Chúa. Khi bạn và tôi chịu tử đạo trong thời gian này, thân thể chúng ta sẽ sớm được sống lại và thăng thiên. Bất kể điều gì có thể xảy ra đối với thân thể của những thánh đồ đã đi trước chúng ta – dù thân thể của họ có biến thành bụi đất hay họ không còn hình thù nữa, không thành vấn đề. Khi thời kỳ này đến, các thánh đồ sẽ được sống lại, không phải trong thân thể yếu đuối của hiện tại, nhưng trong một thân thể trọn vẹn. Người công chính sẽ được sống lại trong thân thể thánh vào lúc đó, và sống đời đời với Chúa. 
Khi thời kỳ khó khăn chờ đợi chúng ta, khi Anti-christ xuất hiện và bắt bớ chúng ta, chúng ta phải bảo vệ đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ bởi tin nơi Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta đang nghe hiện nay. Cũng thế, chúng ta không được quên rằng bởi vì bạn và tôi đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh nên chúng ta sẽ tham dự trong sự tử đạo của các tín đồ, sự sống lại đầu tiên và sự thăng thiên của họ. 
Bây giờ bạn không được rời xa đức tin của bạn nơi lẽ thật này và sống đời sống chống lại và chiến thắng Anti-christ. Cho đến khi ngày này xảy ra, chúng ta phải cùng với những người đã được cứu trước chúng ta bởi tin nơi lẽ thật nắm lấy Lời của Đức Chúa Trời và đi theo Chúa trong niềm tin. 
 
 
Ngay Cả Hiện Nay Vẫn Có Nhiều Kẻ Giả Dối, Cám Dỗ Người Khác
 
Ngay cả hiện nay vẫn có vô số người, là đầy tớ của Sa-tan, đang dạy dỗ những niềm tin sai lạc. Đặc biệt, có nhiều kẻ giả dối, là những kẻ ủng hộ và dạy học thuyết Cất lên trước đại nạn cho hội thánh của họ, tìm cách thuyết phục rằng họ chẳng bị ảnh hưởng gì với 7 năm Đại Nạn cả. 
Ngược lại, Kinh thánh minh chứng rõ ràng rằng sự tử đạo và cất lên của các thánh đồ sẽ đến khi ba năm rưỡi Đại Nạn vừa mới qua. Chúng ta đừng để bị cám dỗ bởi những kẻ giả dối như thế. Ngược lại chúng ta hãy hiểu biết và tin rằng khi ba năm rưỡi của 7 năm Đại Nạn vừa qua, tất cả chúng ta sẽ chịu tử đạo, và ngay sau đó sẽ đồng thời được sống lại và đưôc cất lên. 
Vì thế chúng ta phải tránh xa những tiên tri giả, là những người dạy rằng họ chẳng có liên quan gì đến bảy năm Đại Nạn. Những thánh đồ thật tin rằng sự tử đạo, sống lại, phục sinh và tiệc cưới Chiên Con sẽ đến ngay khi ba năm rưỡi Đại Nạn vừa mới qua. 
 
 
Vậy Thì Hiện Nay Tất Cả Chúng Ta Nên Sống Như Thế Nào? 
 
Bấy giờ bạn phải nhận biết rằng nếu ai tin Chúa là Cứu Chúa – nghĩa là, Đấng đã đến thế gian này, mang tội lỗi của thế gian với Báp-tem của Ngài nơi Giăng, đổ huyết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết – thì Đức Thánh Linh sẽ đến trong lòng của người tin này như là sự ban cho. 
Bạn phải dùng tai để lắng nghe và tin trong lòng bạn những điều Đức Thánh Linh nói với bạn qua Hội thánh của Đức Chúa Trời, và hãy đặt đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Tất cả các thánh đồ phải sống đời sống đức tin của họ bởi sự hướng dẫn của Hội thánh Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ một người, không ai có thể giảng day Phúc âm Nước và Thánh Linh cũng như không thể giữ nó hay phục vụ nó. Đây là tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời thật vô cùng quan trọng cho những tín đồ đã được tái sanh. 
Vì thế Đức Chúa Trời đã thiết lập Hội thánh và đầy tớ của Ngài trên đất này, và qua họ Ngài nuôi dưỡng chiên Ngài. Đặc biệt, công việc của Đức Chúa Trời trở nên quan trọng và quý báu hơn khi thời kỳ cuối cùng đến gần chúng ta, và như thế tôi cầu nguyện và hi vọng rằng bạn sẽ sống đời sống trung tín đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì thời kỳ cuối cùng gần kề, người công chính phải cùng nhau làm việc siêng năng hơn, để cầu nguyện, an ủi, nâng đở, giúp nhau và để sống vì Chúa, hiệp nhất thành một lòng và một mục đích. 
Đức Chúa Trời đã ban cho sự tử đạo, phục sinh, sự cất lên và sự sống đời đời cho tín đồ. Tất cả chúng ta hãy sống cuộc sống chống lại và chiến thắng Anti-christ, và sau đó tự tin đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia!