Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 18-1] Thế Giới Ba-By-Lôn Sụp Đổ (Khải huyền 18:1-24)

Thế Giới Ba-By-Lôn Sụp Đổ
(Khải huyền 18:1-24)
“Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn nầy sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường thạnh kia! Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa: hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn màu tía, lụa, màu điều; các hạng gỗ thơm; các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quí, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa; nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơn, nhũ hương; rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì; bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi; người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Ba-by-lôn làm nên giàu, sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó; họ sẽ than khóc và buồn rầu, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu! Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết! Phàm những lái tàu, những người đi biển, và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển, đều đứng cách xa; khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn nầy ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! thành lớn nầy đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ, đã hóa thành một chỗ hoang vu! Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khảy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Aùnh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Aáy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.”
 
 

Giải Thích

 
Câu 1: Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất.
Qua những đầy tớ mà Đức Chúa Trời đã sai đến thế gian này để thực hiện công việc của Ngài, người ta có thể nghe những bài giảng ơn phước và rủa sả của Đức Chúa Trời. Để được giải cứu khỏi mọi tội lỗi và sự buồn bã của họ, tất cả các bạn phải nhận vào lòng và tin nơi Lời ơn phước thuộc linh của Thiên đàng do các đầy tớ của Đức Chúa Trời giảng dạy.
 
Câu 2: Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc,
Trong nhóm từ “Ba-by-lôn lớn bị sụp đổ,” từ Ba-by-lôn được Kinh thánh dùng tượng trưng cho thế gian. Thí dụ như trong Cựu ước, chúng ta thấy một câu chuyện nói về tháp Ba-bên, một cái tháp được xây dựng bởi những người muốn thách thức Đức Chúa Trời bằng cách tập hợp sức mạnh của riêng họ, nhưng sau đó bị Đức Chúa Trời phá vỡ vì lý do này. Khi câu Kinh thánh ở trên nói rằng Ba-by-lôn lớn bị sụp đổ, thì có nghĩa nó nói với chúng ta rằng thế giới này sẽ bị sụp đổ. Nhiều người có thể nghĩ rằng, “Thế giới này hiện nay đang vững vàng, làm sao nó có thể sụp đổ được chứ?” Nhưng Đức Chúa Trời nói với chúng ta ở đây rằng khi tai họa 7 cái bát được liên tục đổ xuống, thì Ngài sẽ đập đổ thế giới này cũng như Ngài đã đập đổ tháp Ba-bên vậy. 
Vậy thì, vì lý do nào mà Đức Chúa Trời dùng tai họa 7 cái bát để hủy diệt thế giới này? Đó là bởi vì người thế gian này hiệp nhất với Anti-christ trong việc giết hại các tín đồ tái sanh, là những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, và bởi vì họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Cũng đồng thời bởi vì thế giới này đã trở thành “một nơi ở của ma-quỷ.” 
Tại sao lại như vậy? Tại sao thế giới này lại trở thành nơi ở của ma-quỷ? Đó là bởi vì khi thời kỳ cuối cùng đến, nhiều người sẽ đầu phục Anti-christ và trở thành những đầy tớ của kẻ ác bởi nhận dấu hiệu của Sa-tan từ nơi hắn. 
Trong Kinh thánh, Con rồng được dùng để tượng trưng cho Sa-tan, và ma-quỷ là đầy tớ của Con rồng. Vì thế, khi ở đây nói rằng thế giới này sẽ trở thành nơi ở của ma-quỉ có nghĩa rằng Anti-christ, một đầy tớ của Con rồng, sẽ hoàn toàn chiếm giữ thế gian. Thế gian của thời kỳ cuối cùng sẽ đối diện với thời kỳ thử thách nặng nề khi tai họa 7 cái bát được đổ xuống trên nó. Thế gian này sẽ trở thành thế giới của Con rồng, và ma-quỉ sẽ điều khiển cách hùng hổ để cả thế gian thuộc về chúng. Và thế gian này sẽ nhanh chóng sụp đổ, bởi tai họa cuối cùng 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống.
 
Câu 3: vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.
Như câu này nói ở đây theo nghĩa đen rằng “mọi nước” trên thế gian sẽ uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó. Nói cách khác, người thế gian nghĩ về thế gian này như là Đức Chúa Trời, tin và đi theo như thế. Họ yêu thế gian hơn Đức Chúa Trời. Thế giới này trở thành một ổ tội lỗi, và người của nó sống cuộc sống say sưa trong tội lỗi. 
Vì thế, kết quả là sự sụp đổ của thế giới do tội lỗi mang đến. Bởi vì người ta yêu và đi theo thế gian như là Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ hủy diệt họ với hình phạt tai họa 7 cái bát của Ngài. Mọi người sống trong thế giới này cuối cùng sẽ bị hủy diệt bởi 7 tai họa lớn do Đức Chúa Trời đưa đến và bị quăng vào địa ngục. 
Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta sự cảnh báo rõ ràng của Ngài rằng người nào hiện nay không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho sẽ phải đối diện với tai họa 7 cái bát trong thời kỳ cuối cùng. Bạn phải nhớ rằng nếu bạn không tin nơi Phúc âm này và cứ tiếp tục chống nghịch lại Đức Chúa Trời bất chấp lời cảnh cáo của Ngài, thì bạn sẽ không chỉ bị trừng phạt bởi tai họa 7 cái bát nhưng bạn cũng sẽ nhận hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. 
Vì thế người ta phải nhận biết rằng họ phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh ngay bây giờ, để thoát khỏi những tai họa lớn và khủng khiếp của Đức Chúa Trời, và họ phải trở lại với đức tin nơi Phúc âm thật của Nước và Thánh Linh càng sớm càng tốt. 
Mặc dù nhiều vua chúa và các nhà buôn trên đất đã tích lũy nhiều của cải vật chất, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ sẽ than khóc và rên rỉ khi họ thấy thế giới này sụp đổ bởi những tai họa lớn do Đức Chúa Trời đưa đến. 
Vì thế, tất cả chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh cho mọi người, và rằng chúng ta phải sống đời sống nhìn về một ngàn năm mới. Chúng ta phải hướng dẫn mọi người đến với Phúc âm Nước và Thánh Linh để vì thế mà họ có thể thoát khỏi những tai họa lớn này. 
 
Câu 4: Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; “Hỡi dân ta hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng.” 
Đây là Lời Đức Chúa Trời nói với các tín đồ của Ngài. Nói cách khác, các tín đồ không được thuộc về thế giới cuối cùng này và không được sống cuộc sống như là nô lệ của nó. Cho dù những người đã trở thành tín đồ trước đây, nếu họ rơi vào trong tội lỗi của thế gian trong thời kỳ cuối cùng, thì họ cũng sẽ không thể tránh khỏi bị Đức Chúa Trời hình phạt bằng những tai họa đáng sợ của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang phán với tất cả các tín đồ đừng để cơn thạnh nộ của Ngài nổi lên bởi vì họ làm nô lệ cho thế gian. 
 
Câu 5: vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó.
Đức Chúa Trời chắc sẽ nhớ tất cả mọi tội lỗi và việc làm của thế gian này và chỉ chờ đợi ngày đoán xét của nó mà thôi. Với sự xuất hiện thình lình của Anti-christ một ngày nào đó, sự hủy diệt sẽ sớm bao trùm toàn cả thế gian y như Đức Chúa Trời đã dự tính. Nhưng có một số người vẫn tin rằng thế gian này sẽ không bị hủy diệt mà sẽ tồn tại đời đời. 
Tuy nhiên, thế giới này sẽ không tồn tại như họ nghĩ, mà nó sẽ bị hủy diệt thình lình bởi tai họa của 7 ống loa và 7 cái bát do Đức Chúa Trời đưa đến. Khi thời kỳ cuối cùng đến, Đức Chúa Trời sẽ đem tai họa đến mọi nơi trên thế gian này và hủy diệt nó. Vì thế chúng ta phải chuyên cần trong cuộc sống đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng, giữ vững đức tin của chúng ta rằng Nước Đức Chúa Jêsus Christ chắc chắn sẽ đến.
Trước khi Đức Chúa Trời ra lệnh các thiên sứ của Ngài đổ 7 cái bát xuống thế gian này, tội lỗi của thế gian đã thật lan rộng vô cùng hơn bao giờ hết, đáng bị nhận sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời sẽ nhớ tội lỗi của nó, và không cầm giữ sự hủy diệt của nó lại nữa. Tuy nhiên, Anti-christ và người thế gian sẽ bắt bớ dân sự của Đức Chúa Trời, ép buộc các tín đồ từ bỏ niềm tin của họ và khiến họ chịu tử đạo. Khi những điều này xảy ra, thế giới sẽ đối diện với tai họa 7 cái bát. 
 
Câu 6: Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.
Ở đây chép rằng, “Hoàn trả nó điều nó đã làm cho các ngươi.” “Nó” ở đây tượng trưng cho ai” Nó tượng trưng cho thế gian, là những tội nhân sống trong đó, Anti-christ và Sa-tan. Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ báo trả chúng cũng như chúng đã đem sự bắt bớ, đau khổ, thử thách và sự chết đến cho các tín đồ. 
Câu 6 cũng nói rằng, “trong chén mà nó đã pha, hãy pha gấp hai cho nó.” Đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho các thiên sứ để hình phạt tất cả những tôn giáo giả mạo của thế gian đã dẫn người ta đến địa ngục bởi rao truyền những sự lừa dối của Ma-quỉ. Nó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ cơn giận và sự hình phạt của Ngài trên Cơ-đốc-giáo ngày nay vì tội giảng dạy những điều sai trật, trộn lẫn Lời Đức Chúa Trời với những sự dạy dỗ của Sa-tan, và vì thế dẫn người ta đến với Ma-quỉ. Vì thế, những Cơ-đốc-nhân không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh sẽ nhận cùng hình phạt tội lỗi với người thế gian. 
 
Câu 7: Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ.
Đức Chúa Trời nói ở đây để báo trả tội lỗi của những người kiêu ngạo này bằng sự thống khổ và đau đớn. Đối với tất cả người tôn giáo của thế gian, là những người chưa tái sanh, và đối với những người không tin, tức là người thế gian, Đức Chúa Trời sẽ hỏi tội và trừng phạt họ. 
Nhưng họ vẫn kiêu ngạo mà nói rằng, “Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà góa, và ta sdẽ không thấy sự than khóc bao giờ.” Vì thế Đức Chúa Trời sẽ đưa đến cho họ những tai họa của sự hủy diệt. Với những tai họa lớn do Đức Chúa Trời đưa đến, họ sẽ chịu đựng sự đau khổ trong việc cùng một lúc mất mọi của cải vật chất của thế gian và người thân của họ. 
 
Câu 8: Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn nầy sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực.
Với sự xảy đến của 7 tai họa, những tai họa chết chóc, rên rỉ và đói kém sẽ đến với thế gian này trong một ngày. Anti-christ và tất cả những người thế gian đi theo hắn sẽ bị hình phạt thiêu đốt đời đời nơi hỏa ngục. 
 
Câu 9: Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. 
Người và các vua của thế gian sẽ chính mắt chứng kiến thế giới của họ bị nhận chìm trong lửa và động đất và bị hủy diệt bởi tai họa 7 cái bát. Vì thế các vua của thế gian sẽ than khóc và rên rỉ vì sự mất mát của họ. 
 
Câu 10: Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường thạnh kia! Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi.
Những người không tin rằng thế giới này sẽ sụp đổ sẽ bị kinh hãi khi họ thấy cả thế giới thực sự sụp đổ ngay trước mắt của họ. Trên một thế giới đầy rực rỡ với vẻ đẹp của nó, một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét nó, và nó sẽ lập tức bị sụp đổ. 
 
Câu 11-13 Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa: hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn màu tía, lụa, màu điều; các hạng gỗ thơm; các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quí, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa; nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơn, nhũ hương; rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì; bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa.
Ai có thể mua hay bán bất cứ vật gì khi sự suy sụp của thế giới sắp xảy ra?  Những thương nhân trên hành tinh này sẽ khóc lóc và thở than vì thế giới của họ suy sụp. Khi Đức Chúa Trời đổ bảy bát thanh nộ xuống, không một ai trên thế gian này có thể mua bất cứ vật gì. Thế giới này sẽ không bao giờ đđược tái thiêt, và chỉ Nước của Đấng Christ sẽ được xây dựng trên sự đổ nát này.
Đây là danh sách những thứ phung phí mà người ta đã trang điểm cho họ trong sự xa hoa trong những ngày này. Nhưng tất cả mọi thứ này sẽ trở nên vô giá trị chỉ trong một ngày, và không có ai tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này nữa. Mọi điều này là điều mà những tôn giáo thế gian trao đổi. Những tôn giáo thế gian đã làm mọi thứ có thể tưởng tượng được vì lòng yêu tiền của họ, họ không ngần ngại bán ngay cả linh hồn của họ chỉ vì một xu.
 
Câu14-18: Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi; người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Ba-by-lôn làm nên giàu, sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó; họ sẽ than khóc và buồn rầu, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu! Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết! Phàm những lái tàu, những người đi biển, và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển, đều đứng cách xa; khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn nầy ư? 
Vì thế người ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bất cứ của cải thế gian nào của họ nữa. 
Các nhà buôn giàu có của thế gian sẽ than khóc và rên rỉ khi họ nhìn thấy thế giới của họ bị sụp đổ. Họ sẽ than khóc trong sự tuyệt vọng, khi thế giới sụp đổ họ cũng sẽ sụp đổ theo nó, và mọi của cải đã tích lũy được của họ sẽ biến mất chỉ trong một ngày.
Khi những tôn giáo thành lập trên sự giàu có của thế gian sụp đổ, thì người thế gian cũng sẽ than khóc rằng, “khốn thay, khốn thay!” Những nhà giao dịch quốc tế và những thuyền trưởng ngang dọc trên thế giới cũng sẽ than khóc. Những người này sẽ khóc la trong sự tuyệt vọng rằng, “Có sự văn minh nào mà con người tạo nên lớn hơn và tốt hơn sự văn minh của ngay nay?”
 
Câu 19: Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! thành lớn nầy đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ, đã hóa thành một chỗ hoang vu! 
Nhìn thấy thế giới bị sụp đổ bởi tai họa 7 cái bát, tất cả những người đã nghĩ rằng thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi sẽ than khóc trong sự đau đớn tột cùng. Những người vẫn còn ở trên thế giới này sẽ than khóc và rên rỉ khi họ chứng kiến toàn cả thế giới bị hủy diệt trong chốc lát với tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đưa đến, nhưng mọi sự than khóc của họ sẽ trở nên vô dụng, vì khi đó thế giới này và mọi vật trong đó đã kết thúc rồi. Nếu lúc đó họ có sức để khóc, thì ngay bây giờ họ nên than khóc cho số phận của họ, là số phận bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của họ, và họ nên tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh để được giải cứu khỏi sự hủy diệt đời đời của họ. 
 
Câu 20: Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. 
Các tín đồ đã thăng thiên ở trên không trung sẽ vui mừng khi tai họa 7 cái bát được đổ xuống, vì với những tai họa này Đức Chúa Trời sẽ báo thù cho họ. Việc Đức Chúa Trời đổ những tai họa lớn và kinh khủng trên kẻ thù của này thì thật là đúng đắn. 
 
Câu 21: Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. 
Ở đây Đức Chúa Trời nói rằng thế giới này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, như một cối xay lớn bị quăng xuống biển. Sau đó Chúa chúng ta sẽ làm mới lại toàn cả vũ trụ và mọi vật ở trong đó, và làm trọn việc biến thế giới này thành Nước của Đấng Christ. 
 
Câu 22: Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khảy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa.
Khi tai họa 7 cái bát kết thúc, người ta sẽ không còn nghe tiếng nhạc mà họ từng nghe trước đây trong thế gian này nữa, cũng như không còn nghe tiếng cối xay nữa. 
 
Câu 23 Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối.
Khi tai họa 7 cái bát hoàn tất, thế giới này sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng đèn nữa, cũng như không nghe tiếng cô dâu và chú rể nữa. Sự lừa dối của những thầy phù thủy của thế gian cũng sẽ hết, vì thế gian đã kết thúc. 
 
Câu 24: Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.
Lý do mà Đức Chúa Trời đổ những tai họa lớn của 7 cái bát trên đất này là vì những đầy tớ của Sa-tan sẽ làm đổ huyết các tín đồ và những tiên tri của Đức Chúa Trời.