Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-13] Những Người Có Thể Vào Nơi Chí Thánh (Xuất Ê-díp-tô ký 26:31-33)

Những Người Có Thể Vào Nơi Chí Thánh
(Xuất Ê-díp-tô ký 26:31-33)
“Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ xanh, tím, đỏ, có thêu những hình chê-ru-bim cực xảo; rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si-tim, bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh.”
 
 

Những Vật Liệu Của Đền Tạm

 
Đền tạm là một ngôi nhà xếp nhỏ được bao phủ bởi bốn loại phủ bọc. Nó được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau – như vách của nó được làm bằng 48 tấm ván gỗ si-tim. Chiều cao của mỗi tấm ván là 4.5 mét, và rộng 67.5 cm. Tất cả các tấm ván đều được bọc vàng. 
Lớp ngoài của Đền tạm được làm bằng những vật liệu sau đây: Lớp đầu tiên được làm bằng những tấm màn đan bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn; lớp thứ hai được làm bằng lông dê; lớp thứ ba được làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ, và lớp thứ tư được làm bằng da cá nược. 
Như chúng ta đã xem xét, tất cả những cánh cửa của Đền tạm được làm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn.
Màu của bốn loại chỉ này dùng cho màn cửa của Nơi Chí Thánh biểu thị cho những công việc của Đức Chúa Jêsus Christ mà qua đó Ngài đã cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Vì bốn màu này là ánh sáng của lẽ thật được biểu thị rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta món quà của sự tha thứ tội lỗi, chúng là những gì mà những người tin vô cùng cảm tạ và mang ơn.
 
 
Những Vật Liệu Của Cánh Cửa Nơi Thánh Và Nơi Chí Thánh
 
Những Vật Liệu Của Cánh Cửa Nơi Thánh Và Nơi Chí ThánhNhững vật liệu của những cái cửa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh là loại vải dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Tất cả những cửa của Đền-tạm đều được làm bằng loại vải này. Mọi người sẽ bắt gặp bức màn cửa của Nơi Chí Thánh sau khi đi qua cửa của Đền-tạm dẫn vào Nơi Thánh. Cánh cửa của Nơi Chí Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng Chúa đã tha tội cho chúng ta với bốn chức vụ của Ngài được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn dùng cho Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh là một hình bóng bày tỏ rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến trong thế-gian này, chịu báp-tem, đổ huyết Ngài ra và bởi đó hoàn tất công tác của sự cứu rỗi. Giữa những điều này, chỉ xanh là hình bóng nói về Báp tem mà Chúa Jêsus sẽ nhận, và chỉ đỏ là hình bóng của lễ hi sinh mà Ngài sẽ dâng vì tội lỗi của thế-gian Ngài đã nhận. Để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, Chúa chúng ta đã chịu Báp-tem và mang sự hình phạt của tội lỗi. Đây là ngụ ý về bức màn cửa của Nơi Thánh. 
 
 
Nền Của Đền-Tạm
 
Đền-tạm được xây trên mặt đất cát. Mặt đất ở đây tượng trưng cho tấm lòng của con người. Nền của Đền-tạm được làm bằng cát và đất cũng nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã đến trong thế-gian này trong hình hài xác thịt của một con người để tẩy sạch tội lỗi trong lòng chúng ta. Vì Chúa Jêsus đã trải qua kinh nghiệm yếu đuối của con người, nên Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ với Báp-tem mà Ngài đã nhận và Huyết báu mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá. Chúa chúng ta đã đến trong thế-gian này để làm sáng lên ánh sáng của lẽ thật cho thế-gian và giải quyết những vấn đề cơ bản của tội lỗi. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa là Đấng đã sáng tạo nên toàn cả vũ trụ và mọi vật trong đó, và Ngài là ánh sáng của sự cứu rỗi, là Đấng đã đến trong thế-gian này để giải cứu con người khỏi hình phạt và tội lỗi. 
 
 
Những Cột Trụ Của Nơi Chí Thánh
 
Những cột trụ của Nơi Chí Thánh được làm bằng bốn cây xà ngang bằng gỗ si-tim. Trong Kinh thánh, con số 4 có nghĩa là sự đau đớn. Những cột trụ của Nơi Chí Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng con người không thể được cứu trừ khi họ tin vào ánh sáng của sự cứu rỗi được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nói cách khác, chúng bày tỏ rằng chúng ta có thể khám phá ra ánh sáng rực rỡ của sự cứu rỗi bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã được làm tròn bởi chính Đức Chúa Trời qua sự đau đớn của Ngài. 
Ai muốn vào trong Nơi Chí Thánh và đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời phải tin Phúc-âm sáng ngời của Nước và Thánh linh, là Phúc-âm của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Nhưng những ai đến với Đức Chúa Trời mà không tin nơi Phúc-âm do Ngài đặt để sẽ bị đối diện với cơn thạnh nộ mãnh liệt của Ngài. Những người đứng trước mặt Đức Chúa Trời phải có đức tin tin nơi lẽ thật sáng chói được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Qua ánh sáng rực rỡ của lẽ thật, tất cả chúng ta phải đi ra để đến nơi thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự trị. 
Phúc-âm của sự tha thứ tội lỗi được bày tỏ trong Cựu ước là lẽ thật của sự cứu rỗi bày tỏ qua chỉ xanh, tím, và đỏ. Phúc-âm của sự tha thứ tội lỗi bày tỏ trong Tân ước đã được làm tròn qua Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận, Huyết ở Thập tự giá, và sự sống lại của Ngài. Chúng ta có thể vào Nơi Chí Thánh chỉ khi chúng ta có đức tin tin nơi Phúc-âm chí thánh này. 
 
 

Chúng Ta Phải Tin Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta Đã Bày Tỏ Trong Chỉ Xanh, Tím, Và Đỏ

 
Hê-bơ-rơ 11:6 chép, “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Đức Chúa Trời chắc chắn là sự sống đời đời. Và để ban cho chúng ta sự sống đời đời, Ngài đã chúc phước cho chúng ta để nhận được sự tha thứ tội lỗi qua đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến thế-gian này trong xác thịt của một con người, chịu Báp tem và bị đóng đinh, chết và sống lại từ cõi chết, và bởi đó trở nên Cứu Chúa của chúng ta. Bởi xóa đi tội lỗi của con người cũ của chúng ta bằng việc Ngài chịu đoán xét thay cho tội lỗi chúng ta và ban cho linh hồn chúng ta đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Chúa đã mặc cho chúng ta sự thánh khiết hoàn toàn tuyệt mỹ. 
Bởi mặc cho chúng ta cuộc sống mới, Chúa chúng ta đã khiến chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài. Hơn nữa, Ngài cũng ban cho chúng ta ơn có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha. Mọi điều này là quà tặng của Đức Chúa Trời đến bằng sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta. Bởi đem sự cứu rỗi này đến cho chúng ta qua lẽ thật chỉ xanh, tím và đỏ, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta có đức tin khiến chúng ta có thể được cứu và đứng trước mặt Ngài. 
Nếu bạn và tôi chết vào ngày mai, chúng ta có tin chắc rằng tất cả chúng ta đều sẽ vào Thiên đàng không? Chúng ta hãy dành một phút ở đây để suy nghĩ về tương lai của chúng ta. 
Khi người ta chết, họ đều phải đứng trước Tòa án phán xét của Đức Chúa Trời. Điều này chỉ có nghĩa rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên thế- gian này – vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Nếu chúng ta chỉ tin cách mù quáng rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta, thì điều này chẳng phải có nghĩa rằng chúng ta chỉ tin nơi một tôn giáo mà thôi sao? 
Đã có một lần trong cuộc đời của tôi khi tôi bác bỏ Phúc-âm của Nước và Thánh linh và cố gắng giải quyết vấn đề tội lỗi của tôi bằng cách chỉ tin mù quáng nơi Huyết ở Thập tự giá. Lúc đó, tôi tin cách ngoan cố rằng Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh và chết vì những người như tôi, và bởi đó Ngài đã giải quyết mọi vấn đề tội lỗi của tôi. Nhưng với đức tin này, tôi không thể giải quyết tội lỗi mỗi ngày mà tôi đã phạm. Khác với điều đó, chỉ bởi tin nơi sự cứu rỗi được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ ở đây mà linh hồn tôi hoàn toàn được tái sanh. 
Mọi tội lỗi của chúng ta có thật sự được tẩy sạch khi chúng ta tin cách mù quáng rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa không? Đức tin khiến chúng ta có thể đến trước Đức Chúa Trời Thánh khiết không được tìm thấy do tin Ngài cách mù quáng, nhưng nó được tìm thấy bởi hiểu biết và tin lẽ thật. Dù chúng ta có thể tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta cách chân thành như thế nào, nhưng nếu chúng ta không biết Phúc-âm của lẽ thật đã cứu tội nhân với chỉ xanh, tím, và đỏ thì chúng ta không thể gặp được Đức Chúa Trời thánh khiết. Chỉ khi chúng ta có đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh thì chúng ta mới có thể gặp Đức Chúa Trời thánh khiết. Vậy thì, những điều cần thiết nào của đức tin tạo thành lẽ thật khiến chúng ta có thể đứng trước Đức Chúa Trời như những người đã được cứu? Phúc-âm nào đã khiến cho chúng ta có đức tin như thế? Phúc-âm này là Phúc âm sáng ngời của Nước và Thánh linh. 
Chúa chúng ta đã đến trong thế-gian này, gánh tội lỗi của thế-gian bằng cách chịu Báp-tem bởi Giăng, chịu đóng đinh, đổ huyết Ngài ra, sau ba ngày thì Ngài sống lại từ cõi chết, và bởi đó đã làm trọn sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài cho chúng ta, là những kẻ tin. Nếu linh hồn chúng ta mong muốn được sạch tội, chỉ khi chúng ta tin Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng (Ma-thi-ơ 3:15) và Huyết của Ngài trên Thập tự giá (Giăng 19:30) thì chúng ta mới có thể vào trong lãnh vực sáng láng của lẽ thật. Nếu chúng ta không tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đến từ Phúc-âm của Nước và Thánh linh là Cứu Chúa của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ có thể có tấm lòng trắng như tuyết. 
Đôi khi nhìn vào sự yếu đuối của xác thịt chúng ta, chúng ta phàn nàn vì nó. Nhưng cho dù vậy, vì Phúc-âm của Nước và Thánh linh, chúng ta vẫn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem và Huyết của Ngài. Bằng bất cứ cách nào đi nữa thì bạn và tôi cũng không bao giờ có thể trở nên thánh, nhưng chỉ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, chúng ta được nên thánh. Chúa chúng ta đã hoàn toàn cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Bởi tin nơi Phúc-âm của chỉ xanh, tím và đỏ, chúng ta có thể khám phá ra ánh sáng chói lòa của lẽ thật mà bởi đó nó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Với Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Chúa đã khiến chúng ta trọn vẹn và thánh khiết. 
Trong Ma-thi-ơ 19:24 Chúa chúng ta đã nói, “Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.”
Những người giàu có về thuộc linh không thể được cứu, vì họ không tin rằng họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Chỉ có những người nghèo nàn về thuộc linh mới mong muốn vào Thiên đàng, mới cầu xin sự giúp đở của Đức Chúa Trời, mới bỏ đi sự công chính của riêng họ và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời một trăm phần trăm và mới có thể nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Phúc-âm của Nước và Thánh linh được thắp sáng bởi ánh sáng chói lòa của sự cứu rỗi mà nhờ đó chúng ta mới có thể gặp được Đức Chúa Trời Chí thánh. Tự chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể trở nên thánh khiết, nhưng khi chúng ta tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên thánh khiết và đến trong nơi sáng láng của lẽ thật. 
 
 
Chúng Ta Phải Loại Bỏ Đức Tin Tôn Giáo Và Triết Lý 
 
Trong Giăng 3:3, chính Chúa Jêsus đã nói, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
Về điều này, Ni-cô-đem đã hỏi “Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” (Giăng 3:4)
Đối với những người chưa tái sanh, thì tái sanh bởi đức tin có vẻ như không thể được. Ngay cả những môn đồ của Chúa Jêsus ngày xưa đôi khi cũng không hiểu Lời của Ngài mà còn nghi ngờ về nó. Vì thế, một lần Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ của Ngài rằng, “Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. (Ma-thi-ơ 19:26).” Dĩ nhiên, con người muốn vào Nước Đức Chúa Trời với đức tin tôn giáo của họ thì là điều không thể được, nhưng để vào Nước Trời bằng cách tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh là điều chắc chắn được. Mặc dù chúng ta không thể tự trở nên thánh, nhưng những người tin rằng Chúa đã đến thế-gian, gánh tội lỗi của thế-gian trên thân thể của Ngài qua Báp-tem, chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết, và nhờ đó đã thắp sáng ánh sáng của sự cứu rỗi, đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta mãi mãi – thì Đức Chúa Trời khiến họ có thể vào Nước Ngài. 
Lẽ thật được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, và đỏ được dùng như vật liệu của Đền-tạm có liên quan từng chi tiết đến Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Chúa Jêsus đã làm trọn trong Tân-ước. Nói cách khác, Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng giống như lẽ thật được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, và đỏ. Chỉ xanh, tím, và đỏ là hình bóng sự cứu rỗi thực tế của Ngài, và Phúc-âm của Nước và Thánh linh là thực chất của hình bóng này. 
Vì thế chúng ta có thể khám phá lẽ thật sáng ngời của sự cứu rỗi qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh và yên tâm về điều đó. Có sự bình an trong Phúc-âm sáng ngời của Nước và Thánh linh, như một con trẻ chơi đùa, nghĩ ngơi và ngủ cách an bình trong cánh tay của người mẹ. Bởi khám phá ánh sáng chí thánh trong Phúc-âm mà chúng ta có thể gặp Đức Chúa Trời chí thánh. Bởi tin nơi Phúc-âm chói lòa của nước và Thánh linh mà chúng ta có thể tìm thấy sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chỉ có những người tin nơi sự cứu rỗi này do Đức Chúa Trời ban cho thì mới có thể nhận được sự yên nghĩ đời đời. 
Tóm lại, tin nơi Phúc-âm chí thánh của Nước và Thánh linh là đức tin duy nhất khiến chúng ta có thể vào trong Nơi Chí Thánh. Đức tin này nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh khiến chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi. Chúa chúng ta đã đến thế-gian này, và với lẽ thật của Phúc-âm Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua Báp-tem của Ngài và Thập tự giá. Hiện nay Ngài đã làm trọn lời hứa mà Ngài đã hứa với chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chỉ có những ai tin nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể nhận được sự sống đời đời và được vào Thiên đàng. 
Nếu Phúc-âm thật này của Nước và Thánh linh được rao giảng từ 30 năm trước, thì chắc chắn nó đã trải ra trên toàn thế giới. Nhưng đây là sự dự phòng của Đức Chúa Trời để lẽ thật này được trải ra vào thời kỳ cuối cùng. Chúa chúng ta nói trong Khải huyền rằng vô số người sẽ được cứu khỏi tội lỗi của họ vào thời kỳ cuối cùng. Ngài cũng đã nói rằng sẽ có nhiều người chết vì đạo, và trong thời gian đại nạn vô số người sẽ bày tỏ đức tin của họ bằng cách tin cậy nơi Chúa và sẵn sàng tử vì đạọ. Nói cách khác, Chúa chúng ta tập trung vào thời kỳ cuối cùng như là thời gian để gặt hái nhiều linh hồn. Chương trình của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người thật sự tin nơi Phúc-âm thật này hầu nhận được ơn cứu rỗi mà thoát khỏi mọi tội lỗi. 
Bởi vì hiện nay bạn may mắn được nghe về Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong thời đại này nên bạn có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi. Tôi thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta Phúc-âm của Nước và Thánh linh này. Điều gì sẽ xãy ra cho tất cả chúng ta nếu chúng ta không nghe được Phúc-âm của Nước và Thánh linh? Thực tế là ngay cả hiện nay không phải ai cũng tiếp nhận Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Lẽ thật này không phải là điều có thể đi vào tấm lòng của bất cứ ai. 
Thực tế, chúng ta thấy rằng mặc dù có nhiều Cơ Đốc Nhân trên toàn thế giới này, nhưng nhiều người không biết cũng không tin vào Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Vậy thì làm sao những người này, là những người bác bỏ Phúc-âm thật có thể được giải thoát khỏi tội lỗi? Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép chúng ta rao giảng Phúc-âm thật qua văn phẩm Cơ-đốc. 
Có nhiều người trong thế giới là những người xác nhận rằng họ được biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh chỉ sau khi họ đọc sách Phúc-âm mà chúng tôi đang truyền bá. Họ hoàn toàn chỉ biết huyết ở Thập tự giá trước khi biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh này, nhưng hiện nay họ đang cảm tạ Chúa vì họ có thể đạt đến một sự hiểu biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh cách rõ ràng và tin nơi đó. Cũng vậy, có nhiều người xưng nhận rằng họ đã không biết ý nghĩa quan trọng vĩ đại được ẩn giấu trong việc Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng. Bây giờ họ tin nơi Phúc-âm này và không đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. 
Chúng ta có thể thấy rằng như Phúc-âm của Nước và Thánh linh, cửa của hành lang Đền tạm cũng được làm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bốn màu sắc này cũng giống như Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Và cũng trong cách đó, Phúc-âm chói lòa của Nước và Thánh linh cũng được bày tỏ trong bức màn cửa của Nơi thánh và màn cửa của Nơi Chí Thánh. Hơn nữa, lớp phủ đầu tiên của Đền tạm cũng được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Lẽ thật này tượng trưng cho Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus tuyên bố rằng chính Ngài là đường đi đến Nước Thiên đàng. Bởi đến trong thế-gian này và cứu tội nhân với lẽ thật của Phúc-âm Nước và Thánh linh, Ngài đã khiến cho những người tin trở nên vô tội.
Con đường đến Nước Thiên đàng được tìm thấy trong đức tin tin nơi Báp-tem và Huyết của Chúa Jêsus. Với chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi hoàn toàn. Bạn nghĩ bạn có thể tìm thấy lẽ thật này ở đâu? Nếu bạn tin nơi Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận và huyết ở Thập tự giá, thì bạn sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của bạn và nhận được sự sống đời đời một lần đủ cả. 
Vậy thì điều khác biệt giữa đức tin tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ và đức tin tin cách chính xác nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh là gì? Bởi vì với Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Chúa đã cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ, tin nơi Phúc-âm này là tin nơi Chúa cách đúng đắn. Bởi vì Chúa đã cứu tội nhân với Báp-tem và Huyết của Ngài ở Thập tự giá, tin nơi Chúa là Cưú Chúa thì cũng giống như được cứu khỏi tội lỗi bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Ngài đã làm trọn. Chỉ tin nơi danh Ngài thì không có nghĩa là chúng ta được tha thứ tội lỗi của chúng ta và được vào Thiên đàng. 
Ngược lại, bởi tin cách đúng đắn rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu Báp-tem bởi Giăng vì chúng ta, đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, đã mang sự đoán phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta, và đã sống lại từ cõi chết mà chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và trở thành dân sự của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người có đức tin tin nơi Phúc-âm chí thánh của Nước và Thánh linh vào Nước Thiên đàng. Nhưng những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh không thể vào Nước Thiên đàng, vì họ chưa được tái sanh. 
Bởi tin nơi Phúc-âm của ánh sáng rạng ngời của Nước và Thánh linh được bày tỏ nơi Đền-tạm, nên chúng ta có thể nhận được đức tin chí thánh trong lúc đang sống trên thế-gian này. Mặc dù những việc làm của chúng ta là bất toàn, nhưng khi chúng ta có đức tin này, làm sao ai có thể nói rằng chúng ta chưa được công chính? Khi chúng ta trở nên thánh bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, làm thế nào mà chúng ta vẫn còn tội lỗi? Một số người tự hỏi làm thế nào mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta vô tội trong khi chúng ta vẫn ở trong xác thịt và vẫn tiếp tục phạm tội. 
Nhưng đây là những ý nghĩ xác thịt của riêng họ. Những người biết và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đồng ý rằng con người có thể xác bất toàn và vì thế họ không thể tránh khỏi phạm tội cho đến khi họ chết. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng họ đã được tha thứ mọi tội lỗi của họ mãi mãi, bao gồm cả tội mà họ sẽ phạm trong tương lai, trong sự cứu rỗi trọn vẹn của Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập tự giá của Ngài. 
Bạn và tôi có thể chia sẻ Lời của đức tin thuộc linh như vậy và có đức tin chí thánh trong khi đang sống trên thế-gian này bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta đức tin khiến chúng ta tin nơi lẽ thật của Phúc-âm Nước và Thánh linh như là ơn tứ của Ngài cho chúng ta. Với đức tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta có thể có tình giao hảo với người khác và sống cuộc sống phục vụ Chúa và yêu thương người khác – đây chính là hạnh phúc thật của chúng ta. 
Chúng tôi không thể không cảm tạ Đức Chúa Trời vì Phúc-âm này. Thật tuyệt vời khi tôi có thể được biết Phúc âm của Nước và Thánh linh và tin nơi đó! Khi xưa không có chút nào hiểu biết về Báp-tem của Chúa Jêsus, nhưng qua Lời của Lẽ thật, Đức Chúa Trời đã ban cho lòng tôi đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, chúng ta đều có thể nhận được ơn của Thiên đàng. 
 
 
Bởi Phúc-Âm Thật Trong Lòng Tôi, Tôi Giảng Dạy Với Sự Tạ Ơn Thật 
 
Trong khi đọc Kinh thánh, một câu hỏi bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi: Tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-tem? Vì câu hỏi này cứ hiện lên, nên tôi đi tìm kiếm câu trả lời qua Kinh thánh, nhưng không ai có thể dạy cho tôi. Đó là tại sao tôi rất thích thú với chủ đề này cho đến khi tôi được biết về Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Tôi thường đọc phân đoạn Ma-thi-ơ 3:13-17, đặc biệt là chỗ Chúa Jêsus nói với Giăng trước khi Ngài chịu báp-tem, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” nhưng tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế tôi thường hỏi những người khác về lý do tại sao Chúa Jêsus chịu Báp tem bởi Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh, nhưng tôi không bao giờ nghe được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã khiến cho tôi nhận ra được mục đích của Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng. Đây là một cuộc cách mạng thuộc linh đối với tôi, như một người mù được sáng mắt vậy. Như vậy, sau khi tôi lĩnh hội được ý nghĩa của Ma-thi-ơ 3:13-17 thì tôi nhận ra được lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ đã cứu tôi khỏi tội lỗi. 
Trước khi tôi hiểu thấu được lẽ thật này, tôi đã chỉ tin nơi huyết ở Thập tự giá như là sự cứu rỗi của tôi, nhưng thật ra tôi vẫn phạm tội và vì thế vẫn là một tội nhân. Lúc ấy, tôi tin rằng tôi chỉ được tha thứ nguyên tội của tôi bởi huyết của Chúa Jêsus, và kỷ tội của tôi vẫn còn trong lòng tôi. Tôi đã không biết đến đức tin đã có thể khiến cho một người hoàn toàn trở nên vô tội- đó là, tôi đã hoàn toàn quên hẳn Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã soi sáng lòng tôi với ánh sáng chói lòa của sự tha thứ tội lỗi, như là ngọn đèn được thắp sáng lên trong một căn phòng đen tối. “Ô, Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng có liên quan mật thiết với việc đặt tay của chương trình hi sinh trong Cựu-ước! Vì đây là Phúc-âm của Nước và Thánh linh!”.
Nhưng sau đó là điều gì? Ngạc nhiên trước sự nhận ra của tôi, một sự rối loạn bắt đầu nổi dậy trong lòng tôi sau khi nhận biết lẽ thật này; không có phúc-âm nào khác ngoài duy nhất Phúc-âm của Nước và Thánh linh là Phúc-âm thật. Vậy thì điều gì sẽ xãy ra với thế giới này? Tôi đã nghĩ rằng đức tin của phái tin lành (evangelicals) là hợp lý với Kinh thánh. Nhưng bây giờ, tôi thực sự đã nhận biết rằng mọi phúc-âm khác ngoài Phúc-âm của Nước và Thánh linh đều là những phúc-âm giả đến từ Sa-tan. 
Vì thế, mọi điều mà tôi làm từ lúc đó là tin và giảng dạy rằng không có phúc-âm nào khác là thật ngoài trừ Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Một số người đã chỉ trích tôi vì điều này, nhưng Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi, một người có nhiều thiếu sót, lẽ thật của sự cứu rỗi được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và Ngài cũng khiến cho tôi có thể tin và giảng dạy rằng lẽ thật này là Phúc-âm thật. Có nhiều Phúc-âm giống nhau trong thế giới này, nhưng chỉ có một Phúc-âm thật. Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định truyền bá Phúc-âm của Nước và Thánh linh cho toàn thế giới. 
Khi tôi nghĩ về việc làm sao mà tôi giảng dạy lẽ thật của sự tha tội, và làm sao tôi được biết, tin và truyền bá Phúc- âm chí thánh của Nước và Thánh linh, tôi nhận ra tôi đã được Đức Chúa Trời ban phước cách to lớn như thế nào. Mọi điều tôi đã làm chỉ là tin rằng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng, và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, và nhờ đó mọi tội lỗi của tôi được mất đi! Phúc-âm của Nước và Thánh linh là lẽ thật, và tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi Phúc-âm này. Tôi là một con người, là người quả thật được Đức Chúa Trời ban ơn thật nhiều. Những ai tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng là những người được ơn như vậy.
Tôi tin rằng mọi sự đều là ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Như Thánh Phao-lô đã xưng nhận “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:10) Tôi không thể không tôn vinh ân điển mà Ngài đặt để trên tôi. Hãy thành thật mà nói, chẳng phải do nơi Hội thánh Đức Chúa Trời, là nơi bạn có thể nghe Phúc-âm thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ sao? Bất cứ ai nghe, tin nơi Lời của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn thì lòng sẽ được thanh sạch. Vậy thì, những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh nghĩ sao về Phúc-âm này? Đối với họ, lẽ thật của Nước và Thánh linh chỉ là một điều chán ngắt. 
Bạn có đức tin tin nơi chỉ xanh và đỏ của tấm màn cửa của Nơi Chí Thánh không? Khi bạn nghe Lời này, đừng chỉ nghĩ rằng bạn đã biết nó rồi, nhưng hãy tự kiểm thảo để xem lẽ thật này có đã được tìm thấy trong lòng bạn chưa. Nói cách khác, ngay bây giờ bạn phải là người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh dựa theo Lời Kinh thánh. Đó là sự may mắn và ơn phước nếu bạn có thể vào trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, nghe Lời của Đức Chúa Trời, và được đặt quyền vào Thiên đàng. 
Nhưng nếu không đúng như thế, nếu bạn không được biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh, để có đức tin thật, và để được vào trong Nước Thiên đàng, nếu những điều bạn nghe được chỉ là những câu chuyện trần tục cũ kỷ do con người đặt ra, thì điều này có lợi gì cho bạn? Nếu Phúc-âm mà bạn tin khác với Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì làm sao linh hồn của bạn được xứng đáng trước Chúa? Lời của Đức Chúa Trời và đức tin của bạn phải giống nhau cách chính xác, cũng như đức tin của thánh Phao-lô và của chúng ta giống nhau vậy. Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Phi-e-rơ tin cũng giống như Phúc-âm mà chúng ta đang tin (1 Phi-e-rơ 3:21: Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ).
Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho phép chúng ta tin nơi Phúc-âm thật của Nước và Thánh linh vào những thời kỳ cuối cùng này. Và khi bạn nắm giữ lẽ thật Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong những quyển sách của bạn và chia sẻ với những người khác, thì họ cũng sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi và cảm tạ Đức Chúa Trời trong sự vui mừng của họ. Chúng ta phải nhận ra rằng mọi kiểu mẫu và dụng cụ mà Đền-tạm cung cấp là một ảnh tượng của sự cứu rỗi của Chúa, là Đấng đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, và chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì lẽ thật này. 
Chúng ta được phước vì được cứu và vào Thiên đàng khi chúng ta tin nơi lẽ thật bày tỏ nơi bức màn cửa của Nơi Chí Thánh. Hơn nữa, Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta có thể truyền bá cho toàn thể thế giới sự cứu rỗi tội lỗi được tạo nên bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Đức Chúa Trời đã giao phó công tác này cho chúng ta. Dựa theo những bổn phận cá nhân của mỗi chúng ta, chúng ta hãy tận tụy với những công việc đã được phân công, và Đức Chúa Trời đang ban phước cho chúng ta vì sự tận tụy này. 
Tôi dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi tôn cao Ngài với đức tin của tôi, tin rằng Phúc-âm của Nước và Thánh linh được bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn dùng cho cánh cửa của hành lang Đền-tạm cũng giống như bốn màu chỉ bày tỏ trong bức màn của cánh cửa Nơi Chí Thánh. Hiện nay, sự mong muốn chân thành nhất của tôi là các bạn đều sẽ là những người được cứu khỏi tội lỗi bởi đức tin, là những người có thể vào Nơi Chí Thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự trị đời đời. Đức tin của bạn cũng đứng vững trên lẽ thật này phải không?