Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-14] Bức Màn Bị Xé Ra (Ma-thi-ơ 27:50-53)

Bức Màn Bị Xé Ra
(Ma-thi-ơ 27:50-53)
“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”
 
 
Nơi Chí Thánh là nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Chỉ có thầy Tế lễ Cả mới có thể vào trong nơi Chí thánh mỗi năm một lần, vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, mang huyết của con sinh tế cho sự tha tội của dân I-sơ-ra-ên. Ông làm như vậy bởi vì Nơi Chí Thánh của Đền-tạm là một nơi thánh, ông ta không thể vào trong đó trừ khi mang của-lễ hi sinh, là vật mà ông đã đặt tay trên đầu nó, để tẩy sạch tội lỗi của tội nhân. Nói cách khác đi, ngay cả thầy Tế Lễ Cả cũng không thể tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trừ khi ông nhận được sự tha thứ tội của ông bằng cách dâng một của lễ hi sinh trước khi bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
Bức màn của Đền-tạm bị xé ra khi nào? Nó được xé ra khi Chúa Jêsus đổ huyết Ngài và chết trên Thập tự giá. Tại sao Ngài phải đổ huyết và chết trên Thập tự giá? Bởi vì Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời, đến thế gian này trong xác thịt một con người, Ngài gánh mọi tội lỗi của nhân loại bởi chịu Báp-tem nơi Giăng tại sông Giô-đanh. Vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế nhân qua Báp-tem của Ngài, nên chỉ khi Ngài đổ huyết ra và chết trên Thập tự giá thì Ngài mới có thể kết thúc mọi sự đoán phạt tội-lỗi. Đó là lý do tại sao bức màn ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh đã được xé ra từ trên xuống dưới. Có nghĩa là bức tường tội lỗi ngăn cách Đức Chúa Trời với loài người đã rơi xuống một lần đủ cả.
Nói cách khác, qua Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và Huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá, Ngài đã khiến mọi tội lỗi biến mất. Với Báp-tem và Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Cha đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và đã mở cánh cổng Thiên đàng, vì thế mọi người có thể vào Thiên đàng bởi tin nơi Báp-tem và Huyết của Chúa Jêsus.
Khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, bóng đêm bao trùm nơi đó trong 3 giờ. Gánh mọi tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài tại sông Giô-đanh, Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh và khi gần tắt hơi, Ngài đã kêu lên, “Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-ta-ni?”, có nghĩa là, “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46). Sau đó Ngài nói lời cuối cùng, “Mọi sự đã được trọn!” và tắt hơi. Sau 3 ngày, Ngài sống lại từ cõi chết, mang sự làm chứng trong 40 ngày, và sau đó thăng thiên trước mắt của nhiều môn đồ và những người theo Ngài.
 
 
Có Phải Là Đức Chúa Cha Đã Lìa Bỏ Chúa Jêsus Không?
 
Nỗi đau mãnh liệt mà Chúa Jêsus đã phải chịu là khi Ngài cảm giác rằng Cha Ngài đã lìa bỏ Ngài. Nỗi đau của việc mang sự đoán xét tội lỗi thật là to lớn. Bởi vì Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế gian bằng cách chịu báp-tem nơi Giăng, việc Ngài bị Cha lìa bỏ trong chốc lát khi Ngài mang sự đoán phạt tội lỗi tại Thập tự giá là sự thật. Đức Chúa Cha phải trừng phạt những ai phạm tội, và bởi vì tất cả tội lỗi của thế gian chất trên Chúa Jêsus, Ngài phải bị đóng đinh và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá như là sự trừng phạt của những tội lỗi này.
Bởi vì Chúa Jêsus, thực chất Ngài là Đức Chúa Trời, đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại bởi chịu báp-tem, tội lỗi của thế gian đã chuyển trên thân thể của chính Ngài. Vì thế Chúa Jêsus, vì mang tội lỗi của thế-gian, nên phải bị Đức Chúa Trời lìa bỏ trong chốt lát, chịu đựng sự chết trên Thập tự giá để trả công giá của tội lỗi cho chúng ta và bởi đó đã cứu loài người khỏi tội-lỗi. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus phải chịu đau khổ tột độ cho việc đoán phạt tội-lỗi, và tại sao Đức Chúa Cha không thể không quay mặt khỏi Con Ngài một lúc.
Nhưng điều này không có nghĩa rằng Chúa Jêsus bị Đức Chúa Trời lìa bỏ mãi mãi. Nó chỉ có nghĩa là Chúa Jêsus phải mang sự đoán phạt tội lỗi thay cho chúng ta, và vì đó phải bị Cha lìa bỏ trong giây phút ngắn ngủi đó. Nhưng khi Chúa Jêsus kêu lên trong sự đau khổ rằng “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Đó là vì Chúa Jêsus đã chịu đựng sự đau khổ tột độ vì tội-lỗi, sự chịu đựng mà nhờ đó chúng ta được cứu khỏi sự đoán phạt. Chúng ta đã từng là những người bị Đức Chúa Trời từ bỏ vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta, chịu đựng nỗi đau bị hình phạt tội lỗi trên Thập tự giá, và hơn nữa vì chúng ta mà bị Cha lìa bỏ trong chốc lát.
Như bạn đã biết, việc xây dựng Đền-tạm trải qua triều đại của Vua Sa-lô-môn, Đền-tạm được thay thế thành Đền thờ. Nhưng cơ bản về hệ thống xây dựng vẫn áp dụng giống hệt đối với Đền thờ như nó đã được áp dụng đối với Đền- tạm. Vì thế cũng có một bức màn ngăn cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh của Đền thờ. Vào chính lúc khi Chúa chúng ta kêu lớn trên Thập tự giá rằng, “Ê-li, Ê-li, la-ma-tha-bách-ta-ni?” thì bức màn của Đền thờ này được xé ra từ trên xuống dưới. Lẽ thật bày tỏ trong sự kiện này là bởi vì Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta với Báp-tem mà Ngài đã nhận và huyết báu mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá, nên cánh cửa Thiên đàng bấy giờ bị đẩy tung ra, vì thế mọi người tin đều có thể vào trong đó. Hiện nay, bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, chúng ta đều có thể vào Thiên đàng bởi đức tin.
Qua sự bày tỏ của hệ thống Đền-tạm, dân sự thời Cựu ước cũng tin rằng Chúa Jêsus sẽ đến như Đấng Mê-si-a, và vì thế họ cũng được tha thứ mọi tội lỗi của họ và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Trong Tân-ước, mọi sự công chính tha tội của Đức Chúa Trời được làm trọn một lần đủ cả khi Chúa chúng ta chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh và chết trên Thập tự giá. Lý do tại sao chúng ta có tấm lòng tạ ơn, nghe và tin nơi Phúc-âm của sự tha thứ tội lỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta là bởi vì chúng ta có Phúc-âm của Nước và Thánh linh.
Chúng ta không thể tự giải thoát khỏi tội-lỗi, nhưng vì lẽ thật của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Nước và Thánh linh, nên chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi bởi tin nơi lẽ thật này. Bởi tin vào Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta, tội lỗi chúng ta không còn nữa và hiện nay bởi đức tin chúng ta có thể vào Nước Thiên đàng. Làm sao chúng ta có thể không cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta điều này? Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Ngài vì hiện nay chúng ta biết rằng cổng Thiên đàng đã bị xé ra từ trên xuống dưới vào lúc Chúa chúng ta chết. Đây là tin tức vui mừng đang nói với chúng ta rằng Chúa chúng ta đã gánh mọi tội lỗi của con người qua Báp-tem mà Ngài đã nhận tại sông Giô-đanh, mang sự đoán phạt tội lỗi với huyết của Ngài trên Thập tự giá, và bởi đó đã giải cứu mọi người tin khỏi tội-lỗi.
Sự kiện bức màn của Đền thờ bị xé từ trên xuống dưới khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá dạy chúng ta lẽ thật rằng hiện nay, trong thời đại này, những người đã được sạch khỏi tội lỗi bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đều có thể vào Thiên đàng. Đây là bằng chứng cuối cùng của lẽ thật cứu rỗi mà Chúa đã cho chúng ta. Bởi vì chúng ta là tội nhân, có một bức tường tội lỗi ngăn cách chúng ta, khiến chúng ta không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng với Báp-tem và huyết của Ngài, Chúa Jêsus đã làm cho bức tường này biến mất một lần đủ cả. Vì Đức Chúa Trời đã xé bức màn của Đền thờ từ trên xuống dưới có nghĩa rằng ai tin nơi Báp-tem mà qua đó Con Đức Chúa Trời đã gánh mọi tội lỗi của tội nhân và tin nơi huyết trên Thập tự giá đều có thể được sạch tội cách hoàn toàn và bởi đó không bị ngăn trở vào Thiên đàng. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi như thế đó.
Chúa Jêsus đã xé bức màn cửa Đền thờ từ trên xuống dưới như là bằng chứng của những công tác cứu rỗi mà Ngài đã làm trọn. Vì thế, Hê-bơ-rơ 10:19-22 chép, “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.”
Lúc Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, cửa vào của Nơi Chí Thánh được mở rộng khi bức màn của nó bị xé, và cánh cửa mở của Nơi Chí Thánh ở đây là Lời Phúc-âm của Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường mới và sống đến Thiên đàng. Ở đây, Kinh thánh nói với chúng ta lần nữa rằng mọi tội lỗi trong lòng và thể xác chúng ta được tẩy sạch qua Báp-tem và huyết của Ngài, và bởi đó, chúng ta có thể được sạch sẽ bởi đức tin đầy chắc chắn của chúng ta nơi sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài.
Tôi dâng mọi lời cảm tạ của tôi lên Đức Chúa Trời vì điều này. Chúng ta không thể vào Thiên đàng cho dù chúng ta cố gắng như thế nào đi nữa, vì những con người như chúng ta, Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta với những hành động công chính của Báp-tem và huyết Ngài trên Thập tự giá vì thế chỉ có những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể vào Thiên đàng. Hiện nay chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi tội lỗi của chúng ta và vào Thiên đàng bởi đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh.
Bởi Chúa đã mở cánh cửa Thiên đàng cho chúng ta bởi chịu Báp-tem và chịu đóng đinh, nên hiện nay chúng ta có thể tẩy sạch đi tội lỗi của chúng ta và vào Thiên đàng bởi tin nơi lẽ thật này. Vậy thì làm sao chúng ta có thể không cảm tạ Chúa? Chúng ta không thể đủ lời cảm tạ Ngài vì tình yêu hi sinh của Ngài. Bức màn của Nơi Chí Thánh được xé làm hai bởi Báp-tem của Chúa Jêsus đã nhận để gánh tội lỗi của chúng ta và của lễ hi sinh của thân thể Ngài, là điều Ngài đã làm để chịu đoán phạt thay cho tội lỗi của chúng ta.
 
 

Chỉ Có Một Con Đường Để Vào Thiên Đàng

 
Bởi vì chúng ta tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết ở Thập tự giá, nên chúng ta sẽ được vào Thiên đàng. Không có con đường nào khác để vào Thiên đàng ngoài việc tin nơi Phúc-âm thật này. Chỉ bởi tin những điều mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta mà chúng ta có thể vào Thiên đàng, vì Đức Chúa Trời đã làm những công việc như thế cho chúng ta là những người tin nơi Phúc-âm của Nước và huyết của Chúa Jêsus.
Đó là tại sao Cơ Đốc Nhân không thể vào Thiên đàng qua những nổ lực, lòng sùng đạo của họ, hoặc những sự cố gắng giả tạo giống như vậy. Đức Chúa Trời đã xác định rằng chỉ có những người được sạch tội bởi tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết của Ngài đã đổ mới có thể vào Thiên đàng. Những người tin nơi lẽ thật này là những người tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời, và là Cứu Chúa đời đời, là Đấng đã cứu họ khỏi tội lỗi qua Báp-tem và huyết đã đổ của Ngài. Những người như thế thì Đức Chúa Trời đã thừa nhận là sạch tội. Chỉ qua Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhậân và sự thương khó mà Ngài chịu trên Thập tự giá, Đức Chúa Cha đã khiến cho những người như chúng ta, là những người tin nơi những điều này được vào Nước Thiên đàng bởi đức tin.
Chúng ta có cần tiền để được vào Thiên đàng không? Nếu điều này là đúng, thì chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi của chúng ta bằng cách mua nó, và vì thế đây không thể là sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Để được vào Thiên đàng, chúng ta không cần gì khác ngoài đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Nói cách khác hơn, để được vào Thiên đàng, chúng ta không cần trả tiền, hành động hay nổ lực của riêng chúng ta. Để được vào Thiên đàng, tính cách của con người cũng không cần đến. Để chúng ta đủ điều kiện vào Thiên đàng, Đức Chúa Trời không yêu cầu bất cứ nổ lực, hành động, ý chí, sự đền bù hay lòng tốt của chúng ta.
Chỉ có một điều chắc chắn cần thiết cho chúng ta để được vào Thiên đàng, và đó là đức tin tin nơi Báp-tem tẩy sạch tội lỗi mà Chúa Jêsus đã nhận tại sông Giô-đanh và sự hi sinh mà Ngài đã làm bằng cách đổ huyết Ngài trên Thập tự giá là sự tha tội của chính chúng ta. Không có một con đường nào khác. Điều duy nhất chúng ta cần là đức tin tin nơi Phúc-âm của Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Cách để được nhận sự tha thứ tội lỗi và vào Thiên đàng là chúng ta phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Chúa Jêsus đã làm trọn.
Jêsus, Chúa của tình yêu, đã làm trọn sự cứu rỗi hoàn toàn của chúng ta qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bởi Chúa Jêsus đã hoàn thành sự cứu rỗi tha thứ tội-lỗi, tội nhân chỉ cần tin nơi Phúc-âm thật này hết lòng, thì họ có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ. Chúa chúng ta đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng ta có nhiều hay chỉ một ít tội, và Ngài khiến cho mọi người được vào Thiên đàng chỉ bởi có đức tin nơi Ngài.
Chúa Jêsus đã mở cánh cổng Thiên đàng, vì thế tội nhân có thể vào trong bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là ơn cứu rỗi, là điều thật sự đặc biệt. “Chúa đã chịu Báp tem để mang mọi tội lỗi của tôi và chết trên Thập tự giá thay cho tôi! Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của tôi và mở cửa Thiên đàng cho tôi! Ngài yêu tôi vô cùng nên đã chịu Báp-tem, đổ huyết Ngài ra, và đã làm trọn sự tha thứ tội lỗi của tôi như thế!” Trong cách này, khi bạn tin nơi lẽ thật cứu rỗi, bạn sẽ được vào Thiên đàng bởi đức tin.
Để người ta tin nơi Chúa Jêsus như là Cứu Chúa của họ thì không phải là điều khó, nhưng thực tế thật dễ dàng, vì mọi điều họ cần làm là chỉ tiếp nhận trong lòng họ những sự việc mà Chúa Jêsus đã hoàn thành khi Ngài đến trong thế- gian này và tin nơi đó. Vì Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi chúng qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh, và qua huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá và qua Đức Thánh Linh, khi chúng ta tin nơi Chúa Jêsus trong lòng thì chúng ta sẽ được cứu.
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32). Cho dù tội của chúng ta lớn hay nhỏ, nhưng bởi sự chịu Báp-tem và đổ huyết của Ngài, Chúa Jêsus đã khiến chúng biến mất. Bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Lẽ thật đã khiến chúng ta được giải thoát khỏi tội-lỗi, chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi đời đời và được tự do trong sự cứu rỗi thật này.
Bởi Phúc-âm trọn vẹn của Nước và Thánh linh, Chúa chúng ta đã mở rộng cách cửa Thiên đàng. Chúa chúng ta đã đến trong thế gian này, chịu Báp-tem, chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết sau 3 ngày – trong lẽ thật Phúc-âm của Nước và Thánh linh, đã đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, nhờ đó mà Thiên đàng trở thành của chúng ta trong tương lai. Hiện nay, nếu bạn muốn vào Thiên đàng, cũng như được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì bạn phải nhận được sự tha thứ tội lỗi bằng cách tin Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết ở Thập tự giá. Đây là đức tin khiến cho bạn nhận được sự tha thứ tội lỗi và dẫn bạn đến cổng Thiên đàng.
Chúa chúng ta biết mọi thứ về chúng ta. Ngài biết khi chúng ta được sanh ra, và Ngài biết về mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm và sẽ phạm. Ngài cũng biết rất rõ rằng cho dù chúng ta có cố gắng đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể tự làm cho tội lỗi của chúng ta mất đi được. Bởi vì Đức Chúa Trời biết chúng ta quá rõ ràng, nên chính Ngài đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta với Báp-tem của Ngài và huyết ở Thập tự giá.
 
 

Tại Sao Chúa Jêsus Đã Đến Trong Thế gian Này?

 
Danh Jêsus có nghĩa là Cứu Chúa. Chúa Jêsus đã được sanh ra trong thế gian này để đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta mà điều đó không thể được làm trọn bởi con người, nhưng nó chỉ rơi vào trong phạm vi hoạt động của quyền lực tối tăm. Như vậy, sự sanh ra của Chúa Jêsus có một mục đích rõ ràng. Vì để cứu con người ra khỏi tội-lỗi, Chúa Jêsus đã được sanh trong thế gian này qua thân thể của một nữ đồng trinh. Nói cách khác, Chúa Jêsus được sanh ra qua thân thể của một nữ đồng trinh vì tội nhân là những người thừa hưởng tội lỗi bởi vì sự vi phạm của A-đam và Ê-va. Để trở thành Cứu Chúa, là Đấng cứu mọi tội nhân của thế gian này khỏi tội lỗi của họ, Ngài đã chịu thai nghén trong lòng một trinh nữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chúa chúng ta đã được sanh ra trong thế gian này qua thân thể của người mà chính Ngài đã dựng nên để qua đó Ngài có thể trở thành Của Lễ không tì vít. Và khi đúng thời điểm, từng bước Ngài đã thực hiện chương trình của Ngài để mang lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Khi Chúa chúng ta vào tuổi 30, Ngài đã chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh. Để hoàn thành mục đích sanh ra của Ngài trong thế gian này, Chúa Jêsus đã phải tiếp nhận tội lỗi của thế gian bằng cách chịu Báp-tem, và vì thế để làm trọn nhiệm vụ mà Ngài đã phải chịu Báp-tem bởi Giăng (Ma-thi-ơ 3:13-17).
Sau ba năm từ khi Chúa Jêsus nhận tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài, Ngài đã bị đóng đinh. Đó là bởi vì Chúa chúng ta đã chịu Báp-tem và đã gánh tội lỗi của thế- gian nên Ngài đã chịu hình phạt thay cho tội lỗi của chúng ta. Qua Báp-tem đã nhận nơi Giăng Báp-tít và huyết của Ngài trên Thập tự giá, Chúa đã khiến cho mọi tội lỗi biến mất, và bởi đó Ngài đã khiến cho những người tin được cứu khỏi tội lỗi của họ.
Dù người ta tự thấy rằng họ ngu muội thế nào, họ bị rơi vào cạm bẫy trong sự yếu đuối gì, và họ là loại tội nhân nào, thì Đức Chúa Trời vẫn khiến cho chúng ta, những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh có thể vào Thiên đàng, Vương quốc của Chúa. Để trả công giá cho tội lỗi con người mà Chúa Jêsus đã phải chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá. Bởi vì sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus đã làm trọn bằng cách trả công giá của tội lỗi và hi sinh chính Ngài, cho nên hiện nay, chúng ta là những người tin có thể được tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Đây là lẽ thật cơ bản của Cơ-đốc-giáo và là nồng cốt của sự tha thứ tội-lỗi.
Chúa đã đến trong thế gian này để trở thành Cứu Chúa của mọi tội-nhân trên thế gian này. Chúa thật đã cứu chúng ta khỏi tội-lỗi. Chúa chúng ta đã khiến cho mọi tội nhân, dù người đó thế nào, được vào Thiên đàng bởi tin nơi những công việc của Ngài.
Đây là tình yêu của Chúa. Bởi vì Chúa yêu chúng ta vô cùng nên Ngài đã chịu Báp-tem và đổ huyết ra để cứu chúng ta. Để giải cứu chúng ta khỏi tội-lỗi, là những kẻ Ngài yêu như chính bản thân Ngài, Chúa chúng ta đã làm trọn sự cứu rỗi bởi chịu Báp-tem và đổ huyết Ngài ra. Chúng ta từng là những tội nhân, là những người cứ tiếp tục phạm tội cho đến khi qua đời. Bị giày vò bởi tội lỗi của chúng ta, chúng ta cứ tránh khỏi Đức Chúa Trời càng ngày càng xa. Để cứu những người như chúng ta, Chúa đã hoàn thành những công tác của sự cứu rỗi khiến cho chúng ta được trở nên hòa hiệp với Ngài.
Chúa chúng ta đã cứu chúng ta là những tội nhân bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Để cứu những tội nhân như chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hoàn thành sự công chính và tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách nhận Báp-tem và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá. Chúng ta là những người tin nơi Phúc-âm này không có lời nào đủ để diễn tả lòng biết ơn của chúng ta về những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta khi chúng ta cúi đầu trước mặt Ngài. Lẽ thật của sự tha thứ tội lỗi mà Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta là một tình yêu cao cả và tuyệt đối mà không có lời lập luận hay lời ngọt ngào nào có thể diễn tả được.
Hơn 2000 năm trước, chưa có một ai trong chúng ta được sanh ra. Khoảng 2000 năm trước bức màn của Đền thờ thế gian và Đền thờ Thiên đàng của Nước Đức Chúa Trời đã được vén ra. Thậm chí lúc đó chúng ta còn chưa hoài thai trong bụng mẹ, nhưng Chúa chúng ta đã biết mọi việc về chúng ta. Ngài biết rằng bạn sẽ được sanh ra, và rằng bạn sẽ sống cuộc đời của mỗi cá nhân bạn theo cách riêng của bạn.
Chúa đã yêu tôi, không chỉ mình tôi, nhưng Ngài cũng yêu bạn và tất cả mọi người giống như nhau. Chúa đã yêu chúng ta vô cùng nên Ngài khiến cho mọi tội nhân được vào Thiên đàng bằng cách tin nơi Phúc-âm của Nước, Huyết, và Thánh linh mà Ngài đã làm trọn cho chúng ta. Qua Nước và Thánh linh (phép báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá), Chúa Jêsus đã hoàn thành sự cứu rỗi để cứu chúng ta ra khỏi tội-lỗi.
Bức màn của Đền thờ được xé ra từ trên xuống dưới là một sự kiện tuyệt vời. Chỉ vì Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, thì làm sao bức màn của Nơi Chí Thánh có thể được xé ra? Bức màn này cũng giống như những tấm thảm ngày nay. Nó được dệt rất dày và cứng. Tại Palestin, ngay cả hiện nay chúng ta vẫn thấy những bức màn dệt dày như những tấm thảm như thế. Chúng nó được dệt thật chặt, người ta nói phải có 4 con ngựa kéo từ 4 phía khác nhau mới có thể xé chúng ra thành từng mảnh. Một con ngựa mạnh như thế nào? Nhưng bức màn rất chắc đến nỗi phải 4 con ngựa mới có thể xé nó ra nhưng nó đã bị xé từ trên xuống dưới khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá.
Tại sao bức màn bị xé? Nó được xé ra bởi vì Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi trong lòng của loài người. Nó được xé ra bởi vì Chúa Jêsus đã làm trọn những việc công chính của Ngài bởi chịu Báp-tem và đóng đinh cho đến chết. Vì tiếp nhận tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài và bị hình phạt trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã mở con đường cho những người tin vào Thiên đàng. Điều bạn cần phải làm hiện nay là chỉ tin. Chúa đã mở cổng Thiên đàng để vì thế mà tất cả các bạn có thể vào đó chỉ bởi tin mà thôi.
 
 

Có Phải Báp-Tem Và Huyết Của Chúa Jêsus, Cả Hai Đều Cần Cho Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta Không?

 
Dựa vào phương pháp cứu rỗi đã định ngay cả trước thời Cựu-ước là đặt tay lên đầu Chúa Jêsus, một lễ nghi chỉ để dành cho của-lễ hi sinh. Vì điều đó là luật cứu rỗi do Đức Chúa Trời đặt ra, vì của lễ hi sinh phải tiếp nhận mọi tội lỗi với sự đặt tay trên đầu và chết, nên Chúa Jêsus, đã đến như của lễ hi sinh của chính chúng ta để cứu chúng ta đời đời, có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta chỉ bởi nhận Báp-tem của Ngài, một hình thức đặt tay. Đó là tại sao để vào trong Nơi Chí Thánh, ngay cả Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng phải chắc là đã mang theo huyết của-lễ hi sinh, là của-lễ đã gánh tội lỗi bởi sự đặt tay.
Vậy thì, tại sao Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải vào trong nơi này cùng với huyết? Vì sự sống của thể xác là huyết, Đức Chúa Trời đã ban nó cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm để làm sự chuộc tội cho linh hồn của ông trước khi ông đến trước sự hiện diện của Ngài (Lê-vi-ký 17:11). Tất cả mọi người đều phải chết vì tội lỗi của họ, nhưng vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại bằng cách chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh (mọi tội lỗi được chuyển sang Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài) và mang tất cả đến Thập tự giá, Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và đã cứu chúng ta bởi huyết mà Ngài đã đổ ra, với chính sự sống của Ngài. Điều này nói với chúng ta rằng khi tội nhân đến trước mặt Đức Chúa Trời, họ phải chắc chắc mang theo họ đức tin tin nơi nước và huyết.
Hiện nay, Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội-lỗi, vì thế không ai cần phải cầu nguyện ăn năn, hay kiêng ăn, hoặc dâng của lễ vì tội lỗi của họ. Chúng ta không phải cầu nguyện ăn năn, cũng không phải bị sửa phạt vì tội lỗi của chúng ta, vì Chúa Jêsus đã ban của lễ của sự tha tội và sự đoán xét. Mọi điều chúng ta chỉ cần làm là tin bằng tấm lòng chúng ta nơi sự cứu rỗi bày tỏ trong chỉ xanh, tím, và đỏ.
Điều mà mọi người phải làm là chỉ tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận như chỉ xanh dùng cho Đền-tạm của thời Cựu ước, và tin nơi huyết mà Chúa Jêsus đã đổ như sợi chỉ đỏ. Và lẽ thật mà Chúa Jêsus là Vua trong thực chất căn bản của Ngài được bày tỏ trong chỉ tím dùng cho cánh cửa Đền-tạm. Như thế, nếu chúng ta được tẩy sạch tội lỗi chúng ta bởi tin nơi sự tha thứ tội lỗi thì chúng ta không còn bị sự đoán xét nào nữa, kế đó tất cả chúng ta có thể được vào Nước Thiên đàng. Phúc-âm này chính là Phúc-âm của Nước và Thánh linh.
 
 

Tại Sao Bức Màn Của Đền Thờ Bị Xé Khi Chúa Jêsus Chết Trên Thập tự giá? Chúng Ta Hãy Nghiên Cứu Điều Này Một Lần Nữa

Thánh Giá Chúa GiêsuChỉ xanh, tím, đỏ bày tỏ trong Cựu-ước là Phúc-âm mang đến phước hạnh nhận sự tha thứ tội lỗi và vào Thiên đàng cho những người tin. Đây là tại sao bức màn bị xé ra khi Chúa Jêsus, sau khi chịu Báp-tem, đã chết trên Thập tự giá. Với những người tin nơi Chúa Jêsus, thì đây là lẽ thật của Phúc-âm Nước và Thánh linh do chính Đức Chúa Trời ban cho. “À, vì Chúa Jêsus chịu Báp-tem nơi Giăng thay cho tôi nên Ngài đã đổ huyết và chết trên Thập tự giá, và bởi đó đã trả xong tiền công của sự chết, tiền công của tội-lỗi.” Trong lúc hấp hối trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã nói “mọi sự đã được trọn,” và vào lúc đó Ngài đã mở con đường cho chúng ta để vào Nước Thiên đàng.
Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này để cứu những người bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời bởi bức tường tội-lỗi, bức tường mà họ không thể tránh khỏi nhưng cứ tiếp tục xây lên. Đây là ý muốn của chính Chúa Jêsus, nhưng cùng lúc nó cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Cha và tình yêu của Ngài cho chúng ta. Vâng phục ý muốn của Cha, Chúa Jêsus đã nhận Báp-tem mà qua đó tội lỗi của thế gian chất sang thân thể Ngài. Bởi vì Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài nên Ngài đã đi đến Thập tự giá, chịu đóng đinh, đổ huyết ra và chết, sau 3 ngày Ngài đã sống lại từ cõi chết và bởi đó đã làm trọn công tác cứu rỗi của Ngài. Đây là những chức vụ bày tỏ qua chỉ xanh, tím, và đỏ, là sự tha thứ tội lỗi để giải cứu tội nhân khỏi tội của họ, và là sự hoàn tất chương trình của lễ hi sinh.
Bởi vì Chúa Jêsus đã làm trọn sự cứu rỗi với những chức vụ của Ngài mà cánh cổng Thiên đàng, là nơi mà khi trước con người không thể bước vào, đã được mở ra. Điều này chứng minh rằng cánh cửa của sự cứu rỗi không còn được mở ra bởi sự đặt tay và huyết của con vật dùng để làm của lễ hi sinh trong thời Cựu-ước nữa, nhưng hiện nay nó được mở bởi đức tin tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá. Việc bức màn được xé ra bày tỏ sự hoàn tất chương trình cứu rỗi, nên hiện nay Đức Chúa Trời cho phép những ai hiểu biết và thật tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã được làm trọn bởi Chúa Jêsus thì được vào Thiên đàng. Đây là tại sao bức màn của Đền thờ bị xé ra.
Bạn phải vào Nước Thiên đàng với đức tin tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá. Chúa Jêsus là Đấng thánh sạch đã đến thế gian trong hình hài xác thịt và đã chịu Báp-tem bởi Giăng để tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta (Ma-thi-ơ 3:15). Hơn nữa, Chúa chúng ta đã hi sinh sự sống của thân thể Ngài như là tiền công của tội lỗi chúng ta và trở nên của lễ chuộc tội đời đời mà chúng ta phải mang theo khi đến trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, tất cả chúng ta phải tin nơi huyết mà Chúa Jêsus đã đổ sau khi chịu Báp tem như là sự cứu rỗi của chúng ta. Để giải thoát con người khỏi tội lỗi và khiến họ trở nên con cái Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã mở cánh cổng Thiên đàng bằng cách xé chính thân thể Ngài ra.
Khi nói đến việc Chúa Jêsus cứu chúng ta, chúng ta phải biết rằng Ngài không chỉ đổ huyết trên Thập tự giá. Ba năm trước khi chết trên Thập tự giá, Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta bởi chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh. Vì thế Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng vì toàn thể nhân loại và kế đó bị đóng đinh bởi quân lính La-mã. Ngay cả trước khi bạn và tôi được sanh ra trong thế gian này, Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta bởi chịu Báp-tem và bởi đổ huyết Ngài ra.
Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem bởi Giăng là phương pháp của sự cứu rỗi mà Ngài đã chắc chắn làm trọn để gánh trước mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Và huyết mà Ngài đã đổ là sự trả giá cho tiền công của những tội lỗi này. Bởi vì Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Báp-tem Ngài đã nhận và huyết Ngài đã đổ trên Thập tự giá chắc chắn có thể thiết lập sự cứu rỗi tội lỗi của chúng ta. Đây là sự hi sinh tuyệt diệu của Chúa chúng ta mà Ngài đã làm vì sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại. Bạn có tin rằng Lời Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự đoán xét không?
 
 

Qua Báp-Tem Của Chúa Jêsus Và Huyết Nơi Thập Tự Giá, Mọi Tội lỗi Của Con Người Hiện Nay Đã Được Tẩy Sạch

 
Để tẩy sạch tội lỗi của con người mà Chúa Jêsus đã phải chịu Báp-tem bởi Giăng. Nếu chúng ta nhìn vào những chức vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus mà bỏ qua Báp-tem này khỏi cuộc sống chung của Ngài, thì chương trình cứu rỗi của con người nơi Chúa Jêsus từ trước khi sáng thế sẽ trở thành sự dối trá. Ngay cả trước khi sáng lập thế giới này, Chúa Jêsus đã chuẩn bị chịu Báp-tem để gánh tội lỗi của con người và đổ huyết Ngài.
Đấy là tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, là người đại diện cho toàn thể nhân loại, và bởi đó tiếp nhận mọi tội lỗi (Ma-thi-ơ 11:11-12; 3:15). Việc Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội lỗi của tội nhân bởi chịu Báp-tem là chương trình của sự cứu rỗi. Chúa Jêsus đã tiếp nhận mọi tội lỗi của tội nhân và tẩy sạch chúng, và đã chết thay cho chúng ta vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chết thế cho chúng ta, và bởi việc đó Ngài đã giải cứu những người tin nơi điều này khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt của họ. Qua phương pháp này (phương pháp Báp-tem), Chúa Jêsus đã có thể tiếp nhận tội lỗi của con người trên mình Ngài và mang mọi sự đoán phạt tội lỗi bằng cách đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá. “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” (Ma-thi-ơ 3:15). Việc Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem tại sông Giô-đanh có nghĩa rằng Ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của những tội nhân như chúng ta.
Hỡi anh chị em, có thể nào bạn không tin rằng Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này hơn 2000 năm trước, rằng Ngài đã chịu Báp-tem khi Ngài 30 tuổi, và rằng Ngài đã đổ huyết Ngài ra vì anh chị em, chỉ bởi vì bạn không được chính mắt nhìn thấy những điều này không? Nhưng bởi vì biết về mọi tội lỗi của chúng ta, nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi cho chúng ta với nước và huyết ngay cả trước khi sáng thế, và bởi sai Đức Chúa Jêsus Christ và Giăng Báp-tít đến thế gian theo chương trình này, Ngài đã làm trọn sự cứu rỗi cho tất cả chúng ta. Để khiến chúng ta có thể nhận biết mọi lẽ thật này, Đức Chúa Trời đã khiến đầy tớ của Ngài viết xuống Lời Ngài. Qua Lời được chép của Ngài, Đức Chúa Trời đã bày tỏ mọi sự về chương trình cứu rỗi và sự hoàn thành của nó cho toàn thể nhân loại. Hiện nay Ngài khiến cho mọi người có thể nhận biết qua Lời được chép của Đức Chúa Trời lẽ thật Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh để gánh mọi tội lỗi của chúng ta.
Bây giờ, tất cả chúng ta phải tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá như là sự cứu rỗi cho chính chúng ta. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy sự việc bằng chính con mắt xác thịt của chúng ta, nhưng chúng ta phải tin nơi lòng chúng ta. Đức tin thật đến với chúng ta khi đức tin của chúng ta dựa trên Lời của Ngài. Chúa đã nói với Thô-ma rằng, “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29). Chúa Jêsus đã cứu bạn và tôi với Báp-tem mà Ngài đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ. Đức Chúa Trời cho phép những người tin điều này có thể vào Nước Thiên đàng.
Đấy là tại sao Đức Chúa Trời đã xé bức màn của Đền thờ khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá. Chúa Jêsus đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Điều Chúa Jêsus đã làm vượt trội để phá vỡ bức tường tội-lỗi. Ngài đã làm cho mọi người có thể vào Thiên đàng mà không bị ngăn trở chỉ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong lòng. Tôi cảm tạ Chúa tôi vì đã ban cho chúng ta lẽ thật này, để vì thế mà tất cả chúng ta có thể thật sự được vào Thiên đàng nếu trong lòng chúng ta tin như thế.
Sự kiện này, là sự Chúa Jêsus đã sanh xuống thế gian trong hình hài của một tạo vật để cứu những tội nhân, tuyệt vời như thế nào? Đó là một sự kiện phi thường, ngay cả khi so sánh với việc tạo dựng thế gian của Ngài. Chúa, Đấng sáng tạo nên mọi vật, có thể tạo nên những vật thọ tạo của Ngài là điều dĩ nhiên, nhưng việc Đấng Sáng Tạo trở nên một thọ tạo, gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-tem, và chịu đóng đinh thì không thể là gì khác hơn ngoài sự kiện vĩ đại của sự cứu rỗi.
Làm sao chính Đấng Sáng Tạo có thể trở nên một trong những vật thọ tạo của Ngài? Vì Chúa Jêsus, cũng chính là Đức Chúa Trời, hạ Ngài xuống mức thấp như vậy để Ngài có thể chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, người đại diện cho loài người, tại sông Giô-đanh. Sự kiện này có gì là tuyệt diệu? Nhưng đây không phải là sự kết thúc, vì Chúa Jêsus hạ thấp mình đến tận cùng, vâng phục để chịu chết, để chịu đựng sự đau khổ độc ác không thể xiết tại Thập tự giá, để đổ huyết Ngài ra và chết. Tất cả những điều này không thể là điều gì khác ngoài tình yêu của Đức Chúa Trời, sự nhân từ thương xót và ân điển vĩ đại của Ngài.
Mọi tội lỗi của con người đã được hoàn toàn tẩy sạch một lần đủ cả với Báp-tem của Chúa và huyết Ngài trên Thập tự giá. Và đã xé bức màn Đền thờ ra, sau 3 ngày Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết, và hiện nay Ngài đang muốn được gặp những người tin nơi lẽ thật này trong lẽ thật. Như vậy, những công tác mà Chúa đã cứu tội nhân là một sự kiện lớn hơn, vĩ đại hơn cả những công việc sáng tạo ra vũ trrụ này và mọi vật trong đó của Ngài. Sự giáng sanh của Chúa Jêsus, Báp-tem, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên và trở lại của Ngài, và việc Ngài khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài là công việc tình yêu của Đức Chúa Trời.
Chúa chúng ta đã cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi. Chúa chúng ta đã giải thoát bạn và tôi một lần đủ cả khỏi tội lỗi của thế gian qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Vì thế chúng ta có thể trở nên công chính bởi đức tin và cảm tạ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đầy dẫy ơn cứu rỗi của Ngài. Bạn có tin không?
Hỡi anh chị em, tôi và bạn đã từng là những người không thể tránh khỏi bị quăng vào Địa ngục. Chúng ta đã từng là những người không thể tránh được sự hủy diệt vì tội lỗi của chúng ta và chúng đã sống cuộc đời buồn thảm, nhưng Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi với sự cứu rỗi và Ngài đã dự phòng ngay cả trước khi sáng tạo thế giới. Chúng ta không có cách nào hơn là sống cuộc sống giữa tội lỗi của chúng ta, khóc than, phẩn uất, và nguyền rủa số phận của chúng ta, nhưng để cho những người như chúng ta có thể được vào Nước Thiên đàng, Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội-lỗi. Vì thế Chúa chúng ta đã trở thành Cứu Chúa của sự cứu rỗi chúng ta.
Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta Phúc-âm của Nước và Thánh linh, và Ngài cũng bảo đảm sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus đã trở thành Chúa của sự cứu rỗi. Ngài đã gánh tội lỗi của thế gian thay cho chúng ta, đã chết thay cho chúng ta và vì đó trở thành Cứu Chúa tuyệt đối của chúng ta.
 
 
Bạn Có Tin Nơi Báp-Tem Mà Chúa Jêsus Đã Nhận Và Huyết Mà Ngài Đã Đổ Không?
 
Sự giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta được làm trọn bởi tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết của Thập tự giá. Để tội nhân được cứu bởi tin nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa, họ buộc chắc chắn phải suy gẫm Báp-tem của Ngài và Thập tự giá, và họ phải tin rằng bởi sự kết hợp giữa hai điều này mà sự cứu rỗi trọn vẹn được làm tròn.
Có khi nào bạn không tin rằng Chúa Jêsus đã chịu Báp tem và chết trên Thập tự giá không? Có khi nào bạn bác bỏ Báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng và từ chối tin nơi đó không? Sự công chính của Đức Chúa Trời đã được làm trọn bởi vì Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận là một quá trình mà qua đó Ngài đã gánh tội lỗi của mọi tội nhân, và sự chết mà Ngài đã chịu bởi đổ huyết báu Ngài ra là hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Như thế, khi bạn và tôi tuyên bố tin nơi Chúa Jêsus, chúng ta phải tin vào cả hai Báp-tem và huyết trên Thập tự giá của Ngài như một sự cứu rỗi.
Đức Chúa Trời đã viết sự cần thiết của Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết đã đổ của Ngài trong Lời Ngài, nhưng bất chấp điều này, nhiều người vẫn khăng khăng rằng họ chỉ cần tin nơi huyết trên Thập tự giá để được cứu. Nếu bạn là một người trong số họ, thì bạn phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về niềm tin của bạn, quay trở lại, và tin nơi cả hai yếu tố cần thiết này. Nếu bạn không làm như vậy nhưng chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá, thì cuối cùng bạn sẽ biến những chức vụ thánh của cuộc đời Chúa Jêsus thành vô ích. Nếu vô tình bạn có đức tin như vậy, thì bạn phải quay trở lại từ đức tin sai lầm này và có đức tin thật đã được đề cập đến trong cả Kinh thánh. Không có Báp-tem của Ngài, thì sự chết của Ngài trên Thập tự giá có ích lợi gì cho chúng ta? Nếu Chúa Jêsus không chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, thì sự chết của Ngài chẳng liên quan gì đến tội lỗi của chúng ta cả.
Anh chị em thân mến, nếu bạn được xóa tên khỏi một hóa đơn, chẳng phải là bạn đã phải đem tiền trả cho chủ nợ sao? Người mắc nợ phải đưa số tiền đúng với số mà họ đã nợ, và chỉ khi đó tên của họ mới được xóa khỏi danh sách. Cũng như vậy, để trả tiền công tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã tiếp nhận những tội lỗi như thế của chúng ta qua Báp-tem của Ngài và xóa sạch chúng bởi huyết đã đổ của Ngài.
Qua Báp-tem mà Ngài đã nhận, Chúa đã cất đi tội lỗi của chúng ta, và đây là tại sao Ngài có thể mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra. Theo những luật thông thường, để trả hết nợ, người đó phải đem một số tiền phù hợp với số nợ này. Nếu người mắc nợ không mang tiền mà chỉ cho là đã trả hết nợ, thì tên của họ có thực sự được xóa không? Cho dù họ có tin chắc rằng tên của họ đã được xóa như thế nào đi nữa, thì sự thật là tên của họ vẫn còn lưu trữ trong hóa đơn.
Như người mắc nợ có thể được hết nợ của họ chỉ khi họ trả hết nợ, thì để những tội nhân như chúng ta nhận được sự tha thứ tội-lỗi, trong lòng chúng ta phải có đức tin tin rằng tội lỗi chúng ta đã chuyển sang Chúa Jêsus qua Báp-tem mà Ngài đã nhận. Không phải chúng ta đã tự làm Báp-tem này để chuyển tội lỗi chúng ta lên đầu Chúa Jêsus. Nhưng qua một người trung gian tên Giăng Báp-tít, chúng ta mới có thể chuyển tội lỗi chúng ta lên Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là Đấng chịu Báp-tem bởi Giăng, đã mang tội lỗi của thế-gian, đã đến Thập tự giá, đã đổ huyết Ngài ra và chết. Bởi tin nơi Báp-tem của Ngài, điều tượng trưng và chứng nhận cho sự cứu rỗi, qua đó Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta và đã cứu chúng ta, chúng ta có thể nhận được sự chứng nhận của sự cứu rỗi chúng ta. Bởi tin nơi điều mà Chúa chúng ta đã làm cho chúng ta trong lòng, hiện nay chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội-lỗi. Tại sao? Bởi vì qua Báp-tem và huyết của Ngài, Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta sự sống mới.
Khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, bức màn của Nơi Chí Thánh bị xé thành hai mảnh, trái đất rúng động, đá bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của những thánh đồ đã chết được sống lại. Qua những sự kiện này, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài sẽ phục sinh những người tin nơi Lời Ngài, rằng Chúa Jêsus đã đến và tẩy sạch tội lỗi của loài người. Ngài đã bày tỏ rằng Chúa Jêsus quả thật đã sống lại từ cõi chết, và rằng những người tin nơi Chúa Jêsus chắc chắc cũng được sống. Chúa Jêsus không chỉ đã cứu chúng ta khỏi tội-lỗi, mà Ngài cũng ban cuộc sống mới cho chúng ta, là những người bị chết về tâm linh. Để ban cho chúng ta sự sống mới nên Ngài đã chịu Báp-tem, chết trên Thập tự giá, và sống lại. Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng ta có thể vào Thành Thánh của Ngài và sống tại đó đời đời. Tôi thật sự cảm tạ Ngài với đức tin của tôi.
Nơi mà những người nhận được sự tha thứ sẽ sống là Thiên đàng. Vì thế hãy tin rằng những người nhận được sự tha thứ tội lỗi trên thế gian này tất cả sẽ được vào Thiên đàng và sống ở đó. Thiên đàng thuộc về những người đã nhận được sự tha thứ tội-lỗi. Tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và được tái sanh không phải là hai điều riêng biệt, nhưng chúng đều giống nhau.
Nếu ai tin nơi Lời Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì người đó được tái sanh ngay lúc anh/chị ấy tin. Khi tội nhân nhận được sự tha thứ tội, họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đối với con cái của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho họ Thiên đàng như là một món quà. Mặc dù trong xác thịt của chúng ta, không có việc gì là của tự chúng ta, hãy chỉ nhìn vào một việc, đức tin tin nơi Cứu Chúa của chúng ta, Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi và Thiên đàng như là quà của Ngài cho chúng ta.
Việc Chúa chúng ta đã đến trong trái đất này, rằng Ngài đã chịu Báp tem, và rằng Ngài đã đổ huyết ra, tất cả đều là sự thật. Khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, Ngài đã gánh tội lỗi của thế gian với phép báp-tem của Ngài. Trước khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh, thì Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng, Ngài đã mang tội lỗi của thế gian rồi. Cho nên vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-tem nên Ngài phải mang hình phạt của luật pháp vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì để Chúa Jêsus cứu loài người khỏi tội-lỗi, Ngài đã phải chết trên Thập tự giá trong khi mang tội của thế gian mà Ngài đã gánh với Báp-tem của Ngài.
Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, người đóng đinh Ngài không phải là người Do-thái, nhưng họ là quân lính La-mã. Chúa Jêsus chịu đóng đinh bởi lính Ngoại bang. Đổ hết huyết Ngài ra vì tội lỗi của chúng ta, với hơi thở cuối cùng của Ngài, Chúa Jêsus đã kêu lên, “mọi việc đã xong rồi!” Chính vào lúc đó, bức màn của Đền thờ bị xé ra từ trên xuống dưới. Hơn nữa, Kinh thánh cũng nói với chúng ta rằng mặt đất rúng động, đá vỡ ra, và mồ mả mở ra; có nhiều các thánh đồ đã chết sống lại (Ma-thi-ơ 27:51-52). Khi những chỉ huy và lính La-mã chứng kiến những điều xảy ra lúc Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, họ đã công nhận, “Người này thật là Con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 27:54). Đức Chúa Trời đã khiến miệng của những quân lính Ngoại bang công nhận rằng, “Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời Hằng sống.”
Hiện nay, những người phải chứng nhận Phúc-âm thật khắp toàn thế giới không ai khác ngoài chúng ta, những tín đồ của Phúc-âm Nước và Thánh linh. Qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà mọi người được thay đổi. Khi người ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nơi Chúa Jêsus, họ được thay đổi cách thuộc linh mà không cần cố gắng, vì Đức Thánh Linh đến ngự trong lòng họ. Và lòng của những người tái sanh công chính được đổi mới mỗi ngày, vì trong Hội thánh của Đức Chúa Trời họ có thể nghe Lời Phúc âm của Nước và Thánh linh cách kiên định. Họ đến để nghe Lời Ngài, ngợi khen Chúa Jêsus, và khi họ ngợi khen, họ kinh nghiệm rằng những lời bài hát khắc sâu vào lòng họ, bởi đó đổi mới lòng họ mỗi ngày. Lòng của người công chính không ngừng đổi mới, và họ có thể cảm giác được sự thay đổi rõ ràng đó trong chính họ.
Và khi nhìn thấy sự thay đổi của chúng ta, là những người đã trở nên công chính, những người không tin phải công nhận rằng, “Họ đã thật sự được cứu. Họ là những Cơ Đốc Nhân thật, là dân sự của Đức Chúa Trời.” Như vậy, sự tha thứ tội lỗi của chúng ta không phải là một loại cứu rỗi được chứng thực bởi chúng ta mà thôi. Những chỉ huy và lính La-mã cũng công nhận sự thật này, rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã cứu tội nhân khỏi tội lỗi thế gian khi Ngài bị đóng đinh. Như vậy, chính Đức Chúa Trời đã làm chứng cho những người tin nơi chân lý Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi bởi nước và huyết.
 
 

Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh Khiến Ngay Cả Ma Quỷ Phải Đầu Hàng

 
Phúc-âm của Nước và Thánh linh là sự cứu rỗi mà ngay cả Ma quỷ cũng phải đầu hàng. Khi Chúa Jêsus nói, “Mọi sự đã được trọn” trên sự chết của Ngài, thì Ma quỷ có thể đã nói, “À! Thật là xấu hổ, nhưng về điều này thì ta chẳng thể làm gì được! Ngài đúng. Thật không còn tội lỗi trên thế gian này nữa. Mọi người bây giờ hoàn toàn vô tội không có trường hợp ngoại lệ nào cả! Nó đang ăn nuốt trái tim ta, nhưng ta không thể làm gì hơn được!”
Nói cách khác, chính Ma quỷ cũng không thể không thừa nhận sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus đã làm trọn này. Nhưng hắn vẫn cố gắng để cản trở những người đã nhận được sự tha tội sống cuộc sống đức tin của họ. Vì những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã được làm trọn bởi Chúa Jêsus là con cái Đức Chúa Trời, nên họ cố gắng sống vì Ngài. Nhưng đối với Ma quỷ, điều này có thể chỉ có nghĩa rằng chỉ có một số ít đầy tớ của hắn là nô lệ của tội-lỗi, và vì thế hắn cố gắng ngăn trở những đầy tớ của Đức Chúa Trời trong việc truyền bá lẽ thật này cho toàn cả thế giới.
Nếu những người đã nhận được sự cứu rỗi cứ tiếp tục truyền bá Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì có nhiều người được tha thứ tội-lỗi. Đây là tại sao Sa-tan cắn nuốt những người yếu đuối và không nhả ra, hắn ngăn trở họ để có thêm một người bị ngăn trở khỏi việc đi theo Chúa Jêsus.
Hắn xúi giục lòng của người ta bằng cách nói, “Hãy giết Jêsus đi!” Ma quỷ khiến họ đóng đinh Chúa Jêsus cho đến chết. Nhưng chỉ khi Ma quỷ nghĩ rằng mọi việc đã chấm dứt, Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và khi hấp hối Ngài đã kêu lên, “Mọi việc đã được trọn!” thì Ma quỷ bị kinh hoảng bởi điều này. Chẳng những cản trở, mà bởi gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem tại sông Giô-đanh và chết trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã làm trọn sự cứu rỗi cách công chính, là sự giải cứu loài người khỏi tội lỗi và sự đoán xét. Ma quỷ đã quên đi sự thông sáng của Đức Chúa Trời. Hắn nghĩ rằng mọi sự sẽ chấm dứt nếu hắn giết chết Chúa Jêsus trên Thập tự giá, nhưng không phải như vậy. Sau khi gánh tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài, Chúa Jêsus đã hoàn thành sự tha tội của tội nhân bằng cách hi sinh thân thể Ngài trên Thập tự giá và chết.
Với sự chết của thể xác Ngài, Chúa Jêsus đã trả xong tiền công của tội-lỗi. Như thế, tội lỗi không còn được tìm thấy trong con người nữa. Tại sao? Bởi vì dựa theo luật vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Chúa Jêsus đã chết thay cho tội nhân. Chúng ta phải tin rằng vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của tội nhân tại sông Giô-đanh nên Ngài đã có thể chết thay cho tội nhân.
“Mọi việc đã xong rồi!” Đây là điều Chúa Jêsus kêu lên trên Thập tự giá trong hơi thở cuối cùng. Bởi vì Chúa Jêsus đã chết, nên Ma quỷ không còn nói với chúng ta rằng, “Ngươi có tội, đúng không?” Bởi vì sự giáng sanh của Chúa Jêsus, Báp-tem, sự chết trên Thập tự giá, huyết, và sự phục sinh của Ngài, nên Ma quỷ đã bị đánh bại trước Chúa Jêsus. Mặc dù Ma quỷ ly gián sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cách khiến chúng ta luôn luôn phạm tội, nhưng cuối cùng bởi vì sự thông sáng của Con Đức Chúa Trời, vì sự tẩy sạch tội lỗi và sự đoán phạt, Ma quỷ không thể tránh khỏi việc hoàn toàn bị đánh bại.
Khi bạn tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá, bạn có vẫn còn tội lỗi không? Dĩ nhiên là không rồi! Nói rằng chúng ta không có tội là điều không thể nói với lương tâm xác thịt. Nhưng bởi tin nơi Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus, nên hiện nay chúng ta mạnh dạn tuyên bố chúng ta là vô tội. Bạn có thật sự tin rằng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem tại sông Giô-đanh, đã chết trên Thập tự giá thay cho chúng ta và bởi đó đã cứu chúng ta không? Bởi đức tin của chúng ta nơi lẽ thật này, chúng ta bây giờ có thể nói rằng chúng ta không còn tội lỗi nữa. Và thực tế, hoàn toàn không còn tội lỗi trong lòng chúng ta, ngay cả một chút nhỏ như một đồng xu vậy. Đấy là tại sao những trái tim biết ơn rộn lên trong chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, hãy dâng lên lòng biết ơn với đức tin của chúng ta.
“Lạy Đức Chúa Trời, đức tin của con có thể không lớn, nhưng cho dù với một đức tin nhỏ như hạt cải, con vẫn dâng lên lời cảm tạ Ngài. Con là một người không thể mang tình yêu vĩ đại của Ngài, nhưng Ngài vẫn đến trong lòng con, và vì thế với đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh của con, con bây giờ nắm giữ tình yêu của Ngài trong lòng con. Lòng con cảm tạ Chúa mỗi ngày, vì Chúa là Đấng ngự trong lòng con và ở với con. Vì đã ban cho con tấm lòng này, con dâng lên Chúa mọi lời tạ ơn của con.” Như vậy, Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta tấm lòng biết ơn. Và Chúa chúng ta ban phước cho chúng ta mỗi ngày.
Vì thế không chỉ mình tôi, nhưng mọi người những ai nghe và tin nơi lẽ thật cứu rỗi trọn vẹn của Ngài, chúng ta đều hoàn toàn không còn tội lỗi trong lòng chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh linh, nên chúng ta đã nhận được ơn cứu rỗi, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời hết lòng muốn tất cả mọi người nhận ra rằng không có con đường nào cho họ để được cứu ngoài việc nhận biết sự giáng sanh của Chúa Jêsus, phép Báp-tem, huyết, và sự trở lại của Ngài và tin nơi lẽ thật này.
Công vụ 4:12 chép, “Không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời không có danh nào khác ban cho loài người để nhờ đó mà chúng ta được cứu.” Chúng ta tin nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta. Những người tin nơi điều này, trái tim biết ơn bật lên rộn rã. Vì thế chúng ta có những tấm lòng biết ơn Chúa. Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi, và Ngài cũng ban cho chúng ta tấm lòng biết ơn. Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta không thể không tôn cao Chúa với sự tạ ơn vì Ngài đã ban cho chúng ta mọi ơn phước dư dật này.
Cho dù đức tin của chúng ta nhỏ như hạt cải, nhưng nếu trong lòng chúng ta vẫn tin nơi những điều Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta, thì chúng ta đều được cứu. Tôi nài xin tất cả các bạn nhận ra rằng chúng ta chẳng có thể làm gì được cho sự cứu rỗi của chúng ta ngoài việc chỉ tin, để biết sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không này, và để tin nơi đó. Bởi vì sự tha thứ tội lỗi không thể đạt được qua những nổ lực của chúng ta nên Đức Chúa Trời đã một mình tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài và ban sự cứu rỗi của Ngài cho chúng ta, là những kẻ tin. Hiện nay, điều còn lại cho chúng ta làm là chỉ nhận sự tha thứ tội lỗi này bởi đức tin.
Người Đại hàn có một câu nói là, “Nếu bạn quá thích quà tặng, thì bạn sẽ bị hói đầu.” Trong cách nói của người Anh, nó đại khái như, “Không có chuyện có một bữa ăn trưa miễn phí.” Điều này quả thật đúng, chẳng có gì trong cuộc sống này đối với chúng ta là miễn phí cả. Và chúng ta có khuynh hướng nhạo báng những người nhận quà mà không có gì tặng lại. Tuy nhiên, được cứu và đi vào Thiên đàng thì đạt được bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, hoàn toàn miễn phí. Hói đầu vì nhận quá nhiều quà có thể khó coi về thể xác, nhưng hói đầu thuộc linh để nhận quà của Đức Chúa Trời là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng các bạn tất cả sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời vui mừng khi thấy lòng chúng ta vô tội, và khi thấy điều này, Ngài ôm chúng ta vào trong vòng tay của Ngài.
Chúng ta tìm thấy ơn phước miễn phí của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không thể không cảm tạ Chúa: Chúa chúng ta đã đến trong thế gian này, nhận Báp-tem của Ngài bởi nước, đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, và bởi đó đã mở cửa Thiên đàng. Bởi việc xé bức màn của Nơi Chí Thánh từ trên xuống dưới, Ngài đã khiến cho mọi nguời tin, là người tái sanh bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, được vào Nước Thiên đàng. Bạn cũng phải vào Thiên đàng bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh trong lòng bạn.
Tôi cảm tạ Chúa chúng ta vì đã chịu Báp-tem, đổ huyết Ngài ra, sống lại từ cõi chết, và vì ân điển mà đã mở cánh cửa của sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta.