Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-22. Kẻ theo tà giáo trong Kinh Thánh là ai?

 Kẻ theo tà giáo là người có tội trong lòng anh/chị ấy khi không tin Đức Chúa Jêsus. Trong Tít 3:11 nói, “vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.”
Đức Chúa Jêsus đã nhận lấy mọi tội lỗi của chúng ta bằng Báp-têm của Ngài, nhưng một người theo tà giáo không tin Phúc âm phước hạnh của Nước (Báp-têm của Đức Chúa Jêsus, Báp-têm của sự chuộc tội) là quà tặng quí giá của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó họ tự đoán phạt vì là tội nhân trong khi từ chối sự cứu rỗi trọn vẹn.
Kinh Thánh gọi kẻ tà giáo là những kẻ tin Đức Chúa Jêsus nhưng tự kết án mình là tội nhân (Tít 3:11). Bạn hãy tự xét mình bạn có phải là kẻ tà giáo không? Nếu bạn tin Chúa Jêsus nhưng vẫn xem mình là tội nhân vì bạn không biết lẽ thật của phúc âm của nước và Thánh Linh. 
Nếu bạn tin Chúa Jêsus mà vẫn xem mình là tội nhân thì bạn là kẻ tà giáo. Điều đó có nghĩa là bạn nghĩ rằng Phúc âm thật của Nước và Thánh Linh không có hiệu lực tẩy sạch tội lỗi của bạn và làm cho bạn trở thành con cái của Ngài. Nếu bạn là một trong những người được gọi là một người tà giáo xưng nhận tội lỗi của bạn trước Đức Chúa Trời mỗi ngày, cầu xin sự tha thứ và thú nhận bạn vẫn là một người có tội thì bạn phải cân nhắc lại đức tin của bạn cách đúng đắn hơn.
Làm thế nào bạn vẫn là một người có tội khi mọi tội của bạn đã được Chúa Jêsus chuộc? Tại sao bạn cố gắng trả món nợ khi nó đã được Chúa Jêsus trả thay như là một quà tặng cho bạn? Nếu bạn cứ khăng khăng trả món nợ cho chính mình thì anh em là kẻ tà giáo vì đức tin bạn khác biệt trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bất cứ người nào tin Đức Chúa Jêsus chưa tái sanh đều là một kẻ tà giáo. Bạn phải biết chân lý này. Vì Đức Chúa Trời đã chuộc mọi tội của thế giới, nếu bạn bỏ qua sự cứu rỗi của Ngài thì bạn là một kẻ tà giáo.
 Một kẻ tà giáo là người gọi chính anh/chị ấy là tội nhân, nói cách khác, là người tự định tội. Bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời Thánh Khiết sẽ chấp nhận một tội nhân là con của Ngài sao? Nếu bạn gọi mình là một tội nhân trong khi bạn tin Đức Chúa Trời Thánh Khiết thì bạn là kẻ tà giáo. Để không trở thành kẻ tà giáo, bạn phải tin vào cả hai Báp-têm của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá như một chân lý.
 Bạn chỉ có thể được cứu khi bạn tin cả hai điều này cùng lúc: Báp-têm của Đức Chúa Jêsus và Huyết của Ngài.