Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-32. Vì Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót, Ngài sẽ coi chúng ta là công chính, mặc dù chúng ta có tội lỗi trong lòng nếu chúng ta chỉ tin vào Chúa Jêsus không?

Đức Chúa Trời là Tình yêu và cũng công bằng. Cho nên, Ngài phán xét tội lỗi một cách thẳng thắn dù cho đó là gì. “Tiền công của tội lỗi là cái chết” (Rô-ma 6:23). Điều này nghĩa là một tội nhân thì bị định đoạt đi địa ngục sau khi bị phán xét. Ngài tách người công chính ra khỏi tội nhân như Ngài phân biệt ánh sáng khỏi bóng tối. Ngài gọi họ, những người vô tội bởi do tin Đức Chúa Jêsus xoá bỏ tất cả tội lỗi của họ thông qua phép báp-têm và bị đóng định trên Thập-tự-giá, là người công chính. 
 Tuy nhiên, những người vẫn có tội trong họ, vì không tin phép báp-têm của Ngài là những tội nhân trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ là người không tin nước, tức là phép báp-têm của Ngài, như người trong thời kỳ Nô-ê không tin. Nếu Đức Chúa Trời coi những người vẫn có tội là công chính và vô tội thì Ngài đã nói dối cho nên không thể phán xét và cai trị tất cả loài thọ tạo của Ngài.
 Ngài nói rằng, “ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu” (Xuất Ê-díp-tố Ký 23:7). Kẻ gian ác là những người theo và nhờ vào truyền thống của con người, bỏ qua Phúc âm nước và Thánh Linh, mà với điều đó Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta trong cách công bằng và đúng nhất. Đức Chúa Jêsus nói, “Về tội lỗi vì họ không tin ta” (Giăng 16:9). Việc không tin lẽ thật Ngài đã xoá bỏ tất cả tội lỗi chúng ta thông qua phép báp-têm của Ngài, Thập tự giá và trở thành Chúa Cứu Thế là tội. Đây là tội phỉ báng chống lại Đức Thánh Linh, là điều không bao giờ được tha thứ. Người phạm tội phỉ báng Đức Thánh Linh không bao giờ được tha thứ bởi vì họ không tin rằng Ngài xoá bỏ tất cả tội lỗi của họ.
 Sứ đồ Giăng nói rằng, “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Vả lại, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài” (I Giăng 3:4-6). Không tin lẽ thật là Chúa Jêsus xoá bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp-têm và Thập tự giá của Ngài là phạm luật pháp và kẻ có tội phạm đó bị Ngài từ chối trong ngày cuối cùng.
 Những ai ở trong Ngài không có tội và hiệp một với Chúa Jêsus do được báp-têm trong Ngài. Những người đặt tất cả tội lỗi suốt đời của họ trên Ngài thông qua phép báp-têm của Ngài không có tội mặc dù họ vẫn phạm tội vì sự yếu đuối của thể xác. 
 Đức Chúa Trời gọi những người đặt tội lỗi trên Đức Chúa Jêsus và được thánh hóa theo luật pháp Đức Thánh Linh là người công chính. Và Ngài ban cho họ Thánh Linh như quà tặng. Đức Thánh Linh không bao giờ đến với những người có tội trong lòng. Kinh Thánh nói, “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa” (Thi-thiên 5:4). Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời không bao giờ ở trong lòng của kẻ có tội. Ngay cả một kẻ có tội không có Đức Thánh Linh trong anh/chị ấy có thể nói rằng mình không có tội theo học thuyết và tư tưởng của riêng anh /chị ấy. Nhưng, một người không bao giờ nói được rằng mình không có tội trong lòng anh/chị ấy và được công chính với đức tin bởi vì lương tâm anh /chị ấy cáo trách anh/chị ấy.
 Cho nên, người ấy phải nói rằng anh/chị ấy là tội nhân theo cách nhìn của người khác, nhưng nghĩ cách chính chắn rằng anh/chị ấy là người công chính trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không bao giờ gọi tội nhân là người công chính. Một tội nhân là đối tượng chịu sự phán xét của Ngài và người ấy phải tin Phúc âm của nước và Đức Thánh Linh.