Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Bài cầu nguyện của Chúa

Những Bài Giảng Theo Bài Cầu Nguyện Của Chúa - Bài Cầu Nguyện Của Chúa: Những Giải Thích Sai Lầm Và Sự Thật
  • ISBN9788928240821
  • Trang264

Tiếng Việt 33

Những Bài Giảng Theo Bài Cầu Nguyện Của Chúa - Bài Cầu Nguyện Của Chúa: Những Giải Thích Sai Lầm Và Sự Thật

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 
 
Lời Nói Đầu 
1. Phúc Âm Nước Và Thánh Linh Được Chép Trong Kinh Thánh Là Gì? (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
2. “Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời Danh Cha Được Thánh” (Ma-thi-ơ 6:9) 
3. Những Công Nhân Xây Dựng Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Trên Đất Này (Ma-thi-ơ 6:10) 
4. “Xin Cho Chúng Tôi Hôm Nay Đồ Ăn Đủ Ngày” (Ma-thi-ơ 6:11) 
5. Tha Thứ Cho Những Yếu Điểm Của Nhau (Ma-thi-ơ 6:12) 
6. Chúng Ta Không Được Sống Một Cuộc Đời Chỉ Theo Đuổi Mong Muốn Của Xác Thịt (Ma-thi-ơ 6:13) 
7. Chúng Ta Phải Được Giải Thoát Khỏi Điều Ác Thay Vì Sa Vào Đó (Ma-thi-ơ 6:13) 
8. Vương Quốc Ngàn Năm Chờ Đợi Người Công Chính (Ma-thi-ơ 6:10) 
 
Để giải nghĩa bài Lời ccàu nguyện của Chúa cách chính xác, trước nhất chúng ta phải hiểu đúng Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, Phúc Âm mà Chúa đã phán bảo với chúng ta. Chúng ta có Lẽ thật trong chúng ta khi chúng ta không chỉ biết và hiểu Phúc Âm của Nước và Thánh Linh mà còn tin nó với tấm lòng của chúng ta. Phúc Âm thật, mà chúng ta tin, dẫn chúng ta đi xa hơn, để chúng ta có thể sống một đời sống trung thực mà Chúa muốn có trong chúng ta trong Bài Cầu Nguyện của Chúa.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này