Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (V) - Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài ( III )
  • ISBN9788928241644
  • Trang361

Tiếng Việt 37

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (V) - Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài ( III )

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu
1. Hãy Đổ Nước Đầy Những Cái Ché (Giăng 2:1-11)
2. Đức Chúa Trời Đã Ban Con Độc Sanh Của Ngài Cho Chúng Ta! (Giăng 3:16-21) 
3. Mạch Nước Tuôn Tràn Mang Đến Sự Sống Đời Đời (Giăng 4:3-26)
4. Người Đàn Bà Sa-ma-ri Có Năm Đời Chồng (Giăng 4:6-26)
5. Chúa Jêsus Christ, Đấng Đã Ban Cho Chúng Ta Sự Sống Đời Đời (Giăng 4:13-42)
6. Đức Tin Thật Của Ông Đã Cứu Con Trai Mình (Giăng 4:46-54)
7. Đời Sống Thuộc Linh Mà Đức Chúa Trời Chấp Thuận (Giăng 5:30-44)
8. Chúng Ta Phải Ăn Thịt Và Uống Huyết Của Chúa Jêsus Bằng Đức Tin (Giăng 6:31-59)
9. Dòng Sông Tươi Mát Của Đức Thánh Linh Tuôn Chảy Trong Lòng Những Người Đã Tiếp Nhận Ngài (Giăng 7:37-53)
10. Ân Điển Cứu Rỗi Được Ban Cho Người Đàn Bà Bị Bắt Khi Đang Phạm Tội Tà Dâm (Giăng 8:1-12)
11. Quyền Năng Của Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Giăng 8:1-16) 
12. Đức Chúa Jêsus Christ Là Cứu Chúa Duy Nhất Của Nhân Loại (Giăng 8:21-28)
13. “Nếu Các Ngươi Hằng Ở Trong Đạo Ta, Thì Thật Là Môn Đồ Ta” (Giăng 8:31-36)
14. Người Sanh Ra Bởi Ma Quỉ Và Người Sanh Ra Bởi Đức Chúa Trời (Giăng 8:37-47)
15. Hãy Đánh Bại Ma Quỉ Bằng Lời Của Chúa (Giăng 8:44)
16. Chúng Ta Phải Biết Và Tin Rằng Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời (Giăng 8:48-59)
 
Tình yêu của Đức Chúa Trời khải thị qua Đức Chúa Jêsus Christ. 

Như có chép, "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết." (Giăng 1:18).
Chúa Jesus đã khải thị tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Chúa Jesus đã giải cứu chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Sự thật hoàn hảo của sự cứu rỗi là phúc âm của nước và Thánh Linh! Chúng ta chưa bao giờ hối tiếc vì đã nhận được sự cứu rỗi nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus, Đấng đã đến bởi nước và huyết (1 Giăng 5:6).
Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, giữ vững niềm tin vào tình yêu thương của Ngài trong lòng của bạn và sống mỗi ngày để lan truyền tình yêu thương đó. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được phước lành là được xóa bỏ tội lỗi bằng cách gặp gỡ với Đức Chúa Trời qua phúc âm của Nước và Thánh Linh. (1 Giăng 5:6). 
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này