Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Ga-la-ti

Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti - Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (I)
  • ISBN8983143517
  • Trang436

Tiếng Việt 16

Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti - Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (I)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 1
1. Chúa Đã Giải Cứu Chúng Ta Khỏi Thế Giới Gian Ác Này (Ga-la-ti 1:1-5) 
2. Đức Tin Của Bạn Không Giống Với Đức Tin Của Người Theo Chủ Thuyết Cắt Bì Sao? (Ga-la-ti 1:1-5) 
3. Chúa Đã Giải Cứu Chúng Ta Cách Trọn Vẹn Một Lần Đủ Cả (Ga-la-ti 1:3-5) 
4. Chẳng Có Phúc Âm Nào Khác Ngoài Phúc Âm Nước Và Thánh Linh (Ga-la-ti 1:6-10) 
5. Những Người Có Lòng Làm Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 1:10-12) 
6. Đức Tin Và Lời Khuyên Của Sứ Đồ Phao Lô Cho Những Người Theo Chủ Nghĩa Cắt Bì Ga-la-ti 1:1-17) 
7. Đức Tin Điều Luật Chỉ Mang Đến Sự Rủa Sả (Ga-la-ti 1:1-24) 

CHƯƠNG 2
1. Tại Sao Phao Lô Xem Thường Những Người Theo Chủ Nghĩa Luật pháp? (Ga-la-ti 2:1-10) 
2. Thực Chất Đức Tin Của Phao-Lô (Ga-la-ti 2:20) 
3. Bởi đức tin trong Con Đức Chúa Trời, chúng ta có chết và sống lại với Ngài chưa? (Ga-la-ti 2:20) 
4. Con Người Không Được Xưng Công Chính Bởi Việc Làm Của Luật Pháp Nhưng Bởi Đức Tin Trong Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ga-la-ti 2:11-21) 
5. Chúng Ta Được Xưng Công Chính Chỉ Bởi Đức Tin Tinh Sạch (Ga-la-ti 2:11-21) 

CHƯƠNG 3
1. Luôn Sống Bởi Đức Tin Trong Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ga-la-ti 3:1-11) 
2. Khi Nào Sự Trống Trải Trong Lòng Chúng Ta Mất Đi? (Ga-la-ti 3:23-29) 
3. Hiện Nay Chúng Ta Không Còn ở Dưới Sự Rủa Sả Của Luật Pháp Nữa (Ga-la-ti 3:1-29) 
 
Giáo Lý Ăn Năn Đủ Làm Bạn Bị Bệnh Thuộc Linh.

Mọi người trên khắp thế giới đều sợ những loại virus như SARS, bởi vì họ có thể chết nếu tiếp xúc với những loại virus vô hình như vậy. Tương tự như vậy, những người theo Cơ Đốc Giáo ngày nay trên khắp thế giới đang chết dần chết mòn về thể xác và tâm linh bởi bị nhiễm giáo lý về sự ăn năn. Ai có thể biết rằng giáo lý về sự ăn năn là sai lầm nhiều như vậy? Bạn có biết ai đã khiến Cơ đốc nhân rơi vào vực thẳm của sự hoang mang thuộc linh không? Họ là những tội nhân Cơ đốc giáo, những người dâng lời cầu nguyện ăn năn hàng ngày để được tẩy rửa tội lỗi cá nhân của họ trong khi tuyên bố tin vào Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi của họ. Vì vậy, bạn phải nhận được sự xóa bỏ tội lỗi bằng cách tin vào Lời Phúc Âm của nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ ban đầu. Bạn không được để mất cơ hội may mắn được tái sinh. Tất cả chúng ta phải thoát khỏi đường hầm tối tăm của sự hoang mang thuộc linh bằng cách tin vào Lẽ Thật phúc âm của Nước và Thánh linh. Sau đó, chúng ta có thể nhìn vào ánh sáng rực rỡ của Lẽ thật, đến bởi phúc âm của nước và Thánh Linh.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này