Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (IV) - NHỮNG PHƯỚC THUỘC LINH MÀ CHÚA JÊSUS BAN CHO CHÚNG TA
  • ISBN9788928240364
  • Trang382

Tiếng Việt 30

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (IV) - NHỮNG PHƯỚC THUỘC LINH MÀ CHÚA JÊSUS BAN CHO CHÚNG TA

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 21
1. Những Công Nhân Được Đức Chúa Trời Dùng (Ma-thi-ơ 21:1-11) 
2. Thật Vinh Dự Khi Được Dùng Trong Công Việc Chúa (Ma-thi-ơ 21:1-11) 
3. Ngươi Hãy Nói, “Chúa Cần Chúng” (Ma-thi-ơ 21:1-14) 
4. Hãy Yêu Đức Chúa Trời Đầu Tiên Và Trên Hết (Ma-thi-ơ 21:12-32) 
5. Mối Quan Hệ Giữa Công Việc Của Giăng Báp-Tít Và Phúc Âm Cứu Chuộc Tội Lỗi Của Chúng Ta. (Ma-thi-ơ 21:32) 
6. Chính Suy Nghĩ Của Con Người Chống Lại Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 21:44) 
7. Các Mục Sư Theo Triết Học Chống Đối Phúc Âm Của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 21:44) 

CHƯƠNG 22
1. Chỉ Những Ai Đang Mặc Áo Của Nước Và Thánh Linh Mới Có Thể Dự Tiệc Cưới Trên Trời (Ma-thi-ơ 22:1-14) 
2. Câu Chuyện Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới (Ma-thi-ơ 22:1-14) 
3. Hãy Mặc Lấy Chiếc Áo Của Sự Tha Tội (Ma-thi-ơ 22:1-14) 

CHƯƠNG 23
1. Những Kẻ Dẫn Đường Giả Hình Và Mù Lòa (Ma-thi-ơ 23:1-33) 

CHƯƠNG 24
1. Hãy Có Đức Tin Để Chuẩn Bị Cho Lần Đến Thứ Hai Của Chúa Ngay Bây Giờ (Ma-thi-ơ 24:1-8) 
2. Chuẩn Bị Cho Thời Kỳ Cuối Cùng (Ma-thi-ơ 24:3-14) 
3. Chúng Ta Hãy Là Những Công Nhân Trung Tín Cho Đến Cuối Cùng (Ma-thi-ơ 24:3-14) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi.
Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ.
Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB