Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (V) - NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI TIN PHÚC ÂM CỦA NƯỚC VÀ THÁNH LINH
  • ISBN9788928240470
  • Trang346

Tiếng Việt 31

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (V) - NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI TIN PHÚC ÂM CỦA NƯỚC VÀ THÁNH LINH

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 24
1. Hãy Chuẩn Bị Cho Sự Đến Lần Hai Của Chúa (Ma-thi-ơ 24:7-31) 
2. Hãy Buông Bỏ Sự Ích Kỷ Của Bạn Trong Thời Kỳ Cuối Cùng Và Giữ Lấy Đức Tin (Ma-thi-ơ 24:9-14) 
3. Nhận Biết Đại Nạn Sắp Xảy Ra Và Bảo Vệ Đức Tin Của Bạn (Ma-thi-ơ 24:29-31) 
4. Điều Gì Sẽ Xảy Ra Sau Đại Nạn? (Ma-thi-ơ 24:29-31) 
5. Hãy Phục Vụ Chúa Với Những Ta-lâng Mà Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Bạn (Ma-thi-ơ 24:32-44) 
6. Chúng Ta Hãy Có Đức Tin Về Thời Kỳ Sau Rốt (Ma-thi-ơ 24:32-51) 
7. Hãy Giống Người Khôn (Ma-thi-ơ 24:32-51) 
8. Hãy Yêu Chúa Hơn Những Vật Của Thế Gian (Ma-thi-ơ 24:32-51) 
9. Hãy Thức Canh Và Chuẩn Bị Cho Sự Phán Xét (Ma-thi-ơ 24:37-43) 
10. Chúng Ta Hãy Khôn Ngoan Để Nhận Ra Thời Đại (Ma-thi-ơ 24:37-51) 

CHƯƠNG 25
1. Cơ-đốc-nhân Dại Và Cơ-đốc-nhân Khôn (Ma-thi-ơ 25:1-12) 
2. Hãy Đặt Lòng Của Bạn Vào Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 25:1-13) 
3. Hãy Làm Công Việc Chúa (Ma-thi-ơ 25:14-30) 
4. Chúng Ta Phải Truyền Bá Phúc Âm Khi Có Thể (Ma-thi-ơ 25:14-30) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi.
Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ.
Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB